Home Finanse Czy cesja i sprzedaż roszczeń związanych z kredytami we frankach jest bezpieczna dla Frankowiczów?

Czy cesja i sprzedaż roszczeń związanych z kredytami we frankach jest bezpieczna dla Frankowiczów?

dodał Bankingo

Wielu byłych Frankowiczów, którzy spłacili w całości swoje kredyty we frankach, zastanawia się, czy mają szansę odzyskać nieprawnie pobrane kwoty od banku. Na rynku pojawiają się ogłoszenia o skupie kredytów we frankach, które wydają się być atrakcyjne dla tych osób. Jednak sprzedaż wierzytelności związanych z kredytami we frankach nie jest pozbawiona ryzyka. Warto zachować ostrożność i dokładnie zrozumieć zasady związane z cesją i sprzedażą roszczeń.

Cesja wierzytelności ze spłaconego kredytu frankowego

Cesja wierzytelności ze spłaconego kredytu frankowego jest prawnie dopuszczalna, chociaż na razie nie jest to powszechne w sądach. Istnieje opinia, że sprzedaż wierzytelności z kredytu we franku jest możliwa, ale nie jest procesem pozbawionym ryzyka. Warto zauważyć, że niektóre ogłoszenia o skupie kredytów we frankach mają na celu pozyskanie namiarów kontaktowych na potencjalnych klientów, a niekoniecznie oferują bezpieczne rozwiązania.

W przypadku cesji wierzytelności związanych z kredytem we frankach, kredytobiorca sprzedaje prawa do swojej umowy innemu podmiotowi. Następnie ten podmiot dąży do odzyskania pełnej nadpłaty wraz z odsetkami od banku. Jednak taka transakcja nie gwarantuje braku ryzyka procesowego. Kredytobiorca, który sceduje prawa do umowy, nadal musi stawić się przed sądem i złożyć zeznania na temat zaciągnięcia kredytu oraz cesji praw z umowy. Istnieje również ryzyko konfrontacji z bankiem.

Ryzyko procesowe i rozliczenie po wygranym procesie

Ryzyko procesowe związane z cesją wierzytelności jest stosunkowo niewielkie, szczególnie dla konsumentów. Wiele spraw sądowych prowadzonych przez Frankowiczów zakończyło się zwycięstwem konsumentów. Niemniej jednak, kredytobiorca musi liczyć się z koniecznością zwrotu bankowi udostępnionego kapitału kredytu w przypadku wygranej sprawy. Dlatego ważne jest, aby podczas transakcji cesji zabezpieczyć się na ewentualność przegranej w sądzie i uniknąć kosztów procesu.

Rozliczenie po wygranym procesie jest również kluczowym aspektem. Jeżeli kredytobiorca otrzymał już pieniądze od podmiotu, który nabył wierzytelność, musi mieć pewność, że będzie w stanie zwrócić bankowi kapitał kredytu w przypadku przegranej sprawy. Dlatego umowa cesji powinna jasno określać obowiązek zwrotu kapitału na rzecz banku w przypadku przegranej.

Kredyty czynne a sprzedaż wierzytelności

Należy pamiętać, że większość umów kredytowych zawiera zapisy o zakazie cesji praw z umowy bez zgody banku. Dlatego w przypadku kredytów czynnych sprzedaż wierzytelności może być niemożliwa lub skrajnie ryzykowna. Przelewanie praw z umowy na inny podmiot bez zgody banku może prowadzić do uruchomienia przez bank opcji rozwiązania umowy i naliczenia kar finansowych.

Ponadto, w przypadku kredytów we frankach udzielanych przez Getin Noble Bank, cesja wierzytelności będzie prawnie nieskuteczna. Przepisy prawa upadłościowego zabraniają potrącania wierzytelności wobec podmiotu znajdującego się w upadłości. Dlatego należy sprawdzić status banku i w razie wątpliwości skonsultować się z prawnikiem.

Ryzyko oszustw i nieuczciwych praktyk

Na rynku można natrafić na wiele ogłoszeń o skupie kredytów we frankach, które mogą być nieuczciwe i prowadzić do wyłudzenia danych osobowych. Dlatego należy zachować dużą ostrożność i nie przekazywać wrażliwych informacji za pośrednictwem niezweryfikowanych aplikacji internetowych.

Warto również pamiętać, że nieuczciwe praktyki występują zarówno wśród firm prawniczych, jak i pseudokancelarii. Należy dokładnie zbadać reputację podmiotu, który oferuje skup kredytów we frankach i skonsultować się z prawnikiem przed podjęciem jakichkolwiek decyzji.

Podsumowanie

Sprzedaż wierzytelności związanych z kredytami we frankach może być prawnie możliwa, ale nie jest pozbawiona ryzyka. Warto zachować ostrożność i skonsultować się z prawnikiem przed podjęciem decyzji. Należy również pamiętać o ryzyku procesowym, rozliczeniu po wygranym procesie oraz możliwości wystąpienia oszustw i nieuczciwych praktyk.

Mamy coś, co może Ci się spodobać

Bankingo.pl

Bankingo to portal dostarczający najnowsze i najważniejsze wiadomości prawo- ekonomiczne. Nasza misja to dostarczenie najbardziej wartościowych informacji w przystępnej formie jak najszybciej to możliwe.

Kontakt:

redakcja@bankingo.pl

Wybór Redakcji

Ostatnie artykuły

© 2024 Bankingo.pl – Portal prawno-ekonomiczny. Wykonanie