Home Wiadomości Czy nadal Frankowicze mogą pozwać Getin Bank po ogłoszeniu upadłości?

Czy nadal Frankowicze mogą pozwać Getin Bank po ogłoszeniu upadłości?

dodał Bankingo

Upadłość Getin Noble Banku wywołała wiele zamieszania i niepewności wśród frankowiczów. Jednak po pewnym czasie można zauważyć, że wielu kredytobiorców nie musi się martwić. Sądy podejmują decyzje dotyczące spraw przeciwko temu bankowi, a frankowicze mają nadal możliwość walczyć o swoje prawa.

Perspektywa spłaty kredytów

Umowy kredytowe zawierane były głównie w 2008 roku na okres 30 lat. Obecnie większość frankowiczów jest w połowie drogi do spłaty kredytów, a wpłacone raty już pokrywają wartość zaciągniętego kredytu. Kolejne raty stanowią nadpłatę. To oznacza, że frankowicze mają przed sobą perspektywę spłaty kredytów przez kolejne 15 lat. Ta długa perspektywa powinna zachęcić ich do podjęcia działań prawnych w celu zawieszenia spłaty kredytu zaciągniętego w Getin Noble Banku.

Decyzje sądów

Sądy coraz częściej podejmują decyzje o zawieszeniu postępowania na podstawie art. 174 par. 1 pkt. 4 k.p.c. w sprawach prowadzonych przeciwko Getin Noble Bankowi. Wiele kancelarii frankowych obserwuje, że sądy wzywają syndyka do udziału w tych sprawach. To dobra wiadomość dla frankowiczów, którzy jeszcze nie spłacili swoich kredytów. Mogą teraz starać się o zawieszenie rat lub umorzenie umowy kredytowej z banku.

Trudności po upadłości banku

Niestety, po ogłoszeniu upadłości Getin Noble Banku, wiele kancelarii unika obsługi spraw frankowych związanych z tym bankiem. Dla niektórych może to być nieopłacalne i niepewne. Frankowiczom pozostaje jedynie możliwość żądania ustalenia nieważności umowy. Jednak zwrot pieniędzy z banku, które kancelarie naliczały jako dodatkowe wynagrodzenie, nie jest już możliwy. Osoby poszkodowane przez bank będą musiały zainwestować własne środki w proces prawny.

Skuteczne dochodzenie swoich praw

Mimo upływu ustawowego terminu na zgłoszenie wierzytelności, istnieją nadal możliwości pozwania banku skutecznego dochodzenia swoich praw. Dobrze skonstruowane roszczenia oparte na nieważności umowy mogą prowadzić do umorzenia salda kredytowego. Dlatego wielu klientów banku, zwłaszcza frankowiczów, zastanawia się, czy nadal mogą zgłosić roszczenia wobec banku i umorzyć umowę kredytową.

Termin na zgłoszenie wierzytelności

Po ogłoszeniu upadłości Getin Noble Banku, Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie wyznaczył 30-dniowy termin na zgłoszenie wierzytelności do syndyka. Ten termin upłynął 21 sierpnia 2023 roku. Do tego czasu zostało zgłoszonych 27 tysięcy wierzytelności wobec banku, z czego większość stanowią frankowicze. Przekroczenie terminu zgłoszenia nie przekreśla ważności roszczeń, ale wiąże się z obowiązkową opłatą w wysokości 1 010,49 zł.

Przyczyny upadłości Getin Noble Banku

Getin Noble Bank był bankiem uniwersalnym notowanym na GPW. W 2022 roku Bankowy Fundusz Gwarancyjny rozpoczął przymusową restrukturyzację banku z powodu nieprzerwanych strat rocznych od 2016 roku oraz wystąpienia przesłanki zagrożenia upadłością. Audyt wykazał również, że bank miał ujemne kapitały własne.

Podsumowanie

Mimo ogłoszenia upadłości Getin Noble Banku, frankowiczom nadal przysługuje możliwość walczyc o swoje prawa. Sądy podejmują decyzje o zawieszeniu postępowania i wzywają syndyka do udziału w sprawach przeciwko bankowi. Choć niektóre kancelarie unikają obsługi spraw frankowych związanych z tym bankiem, nadal istnieją możliwości skutecznego dochodzenia praw frankowiczów. Termin na zgłoszenie wierzytelności upłynął, ale zgłoszenia po terminie mogą prowadzić do umorzenia salda kredytowego. Warto więc zastanowić się nad podjęciem działań prawnych, aby zminimalizować koszty spłaty kredytów zaciągniętych w Getin Noble Banku.

Mamy coś, co może Ci się spodobać

Bankingo.pl

Bankingo to portal dostarczający najnowsze i najważniejsze wiadomości prawo- ekonomiczne. Nasza misja to dostarczenie najbardziej wartościowych informacji w przystępnej formie jak najszybciej to możliwe.

Kontakt:

redakcja@bankingo.pl

Wybór Redakcji

Ostatnie artykuły

© 2024 Bankingo.pl – Portal prawno-ekonomiczny. Wykonanie