Home Wiadomości Dlaczego banki pozywają frankowiczów?

Dlaczego banki pozywają frankowiczów?

dodał Bankingo

Ostatnie lata przyniosły lawinę spraw frankowych skierowanych przeciwko bankom, co skutkowało rekordową liczbą procesów sądowych. Większość tych spraw kończy się na korzyść frankowiczów, co sprawia, że banki podejmują działania mające zniechęcić ich do występowania na drogę sądową. Jednym z takich działań są pozwy bankowe przeciwko frankowiczom, które mają na celu zwrot kapitału kredytu oraz wynagrodzenie za korzystanie z kapitału udostępnionego przez bank. W dzisiejszym artykule przyjrzymy się, kto może otrzymać taki pozew, czy banki mają podstawę do pozywania frankowiczów, jak reagować na otrzymane pismo z banku oraz jak wygląda przyszłość takich spraw.

 

Pozew banków przeciwko frankowiczom – wynagrodzenie za korzystanie z kapitału

Banki składają pozwy przeciwko frankowiczom w celu zwrotu kapitału kredytu oraz wynagrodzenia za korzystanie z udostępnionego kapitału. Dochodzi do tego, gdy banki podejmują próby przerwania trzyletniego okresu przedawnienia, uniemożliwiając frankowiczom odzyskanie większej ilości pieniędzy w momencie, gdy zdecydują się na proces sądowy w celu stwierdzenia nieważności umowy kredytowej. Pozwy te dotyczą kwoty zaciągniętego kredytu oraz wszystkich płatności, jakie frankowicz uiścił na rzecz banku.

Kto może otrzymać pozew o korzystanie z kapitału?

Pozwy bankowe przeciwko frankowiczom kierowane są przede wszystkim do osób, które już weszły na drogę sądową z bankiem lub zakończyły już spór. Jednak banki mogą również skierować takie pozwy do frankowiczów, którzy w ciągu ostatnich 2-3 lat podważyli ważność swojej umowy kredytowej, na przykład składając reklamację kredytu. W takiej sytuacji bank wystawia zawezwanie do ugody, proponując niekorzystną umowę, zgodnie z którą frankowicz jest zobowiązany do natychmiastowej spłaty kredytu oraz wynagrodzenia za korzystanie z kapitału.

Otrzymałem pozew z banku – co robić?

Gdy frankowicz otrzymuje pozew od banku, musi odpowiedzieć na niego w ciągu 14 dni. Osoby, które w ostatnich latach podważyły umowę kredytową, mogą otrzymać zawezwanie do ugody. W obu przypadkach warto skonsultować się z profesjonalną kancelarią frankową, która pomoże w odpowiednim reagowaniu na takie pisma i reprezentacji klienta w sprawach o unieważnienie umowy kredytowej oraz o korzystanie z kapitału.

Czy banki mają zasadność pozywając frankowiczów?

W ostatnich miesiącach sądy często nie korzystnie rozpatrują pozwy bankowe przeciwko frankowiczom o korzystanie z kapitału. Banki nie odnoszą korzyści z takich spraw, oprocz przerwania przedawnienia. Sądy opowiadają się po stronie frankowiczów, uznając, że banki nie mają zasadności w żądaniu zwrotu za korzystanie z kapitału w przypadku nieważnych umów kredytowych. Warto zaznaczyć, że takie pozwy naruszają również unijne dyrektywy mające na celu zapobieganie stosowaniu nieuczciwych warunków w umowach między konsumentami a bankami.

Przyszłość pozewów bankowych przeciwko frankowiczom

Pozwy bankowe przeciwko frankowiczom wiążą się z dużymi kosztami dla banków. Koszt złożenia pozwu o korzystanie z kapitału wynosi 5% wartości przedmiotu sporu, a w przypadku przegranej bank musi zwrócić koszty zastępstwa procesowego, które mogą wynosić tysiące. Można przewidzieć, że w przyszłości banki zrezygnują z takich pozewów ze względu na zbyt wysokie koszty, co sprawi, że pozwy bankowe przeciwko frankowiczom staną się rzadkością. W przypadku takich spraw warto skorzystać z pomocy wyspecjalizowanej kancelarii frankowej.

Podsumowanie

Banki podejmują pozwy przeciwko frankowiczom w celu zwrotu kapitału kredytu oraz wynagrodzenia za korzystanie z kapitału. Pozwy te można otrzymać zarówno po rozpoczęciu procesu sądowego, jak i po podważeniu umowy kredytowej. Warto skonsultować się z profesjonalną kancelarią frankową, gdy otrzymuje się takie pozwy lub zawezwanie do ugody. W ostatnich miesiącach sądy często opowiadają się po stronie frankowiczów, uznając, że banki nie mają zasadności w żądaniu zwrotu za korzystanie z kapitału w przypadku nieważnych umów kredytowych. W przyszłości można przewidzieć, że banki zrezygnują z takich pozewów ze względu na wysokie koszty. Przy tego typu sprawach warto skorzystać z pomocy wyspecjalizowanej kancelarii frankowej.

Mamy coś, co może Ci się spodobać

Bankingo.pl

Bankingo to portal dostarczający najnowsze i najważniejsze wiadomości prawo- ekonomiczne. Nasza misja to dostarczenie najbardziej wartościowych informacji w przystępnej formie jak najszybciej to możliwe.

Kontakt:

redakcja@bankingo.pl

Wybór Redakcji

Ostatnie artykuły

© 2024 Bankingo.pl – Portal prawno-ekonomiczny. Wykonanie