Home podatki Czy można zwiększyć koszty uzyskania przychodu w rozliczeniu rocznym PIT?

Czy można zwiększyć koszty uzyskania przychodu w rozliczeniu rocznym PIT?

dodał Bankingo

W rozliczeniu rocznym PIT istnieje możliwość uwzględnienia kosztów uzyskania przychodów w celu zmniejszenia podatku do zapłacenia. Czy jednak istnieje możliwość zwiększenia tych kosztów w celu jeszcze większej korzyści podatkowej? Sprawdźmy, jakie są zasady dotyczące kosztów uzyskania przychodu w rocznym rozliczeniu PIT i czy istnieją sytuacje, w których można podwyższyć te koszty.

Koszty uzyskania przychodu w rocznym PIT

W rocznym zeznaniu podatkowym PIT-37 wpisuje się wartości kosztów uzyskania przychodów. Zazwyczaj te wartości są wskazywane wcześniej przez pracodawcę w PIT-11. Jednak istnieją sytuacje, w których podatnik może przyjąć inne wartości kosztów uzyskania przychodów i w ten sposób zmniejszyć należny podatek.

Podatnik ma prawo do zmiany wysokości kosztów uzyskania przychodów, ale w niektórych przypadkach może to być także obowiązek. Przyjrzyjmy się, w jakich sytuacjach można podwyższyć lub ograniczyć koszty uzyskania przychodów.

Ograniczenie kosztów przy większej liczbie umów

Podatnicy, którzy wykonywali pracę na rzecz więcej niż jednego pracodawcy, muszą wziąć pod uwagę ograniczenie kosztów uzyskania przychodów. Zgodnie z przepisami, koszty uzyskania przychodów nie mogą przekroczyć określonej kwoty, która wynosi łącznie 2.002,05 zł dla pracowników miejscowych i odpowiednio 2.502,56 zł dla pracowników dojeżdżających. Ograniczenie to jest obowiązkiem podatnika.

Prawo do podwyższenia kosztów

Podatnik ma również prawo do podwyższenia kosztów uzyskania przychodów w pewnych sytuacjach. Po pierwsze, jeśli pracodawca zastosował zryczałtowane koszty uzyskania przychodów w wysokości 111,25 zł miesięcznie, a pracownik dojeżdżał do pracy z innej miejscowości, można wykazać w zeznaniu rocznym podwyższone koszty w wysokości 139,06 zł za każdy miesiąc, w którym dojeżdżano do pracy.

Po drugie, możliwe jest podwyższenie kosztów uzyskania przychodów, jeśli roczne zryczałtowane koszty wskazane w PIT-11 są niższe od faktycznych wydatków na dojazd do zakładu pracy, takich jak koszty transportu autobusowego, kolejowego, promowego lub komunikacji miejskiej. W takim przypadku pracownik może przyjąć koszty faktycznie poniesione w rozliczeniu rocznym.

Po trzecie, koszty można podwyższyć, jeśli w trakcie roku pracownik nie otrzymał wynagrodzenia z powodu opóźnienia w wypłacie lub przesunięcia terminu wypłaty z ostatniego dnia miesiąca na 10. dzień kolejnego miesiąca. W takiej sytuacji koszty mogą być przyjęte przez pracownika lub przez płatnika pracownika w rozliczeniu rocznym.

Roczny dochód niepowodujący obowiązku zapłaty podatku

Warto również wspomnieć o rocznym dochodzie, który nie powoduje obowiązku zapłaty podatku. Kwota ta jest różna w zależności od roku podatkowego. Na przykład w latach 2017-2019, dochód do określonej kwoty wolnej od podatku nie powodował obowiązku zapłaty podatku. W przypadku PIT-2020 i kolejnych lat, wartość kwoty wolnej maleje, a dochód powyżej określonej kwoty jest opodatkowany.

Koszty autorskie

W przypadku dochodów z tytułu praw autorskich lub umowy licencji, obowiązują określone zasady dotyczące kosztów uzyskania przychodów. Przykładowo, koszty nie mogą przekroczyć 50% przychodu, ale istnieje również górna granica dla tych kosztów, która zależy od rodzaju dochodu. W przypadku kosztów z tytułu zapłaty twórcy za przeniesienie prawa własności wynalazku, topografii układu scalonego, wzoru użytkowego, wzoru przemysłowego, znaku towarowego lub wzoru zdobniczego, koszty nie mogą przekroczyć górnej granicy I progu podatkowego.

Podsumowanie

Jak widać, istnieje możliwość zmiany kosztów uzyskania przychodów w rozliczeniu rocznym PIT. Ograniczenia i możliwości podwyższenia kosztów zależą od wielu czynników, takich jak liczba umów czy rodzaj dochodu. Ważne jest zrozumienie tych zasad i korzystanie z prawa do zmiany kosztów w sposób zgodny z przepisami. Pamiętaj, aby skonsultować się z ekspertem podatkowym w celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji i optymalnego wykorzystania dostępnych możliwości.

Mamy coś, co może Ci się spodobać

Bankingo.pl

Bankingo to portal dostarczający najnowsze i najważniejsze wiadomości prawo- ekonomiczne. Nasza misja to dostarczenie najbardziej wartościowych informacji w przystępnej formie jak najszybciej to możliwe.

Kontakt:

redakcja@bankingo.pl

Wybór Redakcji

Ostatnie artykuły

© 2024 Bankingo.pl – Portal prawno-ekonomiczny. Wykonanie