Home Wiadomości Czy RPP obniży stopy procentowe we wrześniu 2023?

Czy RPP obniży stopy procentowe we wrześniu 2023?

dodał Bankingo

Czy pamiętasz, jak wyglądała polityka pieniężna rok temu? 7 września 2022 roku Rada Polityki Pieniężnej podjęła decyzję o podwyższeniu stopy referencyjnej o 0,25 pkt proc. do 6,75 proc. Była to jedenaście podwyżka stóp w ciągu ostatnich kilku miesięcy, co doprowadziło do osiągnięcia najwyższego poziomu od 2002 roku. Jednak teraz sytuacja może się zmienić, gdyż oczekuje się długo wyczekiwanego zwrotu w polityce pieniężnej.

Czy RPP obniży stopy procentowe?

Decyzję w sprawie stóp procentowych poznamy w najbliższych godzinach, a o godzinie 15:00 w czwartek rozpocznie się konferencja prezesa Adama Glapińskiego. Po okresie pauzy, ekonomiści przewidują, że w środę zostanie podjęta decyzja o obniżce stóp procentowych o 0,25 pkt proc. do poziomu 6,50 proc. Jednak prognozy są obarczone pewnym stopniem niepewności.

Jednym z głównych warunków obniżki stóp procentowych jest spadek inflacji do poziomu jednocyfrowego. Niestety, sierpniowa inflacja konsumencka (CPI) wyniosła jedynie 10,1 proc., co oznacza, że nie spełniono warunku postawionego przez prezesa Glapińskiego. Jednakże prognozy wskazują, że we wrześniu inflacja może spaść nawet poniżej 9 proc.

Perspektywy obniżek stop procentowych

Eksperci Banku Millennium są ostrożni w swoich prognozach. Choć obniżka stóp procentowych w tym roku wydaje się coraz bardziej prawdopodobna, nie ma mocnych argumentów za szybkim rozpoczęciem luzowania polityki pieniężnej. Zdaniem ekonomistów, jest duża szansa na obniżkę stóp procentowych jeszcze w tym roku, ale większość przewidywanych zmian może przypaść na okres zimowo-wiosenny.

Podobne prognozy przedstawiają ekonomiści Santandera. Mimo że nie zakładają obniżek na środowym posiedzeniu, przewidują rozpoczęcie cyklu obniżek w październiku, które mogą skutkować nawet trzykrotnym obniżeniem stóp procentowych. Jeśli te prognozy się sprawdzą, stopa referencyjna mogłaby spaść do 6 proc. na koniec roku.

Stopniowe łagodzenie polityki pieniężnej

W najbliższym czasie oczekuje się stopniowego łagodzenia polityki pieniężnej. Banki takie jak PKO BP, Pekao, mBank, BNP Paribas czy Credit Agricole przewidują obniżki stóp procentowych o 0,25 pkt proc. na kolejnych posiedzeniach.

W ciągu najbliższych miesięcy spodziewane są trzy obniżki kosztu pieniądza, a w przyszłym roku oczekuje się dalszej redukcji stóp. Obecna wycena rynkowa sugeruje, że stopa referencyjna spadnie poniżej 5 proc. w ciągu najbliższych kilkunastu miesięcy.

Według analityków Banku Millennium, na środowym posiedzeniu RPP obniży stopy procentowe o 0,25 pkt proc. Przewidują również jedną dodatkową obniżkę o tej samej wielkości przed końcem roku. W przyszłym roku przewiduje się kontynuację cyklu obniżek, a na koniec 2024 roku stopa referencyjna może wynosić 5 proc.

Inflacja konsumencka a stopy procentowe

Inflacja konsumencka jest jednym z kluczowych czynników wpływających na decyzje dotyczące stóp procentowych. Sierpniowa inflacja konsumencka w Polsce wyniosła 10,1 proc., jednakże oczekuje się dalszego spadku w kolejnych miesiącach. Eksperci ING Banku Śląskiego są optymistycznie nastawieni i prognozują obniżki stóp procentowych NBP już w tym tygodniu. Przewidują również dalsze łagodzenie polityki pieniężnej w nadchodzących miesiącach. Rynek wycenia większe obniżki, ale eksperci ING BSK uważają, że RPP nie będzie skłonna do jednorazowych zmian większych niż 0,25 pkt proc.

Perspektywy inflacji i rynku pracy są kluczowe dla dalszych decyzji dotyczących polityki pieniężnej. Choć inflacja spada, głównie z powodu efektów bazowych, nie można oczekiwać, że w przyszłym roku osiągnie cel NBP. W projekcji NBP inflacja nie wróci do celu nawet w ostatnim roku prognozy, a realne stopy procentowe pozostaną ujemne.

Czy to już odpowiedni moment na luzowanie?

Decyzja dotycząca stóp procentowych nie jest jednoznaczna. Istnieje wiele argumentów zarówno za obniżką, jak i za utrzymaniem wysokich stóp procentowych. Niektórzy ekonomiści uważają, że obniżki są uzasadnione ze względu na słabnącą gospodarkę i spadek inflacji. Jednak inni eksperci podkreślają, że inflacja nadal pozostaje wysoka, a polityka fiskalna nie sprzyja obniżaniu inflacji.

Eksperci Banku Millennium są krytyczni wobec obniżek stóp procentowych. Uważają, że perspektywy inflacji nie ulegają znaczącym zmianom i inflacja nadal pozostaje wysoka z powodu ciasnego rynku pracy. Dodatkowo, polityka fiskalna nie jest zgodna z realizacją celu inflacyjnego. Mimo obniżek stóp procentowych, oczekuje się dalszego utrzymania wysokich stop procentowych.

Perspektywy stóp procentowych

Perspektywy na przyszłe stopy procentowe są niepewne i zależą od wielu czynników. Przewiduje się obniżki stóp procentowych w tym roku, ale w przyszłym roku nie oczekuje się znaczących cięć. Obniżki stóp procentowych mają na celu wydłużenie okresu stóp procentowych ponad poziomem neutralnym. Decyzje dotyczące polityki monetarnej w 2024 roku będą zależeć od wyników wyborów.

Podsumowanie

Decyzja Rady Polityki Pieniężnej w sprawie stóp procentowych będzie miała duże znaczenie dla polskiej gospodarki. Obniżki stóp procentowych są coraz bardziej prawdopodobne, ze względu na spadek inflacji i słabnącą gospodarkę. Jednak perspektywy inflacji i rynku pracy nadal budzą pewne obawy. Oczekuje się stopniowego łagodzenia polityki pieniężnej w najbliższych miesiącach, ale przyszłoroczne obniżki mogą być ograniczone. Perspektywy stóp procentowych w Polsce są niepewne i zależą od wielu czynników. Jednak decyzje dotyczące polityki pieniężnej będą miały istotny wpływ na kondycję gospodarki w nadchodzących latach.

Mamy coś, co może Ci się spodobać

Bankingo.pl

Bankingo to portal dostarczający najnowsze i najważniejsze wiadomości prawo- ekonomiczne. Nasza misja to dostarczenie najbardziej wartościowych informacji w przystępnej formie jak najszybciej to możliwe.

Kontakt:

redakcja@bankingo.pl

Wybór Redakcji

Ostatnie artykuły

© 2024 Bankingo.pl – Portal prawno-ekonomiczny. Wykonanie