Home Wiadomości Czy można unieważnić kredyt we frankach po podpisaniu ugody lub aneksu do umowy frankowej?

Czy można unieważnić kredyt we frankach po podpisaniu ugody lub aneksu do umowy frankowej?

dodał Bankingo

Wielu frankowiczów, niezadowolonych z wzrostu swojego zadłużenia wobec banku oraz niepewności co do przyszłości, decydowało się na podpisanie ugody z bankiem lub zawarcie aneksu do umowy kredytowej. Te dokumenty miały na celu przewalutowanie kredytu, odroczenie płatności rat lub wydłużenie okresu kredytowania. Jednak, czy możliwe jest unieważnienie umowy za pomocą takiego aneksu?

Zależy od treści podpisanego dokumentu

Zawierane ugody i aneksy mogą faktycznie eliminować, zastępować lub akceptować zapisy niedozwolone przez kredytobiorcę. Jednak, nowsze ugody zawierane w ostatnim czasie są zazwyczaj skuteczne. Frankowicze zdają sobie sprawę z obecnej sytuacji w Polsce i wiedzą, że ponad 95% spraw o unieważnienie umowy kredytu denominowanego w CHF lub indeksowanego do CHF kończy się na ich korzyść. Ponadto, podczas podpisywania ugody frankowicze otrzymują szczegółowe informacje i pouczenia, a treść ugody negocjują z bankiem. Dlatego unieważnienie takiej ugody może być trudne.

Świadoma, wyraźna i wolna zgoda na sanowanie wadliwego postanowienia

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej i Sąd Najwyższy stwierdzili, że konsument może wyrazić „świadomą, wyraźną i wolną zgodę” na niedozwolone postanowienie i w ten sposób przywrócić mu skuteczność. Przy ocenie skutków zawarcia aneksu lub ugody przez konsumenta, należy odnieść się do uchwały Sądu Najwyższego z dnia 20 czerwca 2018 r. (III CZP 29/17), w której podkreślono, że zgoda konsumenta musi być jednoznaczna, wyraźna i stanowcza w kwestii sanowania wadliwego postanowienia.

Wyrażenie zgody na zmianę umowy przez wyeliminowanie niedozwolonego postanowienia nie jest samo przez się traktowane jako wyraz woli sanowania wadliwego postanowienia. W przypadku opisanego wcześniej aneksu, można go uznać za wyraz takiej zgody.

Przewalutowanie kredytu na „czysty” kredyt złotówkowy

Zgodnie z uchwałą Sądu Najwyższego z dnia 20 czerwca 2018 r. przewalutowanie kredytu nie ma wpływu na ocenę niedozwolonych postanowień umowy. Ocena postanowień umownych odbywa się na moment zawarcia umowy. Oznacza to, że możliwość przewalutowania kredytu nie jest istotna z punktu widzenia procesu unieważnienia umowy kredytu frankowego.

Inne aneksy i ugody sanujące wadliwe postanowienia

Zawarcie aneksu przez frankowicza, który nie zdaje sobie sprawy z nieważności umowy, nie eliminuje negatywnych skutków niedozwolonych postanowień umowy. Dodatkowo, kredytobiorcy często nie byli odpowiednio poinformowani przez bank o konsekwencjach zawarcia aneksu lub ugody. Banki często wykorzystywały swoją nadrzędną pozycję i narzucały treść dokumentów kredytobiorcom. W takiej sytuacji zawarcie aneksu lub ugody nie stwarza przeszkód w unieważnieniu umowy kredytu denominowanego lub indeksowanego.

Opinia Sądu Najwyższego

Sąd Najwyższy jednoznacznie opowiedział się przeciwko praktyce banków polegającej na zawieraniu aneksów w celu naprawienia niedozwolonych klauzul w umowie. Oceniał również możliwość sanowania niedozwolonych postanowień w wyniku późniejszych zdarzeń.

Czy można pozwać bank po zawarciu aneksu lub ugody?

Odpowiedź na to pytanie jest twierdząca. Jednak przed podjęciem takiego kroku warto skonsultować się z prawnikiem specjalizującym się w kredytach powiązanych z frankiem szwajcarskim. W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości, zachęcamy do kontaktu z naszą kancelarią. Prowadzimy sprawy z zakresu kredytów frankowych i złotówkowych, i chętnie pomożemy w rozwiązaniu problemów związanych z umową kredytową.

Podsumowanie

Zawarcie aneksu do umowy lub ugody może być trudne do unieważnienia, jeśli zawiera świadomą, wyraźną i wolną zgodę na sanowanie wadliwego postanowienia. Przewalutowanie kredytu na złotówkowy nie ma wpływu na ocenę niedozwolonych postanowień umowy. Zawarcie aneksu lub ugody nie eliminuje negatywnych skutków niedozwolonych postanowień. W przypadku wątpliwości, warto skonsultować się z prawnikiem specjalizującym się w kredytach frankowych.

Mamy coś, co może Ci się spodobać

Bankingo.pl

Bankingo to portal dostarczający najnowsze i najważniejsze wiadomości prawo- ekonomiczne. Nasza misja to dostarczenie najbardziej wartościowych informacji w przystępnej formie jak najszybciej to możliwe.

Kontakt:

redakcja@bankingo.pl

Wybór Redakcji

Ostatnie artykuły

© 2024 Bankingo.pl – Portal prawno-ekonomiczny. Wykonanie