Home Wiadomości Czy opłaca się jeszcze pozwać Getin Bank za kredyt we frankach?

Czy opłaca się jeszcze pozwać Getin Bank za kredyt we frankach?

dodał Bankingo

Zaciąganie kredytów we frankach szwajcarskich przez wiele lat było popularnym rozwiązaniem wśród Polaków szukających korzystnych warunków finansowania zakupu mieszkania czy domu. Getin Noble Bank, będący jednym z kredytodawców oferujących tego rodzaju produkty, obecnie znajduje się w stanie upadłości, co skomplikowało sytuację wielu kredytobiorców. Rozważenia nad opłacalnością dochodzenia swoich praw są obecnie bardziej złożone niż kiedykolwiek. Czy jednak mimo trudności prawnych i ekonomicznych wciąż warto podjąć walkę o unieważnienie kredytu frankowego w Getin Noble Bank? Odpowiedź na to pytanie wymaga dogłębnej analizy, ale już na wstępie warto zaznaczyć, że nawet w tak trudnych warunkach są szanse na sukces.

W niniejszym artykule spróbujemy odpowiedzieć na pytanie, czy pozwanie Getin Noble Banku w związku z kredytem we frankach jest jeszcze opłacalne. Skupimy się na aktualnej sytuacji prawnej i ekonomicznej, zmianach w przepisach oraz perspektywach dla kredytobiorców starających się o unieważnienie swoich umów kredytowych.

Proces dochodzenia roszczeń wobec Getin Noble Banku po ogłoszeniu upadłości

Proces dochodzenia roszczeń wobec Getin Noble Banku, który ogłosił upadłość, rodzi liczne komplikacje, ale też otwiera pewne możliwości dla kredytobiorców. Jedną z fundamentalnych kwestii jest inicjacja powództwa o ustalenie nieistnienia umowy kredytowej. To kluczowe działanie, które umożliwia kredytobiorcy formalnie uwolnić się od zobowiązań, nawet jeśli faktyczne świadczenia zostały już wykonane. Takie podejście pomaga eliminować dług, który formalnie nadal widnieje na koncie kredytobiorcy.

Oprócz procesu sądowego niezwykle ważne jest też zgłoszenie wierzytelności w ramach postępowania upadłościowego. To krok, który pozwala zakwalifikować roszczenia finansowe wobec banku jako wierzyciel. Eksperci prawni zalecają, aby każdy z kredytobiorców, mający jeszcze nierozstrzygnięte zobowiązania z Getin Noble Bankiem, zgłosił swoje roszczenie w postępowaniu upadłościowym. Jest to istotne, gdyż pozwala na uznanie ich roszczeń w ramach masy upadłościowej, co może mieć kluczowe znaczenie dla ich dalszych losów finansowych.

Upadłość banku zdecydowanie komplikuje proces dochodzenia roszczeń, ale nie czyni go niemożliwym. W praktyce polskie prawo dopuszcza możliwość dochodzenia niektórych roszczeń pomimo upadłości instytucji. W przypadku kredytów frankowych dominuje orzecznictwo, które pozwala na składanie pozwów o ustalenie nieistnienia umowy, pomimo upadłości banku. Jest to szansa dla kredytobiorców na unieważnienie zobowiązań, które teoretycznie nadal na nich ciążą.

 

Argumenty przemawiające za zainicjowaniem procesu sądowego

Inicjacja procesu sądowego przeciwko Getin Noble Bankowi może prowadzić do uzyskania zabezpieczenia roszczenia. Oznacza to, że sąd może zdecydować o tymczasowym wstrzymaniu konieczności spłacania rat kredytowych do czasu ostatecznego rozstrzygnięcia sprawy. Jest to istotne zabezpieczenie dla kredytobiorcy, które może chronić jego bieżącą sytuację finansową w okresie prowadzenia sporu z bankiem.

Potencjalne unieważnienie umowy kredytowej może mieć dalekosiężne skutki prawne dla kredytobiorcy. Takie rozstrzygnięcie sądu nie tylko eliminuje dalsze zobowiązania związane z kredytem, ale też otwiera drogę do zwrotu nadpłaconych kwot. Dla wielu kredytobiorców może to oznaczać recuperation znacznych kwot, które początkowo były przeznaczone na spłatę kredytu w znacząco zawyżonej walucie.

Zgłoszenie wierzytelności w postępowaniu upadłościowym to nie tylko formalność, ale praktyczne działanie, które może mieć realny wpływ na pozycję prawno-finansową kredytobiorcy. To krok, który pozwala na formally wejście w listę wierzycieli, co może translatować się na późniejsze działania i możliwości dochodzenia swoich praw. W kontekście upadłości Getin Noble Banku stanowi to istotną część strategii prawnej.

Porównanie korzyści z pozew versus ugoda

Decyzja o podjęciu działań sądowych przeciwko Getin Noble Bankowi, choć może wydawać się obarczona wysokim ryzykiem, przynosi również możliwość uzyskania znaczących korzyści. Jedną z nich jest możliwość całkowitego unieważnienia umowy kredytowej. Taki wynik sprawy może oznaczać, że kredytobiorca zostanie zwolniony z dalszego obowiązku spłacania kredytu, co w sytuacji kredytów frankowych, gdzie różnice kursowe mogły znacznie zwiększyć wysokość zadłużenia, stanowi realną ulgę finansową. Dodatkowo, w wyniku rozstrzygnięcia sądowego kredytobiorca może dążyć do odzyskania nadpłaconych kwot, co w świetle praktyki sądowej, gdzie często dochodzi do potrącenia spraw, może się okazać skuteczną drogą do uzyskania znacznych sum pieniężnych.

Ponadto, zgodnie z obowiązującym prawem, initium morbi orzeczenia nieistnienia umowy nie podlega ograniczeniom związanym z postępowaniem upadłościowym, co oznacza, że nawet w stanie upadłości Getin Noble Banku, kredytobiorca może efektywnie dochodzić swoich praw. Wiele sądów powszechnych zdaje się popierać takie podejście, udzielając zabezpieczeń przez wstrzymanie obowiązku dalszej spłaty rat na czas rozstrzygnięcia sprawy.

Rozważając ugodę z syndykiem masy upadłości, kredytobiorcy mogą liczyć na szereg korzyści, głównie odnośnie szybszego czasu realizacji porozumienia i mniejszych kosztów procesu. Ugoda może umożliwić kredytobiorcom uzyskanie rozstrzygnięcia bez konieczności poddawania się często wieloletniemu i kosztownemu procesowi sądowemu.

W przypadku, gdy syndyk zgodzi się na zawarcie ugody, kredytobiorca może uzyskać pewność co do wysokości kwoty, jaką będzie musiał zwrócić, co może być korzystne, szczególnie jeśli warunki ugody będą dla niego korzystne. Takie rozwiązanie mogłoby również zabezpieczyć kredytobiorcę przed dalszymi zawirowaniami w kwestii potencjalnej likwidacji masy upadłościowej, gdzie nierozstrzygnięte sprawy mogą prowadzić do niepewności finansowej.

Zgłoszenie wierzytelności w ramach postępowania upadłościowego, wspomniane przez radcę prawnego, jest także istotne. Może to podnieść szanse na skuteczne zawarcie ugody, ponieważ formalne zgłoszenie swoich roszczeń potwierdza ich istnienie i pozwala na ich oficjalne uwzględnienie w ramach planowanego podziału masy upadłościowej.

Podsumowując, zarówno pozew, jak i ugoda niosą ze sobą szereg korzyści i potencjalnych ryzyk. Wybór odpowiedniej ścieżki zależeć będzie od indywidualnej sytuacji kredytobiorcy, jego gotowości do podejmowania ryzyka oraz oceny potencjalnych korzyći wynikających z każdej z opcji. W każdym przypadku warto jednak rozważyć wszystkie dostępne możliwości, mając na uwadze ochronę własnych interesów finansowych.

Zakończenie

Podjęcie decyzji o wystąpieniu z pozwem przeciwko Getin Noble Banku w sprawie kredytu we frankach powinno być dobrze przemyślane. Choć sytuacja jest skomplikowana ze względu na upadłość banku, istniejące precedensy sądowe pokazują, że wciąż można skutecznie dochodzić swoich roszczeń, zwłaszcza tych dotyczących declaracji nieważności umowy kredytowej. Warto wziąć pod uwagę kilka kluczowych kroków:

– Wystąpienie o wydanie zaświadczenia o historii kredytu: Jest to pierwszy krok, który pozwoli uzyskać pełen obraz sytuacji i przemyśleć strategię dalszych działań.

– Zgłoszenie wierzytelności w ramach postępowania upadłościowego: To ważne, aby zabezpieczyć swoje prawa w przypadku, gdyby jednak udało się uzyskać jakiekolwiek środki z masy upadłościowej.

– Złożenie pozwu o ustalenie nieistnienia umowy: To centralny punkt strategii prawnej, możliwy do zrealizowania nawet w obliczu upadłości banku. Powództwo to może być wsparte przez wniosek o zabezpieczenie roszczenia poprzez wstrzymywanie spłat rat kredytowych na czas trwania procesu.

Wygrana w tak prowadzonym procesie nie tylko umożliwia uniknięcie dalszych płatności, ale także otwiera drogę do odzyskania nadpłaconych kwot. Postępowanie sądowe związane z kredytem we frankach przy zachowaniu procedur może przynieść ulgę finansową i moralną dla kredytobiorców. Mimo że sytuacja prawna jest skomplikowana i wymaga czasu oraz środków na pokrycie opłat sądowych i kosztów związanych z prowadzeniem sprawy, dla wielu osób będzie to krok w stronę odzyskania stabilności finansowej.

Mając na uwadze te aspekty, ogromne znaczenie ma współpraca z profesjonalną kancelarią prawniczą, która pomoże w odpowiedniej interpretacji przepisów prawa oraz efektywnym prowadzeniu sprawy. Coraz więcej kancelarii oferuje również pomoc na zasadach „no win, no fee”, co może być korzystne dla osób obawiających się wysokich kosztów procesów sądowych.

Mamy coś, co może Ci się spodobać

Bankingo.pl

Bankingo to portal dostarczający najnowsze i najważniejsze wiadomości prawo- ekonomiczne. Nasza misja to dostarczenie najbardziej wartościowych informacji w przystępnej formie jak najszybciej to możliwe.

Kontakt:

redakcja@bankingo.pl

Wybór Redakcji

Ostatnie artykuły

© 2024 Bankingo.pl – Portal prawno-ekonomiczny. Wykonanie