Home Edukacja Dlaczego kredyty frankowe są nieważne?

Dlaczego kredyty frankowe są nieważne?

dodał Bankingo

Kredyty frankowe od lat budzą kontrowersje i są przedmiotem wielu dyskusji. Wielu kredytobiorców zastanawia się, dlaczego umowy frankowe są uważane za nieważne. Istnieje wiele przyczyn, które składają się na tę sytuację. Przede wszystkim, konstrukcja tych umów była wadliwa i nieodpowiednio skonstruowana. Kredytobiorcy często nie byli w pełni świadomi ryzyka związanego z kredytem indeksowanym lub denominowanym we frankach.

Kredyt indeksowany a kredyt denominowany – dlaczego są nieważne?

Podstawową różnicą między kredytem indeksowanym a kredytem denominowanym we frankach jest sposób ustalania wartości kredytu oraz obliczania raty. Kredyt indeksowany jest udzielany w polskich złotych, a kwota kredytu jest wskazana w PLN. Natomiast w przypadku kredytu denominowanego, kwota w umowie jest wskazana w CHF. Zarówno kredyt indeksowany, jak i kredyt denominowany są niekorzystne dla kredytobiorców, ponieważ wysokość raty zależy od wahań kursu waluty.

Nieważność umowy frankowej można stwierdzić zarówno w przypadku kredytu indeksowanego, jak i denominowanego. Bez względu na rodzaj umowy, istnieje możliwość pozbycia się obciążenia związanego z kursem walut obcych.

Przyczyny nieważności umowy frankowej

Istnieje wiele przyczyn, które przyczyniły się do uznania umów frankowych za nieważne. Przede wszystkim, wadliwa konstrukcja tych umów była jednym z głównych czynników. Kredyty waloryzowane kursem franka szwajcarskiego były spłacane w polskich złotych, co sprawiało, że kredytobiorcy nie mieli pełnej kontroli nad wartością kredytu. Umowy często zawierały również klauzule niedozwolone, które naruszały prawa konsumentów.

Kredytobiorcy nie mieli również możliwości negocjowania warunków umowy. Banki narzucały im standardowe warunki, a kredytobiorcy nie mieli możliwości negocjacji. Ponadto, banki często nie dopełniały obowiązku informacyjnego, nie wyjaśniając kredytobiorcom konstrukcji kredytu oraz związanych z nim ryzyk.

Skutki unieważnienia umowy frankowej

Unieważnienie umowy frankowej prowadzi do różnych skutków.Przede wszystkim, umowa jest uważana za nieważną od samego początku. Następuje wzajemne rozliczenie między bankiem a kredytobiorcą, gdzie bank zwraca kredytobiorcy wszystkie wpłacone przez niego raty kapitałowo-odsetkowe. Zabezpieczenia spłaty kredytu, takie jak hipoteka, również zostają unieważnione.

Unieważnienie umowy frankowej pozwala kredytobiorcy uwolnić się od zobowiązania. Nie musi już spłacać rat i odzyskuje nienależnie pobrane kwoty. Dodatkowo, kredytobiorca pozostaje właścicielem nieruchomości objętej kredytem, a hipoteka zostaje wykreślona. Po wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, kredytobiorcy nie muszą również obawiać się roszczeń o zapłatę wynagrodzenia za korzystanie z kapitału.

Koszty prowadzenia sprawy frankowej

Prowadzenie sprawy frankowej wiąże się z pewnymi kosztami. Chociaż kredytobiorcy często wygrywają spory sądowe z bankami, proces może trwać kilka lat i wiązać się z dodatkowymi kosztami. Koszty prowadzenia sprawy frankowej obejmują opłatę za wydanie zaświadczenia o wysokości dokonanych spłat, opłatę od pozwu oraz opłatę skarbową od pełnomocnictwa. W zależności od indywidualnej sytuacji, koszty mogą być większe lub mniejsze.

Czy warto iść do sądu z kredytem frankowym?

Skierowanie sprawy kredytu frankowego na drogę sądową i dążenie do unieważnienia umowy jest korzystnym rozwiązaniem dla kredytobiorców.Aktualne orzecznictwo sądowe na korzyść frankowiczów daje nadzieję na odzyskanie utraconych pieniędzy. Warto pamiętać, że kredyty frankowe nieważność zyskując, przynoszą o wiele więcej korzyści niż podpisanie ugody z bankiem lub kontynuowanie spłacania kredytu.

Podsumowując, unieważnienie umowy frankowej pozwala kredytobiorcom uwolnić się od zobowiązania, odzyskać nienależnie pobrane kwoty i poprawić swoją zdolność kredytową. Nieważność umów frankowych wynika z wadliwej konstrukcji, klauzul niedozwolonych, braku wpływu konsumenta na zakres zobowiązania, nierównomiernego rozłożenia ryzyka oraz braku możliwości negocjacji warunków umowy. Prowadzenie sprawy frankowej może wiązać się z pewnymi kosztami, ale może przynieść znaczne korzyści dla kredytobiorców.

Mamy coś, co może Ci się spodobać

Bankingo.pl

Bankingo to portal dostarczający najnowsze i najważniejsze wiadomości prawo- ekonomiczne. Nasza misja to dostarczenie najbardziej wartościowych informacji w przystępnej formie jak najszybciej to możliwe.

Kontakt:

redakcja@bankingo.pl

Wybór Redakcji

Ostatnie artykuły

© 2024 Bankingo.pl – Portal prawno-ekonomiczny. Wykonanie