Home Wiadomości Czy po wyroku TSUE w sprawach frankowych, frankowiczom będzie łatwiej czy trudniej w sądach?

Czy po wyroku TSUE w sprawach frankowych, frankowiczom będzie łatwiej czy trudniej w sądach?

dodał Bankingo

W dniu 7 grudnia TSUE wydał wyrok (sygn. C-140/23) dotyczący spraw frankowych, który stanowił ważny moment dla frankowiczów w Polsce. Wyrok ten budził wiele emocji i oczekiwań wśród osób dotkniętych problemem kredytów indeksowanych do franka szwajcarskiego. Warto zastanowić się, jakie zmiany przyniesie to orzeczenie oraz jak wpłynie na dalsze postępowania sądowe.

Dodatkowe wymogi dla frankowiczów

Przed wydaniem wyroku TSUE, istniały pewne dodatkowe wymogi, które frankowicze musieli spełnić, aby uzyskać stwierdzenie nieważności umowy oraz zrzeczenie się możliwości rezygnacji z sankcji nieważności. Sąd Najwyższy wprowadził tę konstrukcję, która wymagała od klientów składania oświadczeń potwierdzających ich zgodę na stwierdzenie nieważności umowy. To skomplikowane rozwiązanie wprowadzało zamieszanie i opóźnienia w procesie, a także dezorientowało klientów, którzy nie rozumieli, dlaczego muszą składać dodatkowe oświadczenia.

Skutki prawne dodatkowych wymogów

Wymóg składania dodatkowych oświadczeń miał swoje skutki prawne. Sądy przyjmowały, że do momentu złożenia tych oświadczeń, banki nie były pewne, czy klient nie cofnie pozwu o stwierdzenie nieważności. W rezultacie, sądy przesuwały termin początkowego naliczania odsetek, co skutkowało opóźnieniami nawet o kilka lat. Ponadto, sądy przyjmowały na tej samej zasadzie, że banki mogą czekać z dochodzeniem zwrotu kapitału, aż klient złoży dodatkowe oświadczenie. To prowadziło do długotrwałych procesów i utrudniało frankowiczom odzyskanie swoich pieniędzy.

Zmiany wprowadzone przez wyrok TSUE

Wyrok TSUE nakazuje stosować te same zasady do wszystkich klientów, niezależnie od tego, czy dochodzą swoich praw na gruncie prawa krajowego czy unijnego. Według wyroku, odsetki dla konsumenta należy liczyć od dnia wezwania do banku o zwrot rat. Co więcej, przedawnienie roszczeń banku rozpoczyna się od momentu, kiedy bank mógł żądać zwrotu niesłusznie wypłaconego kredytu. To ważne orzeczenie, które może mieć istotne znaczenie dla klientów, którzy rozważają pozwanie banku za kredyt we frankach.

Czy warto zawierać ugodę?

Decyzja o zawarciu ugody zależy od wielu czynników. Należy wziąć pod uwagę kwotę kredytu, już zapłacone raty, żądania banku oraz przewidywany czas trwania procesu. Warto pamiętać, że obecnie sądy posiadają wystarczające dane, aby rozpatrywać sprawy frankowe na pierwszej rozprawie. Oznacza to, że proces może być bardziej efektywny i szybki. Przed podjęciem decyzji o zawarciu ugody, warto skonsultować się z prawnikiem specjalizującym się w sprawach frankowych, aby dokładnie ocenić swoje szanse na odzyskanie pieniędzy. Obenie jednak ocenia się, że po wyroku TSUE ugody proponowane przez banki nie będą interesujące dla klientów.

Podsumowanie

Wyrok TSUE w sprawach frankowych ma istotne znaczenie dla frankowiczów w Polsce. Usunięcie dodatkowych wymogów i wprowadzenie jednolitych zasad dla wszystkich klientów może ułatwić proces odzyskiwania pieniędzy. Warto jednak dokładnie rozważyć zawarcie ugody, biorąc pod uwagę swoje indywidualne okoliczności. Skonsultowanie się z prawnikiem specjalizującym się w sprawach frankowych może pomóc w podjęciu właściwej decyzji.

Mamy coś, co może Ci się spodobać

Bankingo.pl

Bankingo to portal dostarczający najnowsze i najważniejsze wiadomości prawo- ekonomiczne. Nasza misja to dostarczenie najbardziej wartościowych informacji w przystępnej formie jak najszybciej to możliwe.

Kontakt:

redakcja@bankingo.pl

Wybór Redakcji

Ostatnie artykuły

© 2024 Bankingo.pl – Portal prawno-ekonomiczny. Wykonanie