Home Edukacja Czy w 2023 roku można sprzedać mieszkanie z kredytem hipotecznym?

Czy w 2023 roku można sprzedać mieszkanie z kredytem hipotecznym?

dodał Bankingo

Sprzedaż mieszkania z kredytem hipotecznym może być czasami konieczna, gdy nie jesteśmy w stanie spłacić hipoteki lub chcemy zakupić inną nieruchomość. W takiej sytuacji warto znać procedurę i formalności związane z taką transakcją. W poniższym artykule przedstawimy kroki, które należy podjąć, aby sprzedać mieszkanie obciążone kredytem hipotecznym.

Sprzedaż mieszkania z kredytem w 2023 roku – co warto wiedzieć?

W przypadku zakupu mieszkania na kredyt, właścicielem nieruchomości jest kredytobiorca, a nie bank. Oznacza to, że jako właściciel możemy swobodnie dysponować mieszkaniem, w tym również sprzedać je. Nie jest wymagana zgoda banku na sprzedaż nieruchomości obciążonej hipoteką. Niemniej jednak, sprzedaż mieszkania z kredytem hipotecznym wiąże się z pewnymi formalnościami i koniecznością uzyskania odpowiednich dokumentów.

Formalności związane ze sprzedażą mieszkania z kredytem

Aby sprzedać mieszkanie obciążone hipoteką, należy spełnić szereg formalności. Poniżej przedstawiamy szczegółowy opis poszczególnych kroków.

1. Informowanie banku

Pierwszym krokiem jest poinformowanie banku o planowanej sprzedaży mieszkania. Należy uzyskać zaświadczenie od banku potwierdzające wysokość zadłużenia oraz odsetki. Na tym dokumencie znajdować się będą również numer kredytu oraz rachunek bankowy, na który kupujący powinien wpłacić pieniądze.

2. Zaświadczenie o zgodzie na spłatę kredytu

W przypadku, gdy kupujący stara się o kredyt hipoteczny, zaświadczenie o zgodzie na jednorazową spłatę kredytu będzie niezbędne. To dokument, który będzie podstawą do podpisania umowy przedwstępnej sprzedaży nieruchomości.

3. Dodatkowa opłata za wcześniejszą spłatę kredytu

Warto pamiętać, że bank może naliczyć dodatkową opłatę za wcześniejszą spłatę kredytu. Maksymalna prowizja wynosi zazwyczaj 3% wartości kredytu.

4. Promesa

Do sprzedaży mieszkania z hipoteką konieczna jest także promesa, czyli dokument, w którym bank zobowiązuje się, że po spłacie kredytu wyda zgodę na wykreślenie zobowiązania z hipoteki. Promesa stanowi gwarancję dla kupującego, że po spłacie kredytu bank nie będzie miał praw do nieruchomości.

5. Konieczne dokumenty

Przy sprzedaży mieszkania z kredytem hipotecznym, niezbędne będą także inne dokumenty, takie jak: numer księgi wieczystej, tytuł prawny nabycia nieruchomości, zaświadczenie potwierdzające brak osób zameldowanych w mieszkaniu oraz zaświadczenie o braku zaległości w opłatach.

6. Akt notarialny

Po uzyskaniu wszystkich niezbędnych dokumentów, można przystąpić do zawarcia aktu notarialnego. Notariusz wystąpi do sądu o wprowadzenie zmian w księgach wieczystych. Po podpisaniu aktu notarialnego i aktu przeniesienia własności, środki finansowe zostaną przekazane bankowi, a pozostała część wpłynie na konto sprzedającego.

7. Zaświadczenie o uregulowaniu zadłużenia

Po dokonaniu transakcji, sprzedający musi wystąpić do banku o pisemne zaświadczenie o uregulowaniu zadłużenia. Następnie należy złożyć wniosek do sądu rejonowego działu ksiąg wieczystych o wykreślenie hipoteki z księgi wieczystej.

8. Opodatkowanie sprzedaży

Warto pamiętać, że sprzedaż nieruchomości obciążonej hipoteką podlega opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych, który wynosi 2% wartości nieruchomości. Obowiązek zapłaty podatku leży po stronie kupującego.

9. Podatek dochodowy

Jeśli sprzedaż mieszkania następuje przed upływem 5 lat od jego zakupu, konieczne może być również zapłacenie podatku dochodowego w wysokości 19%. Podstawą opodatkowania jest różnica między ceną sprzedaży a ceną zakupu. Podatku nie trzeba zapłacić, jeśli uzyskane ze sprzedaży środki zostaną przeznaczone na własny cel mieszkaniowy.

10. Ubezpieczenie mieszkania

W przypadku sprzedaży mieszkania, należy pamiętać o ubezpieczeniu. Firma ubezpieczeniowa decyduje, czy ubezpieczenie zostanie przepisane na nowego właściciela, czy też umowa ma zostać rozwiązana. W przypadku rozwiązania umowy, właściciel otrzymuje zwrot niewykorzystanej składki.

Podsumowanie

Sprzedaż mieszkania z kredytem hipotecznym może być czasochłonna i wymaga spełnienia pewnych formalności. Ważne jest poinformowanie banku o planowanej transakcji oraz uzyskanie niezbędnych dokumentów, takich jak zaświadczenie o zgodzie na spłatę kredytu i promesa. Konieczne jest również ustalenie dodatkowej opłaty za wcześniejszą spłatę kredytu. Po przeprowadzeniu transakcji, należy złożyć wniosek o wykreślenie hipoteki z księgi wieczystej i uregulować podatek od czynności cywilnoprawnych. Pamiętaj również o ubezpieczeniu mieszkania. Dzięki odpowiednim przygotowaniom i spełnieniu wszystkich formalności, można sprzedać mieszkanie z kredytem hipotecznym i zrealizować swoje plany mieszkaniowe.

Mamy coś, co może Ci się spodobać

Bankingo.pl

Bankingo to portal dostarczający najnowsze i najważniejsze wiadomości prawo- ekonomiczne. Nasza misja to dostarczenie najbardziej wartościowych informacji w przystępnej formie jak najszybciej to możliwe.

Kontakt:

redakcja@bankingo.pl

Wybór Redakcji

Ostatnie artykuły

© 2024 Bankingo.pl – Portal prawno-ekonomiczny. Wykonanie