Home Edukacja Czy można mieć dwie umowy zlecenia? Wszystko, co musisz wiedzieć

Czy można mieć dwie umowy zlecenia? Wszystko, co musisz wiedzieć

dodał Bankingo

Umowa zlecenie jest jedną z popularnych form zatrudnienia, która umożliwia pracownikom świadczenie usług na rzecz pracodawcy na podstawie umowy cywilnoprawnej. W ostatnich latach pojawiły się jednak pewne wątpliwości dotyczące możliwości posiadania dwóch umów zlecenia naraz. Czy jest to legalne? Czy obowiązują jakieś ograniczenia? W tym artykule przyjrzymy się temu zagadnieniu i rozwiejemy wszelkie wątpliwości.

1. Co to jest umowa zlecenie?

Umowa zlecenie to umowa cywilnoprawna, na podstawie której zleceniobiorca zobowiązuje się do wykonania określonego zadania lub świadczenia usług na rzecz zleceniodawcy. Zleceniobiorca nie jest pracownikiem w rozumieniu prawa pracy, dlatego też nie podlega przepisom Kodeksu pracy dotyczącym wynagrodzenia, urlopów czy ochrony socjalnej. Umowa zlecenie daje większą elastyczność zarówno pracownikowi, jak i pracodawcy, co stanowi jej główną zaletę.

2. Czy można mieć dwie umowy zlecenia naraz?

Zgodnie z obowiązującym prawem, można posiadać dwie umowy zlecenia naraz. Nie ma przepisów zabraniających posiadania wielu umów zlecenia jednocześnie. Oznacza to, że osoba może świadczyć usługi na podstawie dwóch lub więcej umów zlecenia z różnymi pracodawcami. Jednak istnieją pewne aspekty, które warto wziąć pod uwagę, aby uniknąć problemów prawnych.

3. Zasady oskładkowania umów zlecenia

Przy posiadaniu dwóch umów zlecenia naraz, ważne jest zrozumienie zasad oskładkowania. Osoba, która posiada tylko jedną umowę zlecenia jako jedyne źródło dochodu, podlega obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym (emerytalnemu, rentowemu, wypadkowemu) oraz ubezpieczeniu zdrowotnemu. Ubezpieczenie chorobowe jest dobrowolne. Niezależnie od wysokości wynagrodzenia, wszystkie umowy zlecenia podlegają obowiązkowym składkom społecznym.

4. Obowiązkowe składki społeczne

Kiedy zleceniobiorca wykonuje pracę na podstawie kilku umów zlecenia, obowiązkowe składki społeczne są naliczane do momentu, kiedy całkowity przychód pracownika w danym miesiącu, z wszystkich umów zlecenia, nie przekroczy minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w danym roku. Jeśli całkowity przychód przekroczy tę kwotę, z kolejnych umów zlecenia obowiązuje jedynie składka zdrowotna.

5. Przykład

Aby lepiej zrozumieć, jak działają zasady oskładkowania umów zlecenia przy posiadaniu dwóch kontraktów naraz, przyjrzyjmy się prostemu przykładowi. Załóżmy, że zleceniobiorca posiada dwa umowy zlecenia z różnymi pracodawcami. Wynagrodzenie z pierwszej umowy wynosi 1200 zł, z drugiej umowy – 600 zł. W takim przypadku, składki społeczne będą naliczane z obu umów, ponieważ suma przychodów nie przekracza minimalnego wynagrodzenia. Jednak gdyby zleceniobiorca podpisał trzecią umowę zlecenia, z niej obowiązywałaby jedynie składka zdrowotna.

6. Zasady dla umowy zlecenia i etatu

Może również zdarzyć się sytuacja, w której zleceniobiorca jest zatrudniony na etacie w jednym zakładzie pracy i jednocześnie wykonuje pracę na podstawie umowy zlecenia dla innego pracodawcy. W takim przypadku dochodzi do zbiegu tytułów do ubezpieczenia. Z tytułu umowy o pracę pracownik podlega wszystkim składkom społecznym i zdrowotnym. Umowa zlecenia wykonywana na rzecz innego pracodawcy nie stanowi osobnego tytułu do obowiązkowych składek społecznych, jeśli wynagrodzenie z umowy o pracę przekracza minimalne wynagrodzenie. Wtedy z umowy zlecenia obowiązuje jedynie składka zdrowotna.

7. Umowa zlecenie a działalność gospodarcza

Jeżeli zleceniobiorca jest jednocześnie przedsiębiorcą prowadzącym działalność gospodarczą, może wybrać jako podstawę oskładkowania umowę zlecenie, jeśli podstawa ta wyniesie co najmniej 60% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia. Jeśli będzie niższa, składki społeczne i zdrowotne będą odprowadzane z tytułu działalności gospodarczej, a z umowy zlecenia jedynie składka zdrowotna.

8. Przedsiębiorca z własnym pracodawcą

Jeśli zleceniobiorca posiada umowę zlecenia z własnym pracodawcą, taka umowa będzie podlegała obowiązkowym składkom społecznym (emerytalnym, rentowym, wypadkowym) oraz ubezpieczeniu zdrowotnemu, analogicznie jak umowa o pracę. Składki na ubezpieczenia społeczne będą naliczane od sumy wynagrodzenia z umowy o pracę i umowy zlecenia.

9. Minimalna stawka godzinowa na umowie zleceniu

Obecnie na umowie zleceniu obowiązuje minimalna stawka godzinowa, która ma na celu przeciwdziałanie nadużyciom w stosunkach pracy. Minimalna stawka godzinowa jest ustalana corocznie i, od 1 lipca 2023 r., wynosi 23,50 zł brutto. Wprowadzenie minimalnej stawki godzinowej miało na celu zapewnienie uczciwego wynagrodzenia dla pracowników zatrudnionych na umowach cywilnoprawnych.

10. Podsumowanie

Posiadanie dwóch umów zlecenia naraz jest zgodne z obowiązującym prawem. Osoba może świadczyć usługi na podstawie dwóch lub więcej umów zlecenia z różnymi pracodawcami. Przy oskładkowaniu umów zlecenia ważne jest przestrzeganie zasad dotyczących minimalnego wynagrodzenia i płacenia składek społecznych. W przypadku zatrudnienia na etacie i posiadania umowy zlecenia, obowiązują zasady dotyczące zbiegu tytułów do ubezpieczenia. Przy prowadzeniu działalności gospodarczej należy uwzględnić specyfikę oskładkowania. Minimalna stawka godzinowa na umowie zleceniu ma na celu ochronę pracowników przed nadużyciami. Pamiętaj, że w przypadku pytań dotyczących Twojej sytuacji, warto skonsultować się z prawnikiem lub doradcą podatkowym.

Mamy coś, co może Ci się spodobać

Bankingo.pl

Bankingo to portal dostarczający najnowsze i najważniejsze wiadomości prawo- ekonomiczne. Nasza misja to dostarczenie najbardziej wartościowych informacji w przystępnej formie jak najszybciej to możliwe.

Kontakt:

redakcja@bankingo.pl

Wybór Redakcji

Ostatnie artykuły

© 2024 Bankingo.pl – Portal prawno-ekonomiczny. Wykonanie