Home Wiadomości Dobre zmiany w sądach dla Frankowiczów: Rozprawy zdalne OnLine na stałe

Dobre zmiany w sądach dla Frankowiczów: Rozprawy zdalne OnLine na stałe

dodał Bankingo

Rząd przyjął projekt nowelizacji wprowadzającej na stałe rozprawy zdalne w sądach cywilnych. Aktualnie funkcjonują one na podstawie przepisów epizodycznych ustawy covidowej. Bez wprowadzenia odpowiednich zmian, e-rozprawy zniknęłyby po odwołaniu stanu zagrożenia epidemicznego. Projekt przewiduje również obowiązkowe konta w portalu sądowym dla adwokatów, radców prawnych i biegłych sądowych.

E-rozprawy i obowiązkowe konta w portalu sądowym

Nowelizacja kodeksu postępowania cywilnego ma na celu wprowadzenie na stałe możliwości przeprowadzania rozpraw na odległość. Wprowadzenie takich rozwiązań ma na celu zapewnienie pełnej ochrony praw procesowych stron oraz prawidłowego toku postępowania. Projekt nowelizacji wprowadza również obowiązek posiadania konta w portalu sądowym dla adwokatów, radców prawnych, rzeczników patentowych oraz biegłych sądowych. Przepis ten ma zacząć obowiązywać 14 dni po publikacji w Dzienniku Ustaw.

E-rozprawy stają się coraz bardziej popularne wśród Frankowiczów

W ostatnich latach odnotowano wzrost liczby e-rozpraw w sprawach frankowych. Kancelarie frankowe informują, że aż 50% spraw odbywa się w tej formie, co sprawia, że e-rozprawy stają się coraz bardziej popularną opcją dla Frankowiczów. Jest to wygodne rozwiązanie, które pozwala na uniknięcie problemów związanych z koniecznością fizycznej obecności w sądzie.

E-rozprawy mają wiele zalet, jednak aby skorzystać z nich w pełni, należy odpowiednio się do nich przygotować. Sądy zazwyczaj powiadamiają o rozprawie zdalnej z odpowiednim wyprzedzeniem, co pozwala uczestnikom na przygotowanie się od strony technicznej.

W zawiadomieniu o rozprawie wysyłane są linki umożliwiające połączenie się z pozostałymi uczestnikami rozprawy (sędziowie, protokolanci, strony, pełnomocnicy stron) za pomocą łączy internetowych oraz systemów przesyłających dźwięk i obraz. Sąd może również poprosić kredytobiorcę o podanie adresu e-mail, na który przesłany zostanie link dopuszczający do e-rozprawy.

Aby wziąć udział w rozprawie online, konieczne jest posiadanie odpowiedniego sprzętu komputerowego oraz kompatybilnej przeglądarki internetowej. Po otrzymaniu korespondencji z sądu, warto ją uważnie przeczytać, gdyż powinny tam zostać zamieszczone szczegółowe instrukcje dotyczące przygotowania do rozprawy od strony technicznej.

E-doręczenia wprowadzone na stałe

Jednocześnie projekt wprowadza na stałe e-doręczenia do systemu sądowniczego. Przeglądanie akt sprawy oraz udostępnianie stronom odpisów, kopii lub wyciągów z akt sprawy będzie mogło się odbywać za pośrednictwem systemu teleinformatycznego obsługującego postępowanie sądowe albo poprzez portal informacyjny sądów. Przyjęcie projektu nowelizacji może przyczynić się do oszczędności czasu, pieniędzy oraz zasobów papierowych, co jest również działaniem proekologicznym.

Mamy coś, co może Ci się spodobać

Bankingo.pl

Bankingo to portal dostarczający najnowsze i najważniejsze wiadomości prawo- ekonomiczne. Nasza misja to dostarczenie najbardziej wartościowych informacji w przystępnej formie jak najszybciej to możliwe.

Kontakt:

redakcja@bankingo.pl

Wybór Redakcji

Ostatnie artykuły

© 2024 Bankingo.pl – Portal prawno-ekonomiczny. Wykonanie