Strona główna » Czy w 2023 warto przewalutować kredyt we frankach i podpisać ugodę z bankiem?

Czy w 2023 warto przewalutować kredyt we frankach i podpisać ugodę z bankiem?

dodał Bankingo

Zmiana warunków umowy kredytu frankowego, czyli przewalutowanie kredytu, może być opłacalna. Kiedy Frankowicze powinni się tym zainteresować?

Spis treści

  1. Czym jest przewalutowanie kredytu frankowego?
  2. Kredyt frankowy można przewalutować po kursie z dnia umowy
  3. Czy w 2023 roku opłaca się przewalutowanie kredytu frankowego?
  4. Różnica między odfrankowieniem a przewalutowaniem
  5. Sposoby rozwiązania problemu z kredytem frankowym

Czym jest przewalutowanie kredytu frankowego?

Warto zacząć od prostej definicji – przewalutowanie to przeliczenie przez bank kwoty kredytu w obcej walucie na złotówki. Podczas tej procedury trzeba zachować odpowiedni określony kurs walutowy.

Za podstawowe odniesienie podczas przewalutowania kredytu frankowego uznaje się kurs sprzedaży waluty w dni przewalutowania. W sytuacji, gdy wartość franka do złotówki spada, kredytobiorca może na tym zyskać, w przeciwnym razie wygrywa bank.

W takich sytuacjach przewalutowanie kredytu oznacza dla kredytobiorców wzrost miesięcznej raty. Wynika to ze sposoby naliczania rat kredytów w polskiej walucie, które oparte są na wskaźniku WIBOR, podczas gdy raty kredytów frankowych uwzględniają wskaźnik LIBOR (obecnie SARON), na czym Frankowicze korzystają. W przypadku podjęcia decyzji o przewalutowaniu, obowiązuje stawka aktualna w chwili przewalutowania.

Kredyt frankowy można przewalutować po kursie z dnia umowy

Cel proponowania Frankowiczom ugód jest jeden – powstrzymanie ich przed skierowaniem sprawy do sądu. Trybunał Sprawiedliwości jeszcze nie zdecydował, co orzec w tej sprawie. Głównym założeniem jest przewalutowanie kredytu frankowego na taki, który będzie obliczony w złotówkach. Istnieje też możliwość, aby przewalutować kredyt po kursie z dnia umowy.

Kiedy?

Możliwość przewalutowania kredytu po kursie, jaki obowiązywał w dniu umowy wygląda niezwykle korzystnie. Oznacza to niższe rady, chociaż kredyt opierałby się na wskaźniku WIBOR i bank mógłby wówczas doliczyć do niego znacznie wyższe oprocentowanie oparte na wysokości krajowych stóp procentowych.

Poprzez gwałtowny wzrost wskaźnika WIBOR przewalutowanie straciło swoją atrakcyjność. Raty mogą być niższe, jeżeli chodzi o sam kapitał, ale oprocentowanie może je znacznie zwiększyć. Koszty przewalutowania mogą być też przerzucone z banku na kredytobiorcę, co powoduje dodatkowe straty.

Ta informacja często nie jest podawana przez banki, a koszt przewalutowania może sięgać nawet kilku tysięcy złotych, ponieważ takie są koszty doliczenia aneksu do umowy kredytowej. Ma też miejsce doliczanie prowizji do takiego kredytu, co sprawia, że jest on wysoce niekorzystny dla kredytobiorcy. Może ona sięgać nawet 1,5% salda zadłużenia.

Czy w 2023 roku opłaca się przewalutowanie kredytu frankowego?

Pomoc specjalisty może sprawić, że decyzja o przewalutowaniu kredytu frankowego będzie podjęta świadomie oraz odpowiedzialnie. Trzeba bowiem uwzględnić takie czynniki jak sytuacja ekonomiczna, kursy walut czy najnowsze orzecznictwo sądowe. W ten sposób da się znaleźć rozwiązanie najbardziej optymalne dla każdego kredytobiorcy.

Zawarcie ugody z bakiem nie jest jedyną opcją, z której można skorzystać. Alternatywą jest na przykład unieważnienie umowy kredytowej lub jej odfrankowienie. Kurs franka rośnie, co zmniejsza opłacalność przewalutowania takiego kredytu. Warto o tym pamiętać. Stałe oprocentowanie kredytu wcale nie jest najbardziej korzystną opcją, gdyż może ono prowadzić do wzrostu kosztów związanych z miesięczną ratą.

Najlepszym rozwiązaniem z punktu widzenia kredytobiorcy jest unieważnienie umowy kredytu frankowego. W tym celu trzeba złożyć pozew do sądu, żeby ten mógł orzec nieważność umowy kredytowej. Poskutkuje to rozliczeniem się z bakiem i zwrot środków, które kredytobiorca wpłacił do banku oraz zwrot kapitału początkowego.

Różnica między odfrankowieniem a przewalutowaniem

Pojęć tych nie należy używać naprzemiennie, gdyż nie są one równoznaczne i obejmują zupełnie inne działania na polu prawnym oraz ekonomicznym.

Pod pojęciem odfrankowienia kredytu kryje się usunięcie wszystkich klauzul indeksacyjnych, przez co kredyt frankowy zmienia się w złotówkowy. Poszczególne raty kredytu oparte są o ustalony kurs sprzedaży i kupna franka.

Główną zaletą rozwiązania jest niezmienne i niskie oprocentowanie takiego kredytu, które nadal opiera się na stopie LIBOR (obecnie SARON), a nie na WIBOR, właściwym dla kredytów złotówkowych. Wszystkie nadpłacone raty kredytu muszą zostać zwrócone przez bank.

W przypadku przewalutowania pod uwagę bierze się pozostałą do spłaty część kredytu. To podstawowa różnica między tymi dwoma pojęciami. Przeliczenia dokonuje się po ustalonym kursie, ale wówczas kredytobiorca musi liczyć się z oprocentowaniem, które oparte będzie na stawce WIBOR, a więc będzie znacznie wyższe. Oznacza to finalny wzrost raty kredytu. W przypadku przewalutowania bierze się pod uwagę aktualny kurs franka, nie zaś z dnia podpisania umowy kredytowej.

Sposoby rozwiązania problemu z kredytem frankowym

Rozwiązania tego problemu są dwa.

Droga sądowa

W większości przypadków, prawie w stu procentach, sądy stają po stronie kredytobiorców i orzekają o nieważności umowy frankowej lub odfrankowieniu kredytu. Obydwa te rozwiązania są korzystne dla kredytobiorców. Dzieje się tak dzięki orzeczeniu Rzecznika Generalnego TSUE, według którego banki nie mogą domagać się wynagrodzenia za korzystanie z kapitału. Decyzje o unieważnieniu kredytów frankowych są coraz częstsze.

Po unieważnieniu umowy sąd uznaje ją za nieważną, jakby nigdy nie została podpisana. Dzieje się tak ze względu na zawarte w umowach niedozwolone klauzule abuzywne – pozwalały one bankom na ustalanie kursu franka we własnym zakresie, co było sprzeczne z prawem. Bank mógł przez to ingerować w poziom zadłużenia.

Ugoda z bankiem

Coraz częściej zdarza się, że banki wychodzą z propozycją zawarcia ugody. W większości przypadków jest to niekorzystne dla kredytobiorców, ale skutkuje tym, iż sprawa zostaje załatwiona niezwykle szybko. Od kredytobiorcy zależy, na jaką drogę się zdecyduje i co będzie dla niego bardziej korzystne.

Samo przewalutowanie związane jest często z ukrytymi kosztami, a więc warto dobrze przemyśleć decyzję w tej kwestii.

Mamy coś, co może Ci się spodobać

Bankingo.pl

Bankingo to portal dostarczający najnowsze i najważniejsze wiadomości prawo- ekonomiczne. Nasza misja to dostarczenie najbardziej wartościowych informacji w przystępnej formie jak najszybciej to możliwe.

Kontakt:

redakcja@bankingo.pl

Wybór Redakcji

Ostatnie artykuły

© 2023 Bankingo.pl – Portal prawno-ekonomiczny. Wykonanie