Home Wiadomości Czy Getin Noble Bank Frankowicze Odzyskają Swoje Pieniądze? Wszystko zależy od Trybunału Sprawiedliwości UE

Czy Getin Noble Bank Frankowicze Odzyskają Swoje Pieniądze? Wszystko zależy od Trybunału Sprawiedliwości UE

dodał Bankingo

Z nadzieją patrząc na Bankowy Fundusz Gwarancyjny (BFG), frankowicze z Getin Noble Banku szukają możliwości ubiegania się o odszkodowanie. W trudnym procesie upadłości banku, gdy środki są ograniczone, BFG może okazać się jedyną szansą na odzyskanie swoich pieniędzy dla tych kredytobiorców.

Oczekiwane decyzje TSUE i kwestie prawne wokół BFG

Aktualnie przed Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) leżą pytania prejudycjalne polskich sądów dotyczące decyzji BFG o przystąpieniu do przymusowej restrukturyzacji. Jeżeli TSUE orzeknie, że decyzja BFG narusza prawa konsumentów, a polski sąd administracyjny potwierdzi naruszenie prawa, istnieje możliwość dochodzenia odszkodowań od BFG.

W szczególności, Sąd Okręgowy w Poznaniu i Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zwrócili się do TSUE z pytaniami dotyczącymi decyzji BFG z dnia 29 września 2022 r., która mogła ograniczyć skuteczną, pełną i faktyczną ochronę konsumentów wynikającą z dyrektywy 93/13 oraz przepisów kodeksu cywilnego dotyczących nieuczciwych postanowień umownych. Odpowiedź TSUE na te pytania powinna rozwiać wszelkie wątpliwości dotyczące skutków decyzji BFG o restrukturyzacji Getin Noble Banku.

Radca prawny radzi frankowiczom: nie czekajcie biernie na wynik upadłości

Tomasz Zaremba, radca prawny z kancelarii Bochenek i Wspólnicy, zaleca frankowiczom aktywność zamiast biernego oczekiwania na wynik postępowania upadłościowego Getin Noble Banku. Zamiast tego, kredytobiorcy powinni wykorzystać dostępne im środki prawne, aby zabezpieczyć swoje roszczenia jeszcze przed ogłoszeniem upadłości banku.

W trakcie postępowania upadłościowego, zalecane jest działanie z należytą starannością. Każdy błąd popełniony przez kredytobiorcę może prowadzić do negatywnych konsekwencji prawnych, które mogą utrudnić prawidłowe rozliczenie się z bankiem w ramach tego postępowania, a także wykluczyć możliwość dochodzenia roszczeń odszkodowawczych w przyszłości.

Potencjalne odszkodowania od BFG dla frankowiczów

Jeżeli TSUE orzeknie, że decyzja BFG narusza prawa konsumentów, a polski sąd administracyjny uzna, że decyzja została wydana z naruszeniem prawa, otworzy to drogę do dochodzenia roszczeń odszkodowawczych od BFG. W takim scenariuszu, frankowiczom z Getin Noble Banku mogłoby przysługiwać prawo do otrzymania odszkodowania za naruszenie ich praw jako konsumentów.

Mamy coś, co może Ci się spodobać

Bankingo.pl

Bankingo to portal dostarczający najnowsze i najważniejsze wiadomości prawo- ekonomiczne. Nasza misja to dostarczenie najbardziej wartościowych informacji w przystępnej formie jak najszybciej to możliwe.

Kontakt:

redakcja@bankingo.pl

Wybór Redakcji

Ostatnie artykuły

© 2024 Bankingo.pl – Portal prawno-ekonomiczny. Wykonanie