Home Bez kategorii Czy kredyt hipoteczny podlega sankcji kredytu darmowego?

Czy kredyt hipoteczny podlega sankcji kredytu darmowego?

dodał Bankingo

Kredyt hipoteczny to często długoterminowe zobowiązanie finansowe, które wiąże się z wysokimi kosztami odsetek. W związku z tym, kredytobiorcy często szukają sposobów na zminimalizowanie tych kosztów. Jedną z możliwości, która może przynieść korzyści finansowe, jest sankcja kredytu darmowego. W niniejszym artykule przyjrzymy się, czy sankcja kredytu darmowego może mieć zastosowanie w przypadku kredytów hipotecznych oraz jakie warunki muszą być spełnione, aby skorzystać z tej instytucji.

Czym jest sankcja kredytu darmowego?

Sankcja kredytu darmowego to prawo przysługujące kredytobiorcy, które pozwala mu na złożenie pisemnego oświadczenia o skorzystaniu z tej instytucji. W efekcie, kredytobiorca może zwrócić kredyt bez ponoszenia kosztów odsetek i innych opłat należnych kredytodawcy. Regulacje dotyczące sankcji kredytu darmowego znajdują się w ustawie o kredycie konsumenckim.

Sankcja kredytu darmowego a kredyt hipoteczny

Choć sankcja kredytu darmowego jest uregulowana w ustawie o kredycie konsumenckim, kredyty hipoteczne są objęte przepisami ustawy o kredycie hipotecznym, gdzie taka instytucja nie występuje. Oznacza to, że sankcja kredytu darmowego może mieć zastosowanie jedynie do kredytów hipotecznych udzielonych w określonym okresie – od 19 grudnia 2011 roku do 21 lipca 2017 roku. Kredyty hipoteczne zawarte po 21 lipca 2017 roku nie podlegają sankcji kredytu darmowego.

Sąd Apelacyjny w Warszawie w wyroku z dnia 9 lutego 2022 r. potwierdził, że sankcja kredytu darmowego może mieć zastosowanie do umów kredytu hipotecznego zawartych po 18 grudnia 2011 r. i przed wejściem w życie ustawy o kredycie hipotecznym.

Warunki i przesłanki sankcji kredytu darmowego

Aby móc skorzystać z sankcji kredytu darmowego w przypadku kredytu hipotecznego, należy spełnić określone warunki i przesłanki. Poniżej przedstawiamy najważniejsze z nich:

Kwota kredytu

Sankcja kredytu darmowego ma zastosowanie do kredytów hipotecznych, których kwota nie przekracza 255 550,00 zł lub równowartości tej kwoty w walucie obcej. Tylko takie kredyty są uznawane za kredyty konsumenckie i podlegają sankcji kredytu darmowego.

Data zawarcia umowy

Sankcja kredytu darmowego ma zastosowanie do umów kredytu hipotecznego zawartych po 18 grudnia 2011 r. i przed wejściem w życie ustawy o kredycie hipotecznym, czyli do umów zawartych w okresie od 19 grudnia 2011 r. do 21 lipca 2017 r.

Status konsumenta

Sankcja kredytu darmowego dotyczy kredytobiorców, którzy mają status konsumenta. Oznacza to, że muszą być osobami fizycznymi, które zawierają umowę kredytu w celu niezwiązanym z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Terminowe spłacanie rat

Kredytobiorca musi spłacać wszystkie raty kredytu hipotecznego terminowo, aby móc skorzystać z sankcji kredytu darmowego. Jeśli raty są opłacane na czas, kredytobiorca spełnia ten warunek.

Brak zabezpieczenia nieruchomością

Kredyt hipoteczny, aby podlegać sankcji kredytu darmowego, nie może być zabezpieczony nieruchomością. To oznacza, że kredytobiorca nie może mieć zabezpieczenia w postaci hipoteki na nieruchomości.

Inne przesłanki

Ponadto, aby móc skorzystać z sankcji kredytu darmowego, umowa kredytu hipotecznego nie powinna zawierać:

  • Braku określenia czasu obowiązywania umowy;
  • Braku informacji o rzeczywistej rocznej stopie oprocentowania i całkowitej kwocie do zapłaty w dacie zawarcia umowy;
  • Braku szczegółowego objaśnienia zasad spłaty kredytu i zaliczania rat na kapitał lub odsetki;
  • Braku informacji o możliwości przedterminowej spłaty kredytu i procedur takiej spłaty;
  • Braku informacji o innych dodatkowych kosztach i opłatach związanych z zawarciem umowy kredytu.

Pozew WIBOR vs sankcja kredytu darmowego

W kontekście kredytów hipotecznych, często mówi się o procesach mających na celu podważenie wskaźnika WIBOR. WIBOR to stawka referencyjna stosowana do ustalenia oprocentowania kredytów hipotecznych. Kredytobiorcy starają się unieważnić umowę lub zmienić sposób oprocentowania kredytu w celu wyeliminowania WIBOR-u.

Wybór między pozewem WIBOR a sankcją kredytu darmowego zależy od indywidualnej sytuacji kredytobiorcy. W przypadku sankcji kredytu darmowego, kredytobiorca może skorzystać z korzyści takich jak obniżenie miesięcznej raty kredytowej, zwrot poniesionych odsetek i kosztów, umorzenie odsetek do zakończenia umowy kredytowej, niższe raty przy niezmienionym okresie spłaty oraz brak możliwości wypowiedzenia umowy przez instytucję kredytową.

Podważenie umowy kredytu hipotecznego z powodu WIBOR-u może prowadzić do usunięcia postanowień dotyczących wskaźnika WIBOR z treści umowy, co skutkuje znacznym obniżeniem rat kredytowych.

Podsumowanie

Sankcja kredytu darmowego może mieć zastosowanie do kredytów hipotecznych, ale tylko do tych zawartych w określonym okresie i spełniających określone warunki. Wybór między sankcją kredytu darmowego a podważeniem umowy z powodu WIBOR-u zależy od indywidualnej sytuacji kredytobiorcy. W obu przypadkach, skonsultowanie się z prawnikiem specjalizującym się w prawie bankowym jest zalecane, aby dokładnie zrozumieć konsekwencje i korzyści związane z danym wyborem.

Mamy coś, co może Ci się spodobać

Bankingo.pl

Bankingo to portal dostarczający najnowsze i najważniejsze wiadomości prawo- ekonomiczne. Nasza misja to dostarczenie najbardziej wartościowych informacji w przystępnej formie jak najszybciej to możliwe.

Kontakt:

redakcja@bankingo.pl

Wybór Redakcji

Ostatnie artykuły

© 2024 Bankingo.pl – Portal prawno-ekonomiczny. Wykonanie