Home Wiadomości Czy banki oddaja pieniądze Frankowiczom?

Czy banki oddaja pieniądze Frankowiczom?

dodał Bankingo

Kwestia zwrotu pieniędzy frankowiczom po wygranych procesach sądowych wciąż budzi wiele pytań i wątpliwości. Ale czy faktycznie powinna w 2023 roku? Od lat trwa spór między bankami a osobami posiadającymi kredyty we frankach szwajcarskich. Obecnie frankowicze wygrywają z bankami 97% spraw i sądy zasądzają rozliczenie na zasadzie dwóch kondykcji. Zasada ta polega na tym, że bank musi oddać frankowiczowi WSZYSTKIE środki, które wpłacił on do banku podczas wykonywania umowy. Są to przeważnie bardzo duże kwoty. Czy banki rzeczywiście oddają te należne środki?

Prawomocny wyrok a zwrot pieniędzy

Przyjrzyjmy się najpierw temu, co dzieje się po prawomocnym wyroku sądowym. Według zasady dwóch kondykcji, banki zobowiązane są do natychmiastowego zwrotu kwoty zasądzonej przez sąd wraz z odsetkami i kosztami. Oznacza to, że jeśli kredytobiorca wygra sprawę, bank ma obowiązek dobrowolnie wypłacić mu należne pieniądze. Nieprawdziwe jest więc przekonanie, że banki nie chcą oddać pieniędzy na podstawie wyroku.

Jeżeli jednak bank nie dokona dobrowolnej wypłaty, prawomocny wyrok staje się tytułem wykonawczym, na podstawie którego można rozpocząć egzekucję komorniczą. Jest to skuteczny sposób na wymuszenie zwrotu należnych środków. Sędziowie coraz częściej uwzględniają zarzut zatrzymania, który umożliwia bankowi wstrzymanie się z płatnością do czasu, aż kredytobiorca zaoferuje zwrot kapitału.

Jednak kredytobiorca również może skorzystać z zarzutu potrącenia, który pozwala na wzajemne skompensowanie należności.

Rozliczenia z bankiem po unieważnieniu umowy

Po unieważnieniu umowy kredytowej istnieje konieczność rozliczenia się z bankiem. W tym celu można skorzystać z instytucji potrącenia, która umożliwia skompensowanie wzajemnych należności.

Przykładowo, jeśli kredytobiorca wziął 100 000 złotych kredytu i spłacił 120 000 złotych, po unieważnieniu umowy powinien dokonać potrącenia i zażądać wypłaty 20 000 złotych. Natomiast jeśli spłacił 80 000 złotych, powinien dokonać potrącenia i dopłacić bankowi 20 000 złotych.

Warto pamiętać, że po unieważnieniu umowy bank jest zobowiązany do wydania listu mazalnego na potrzeby wykreślenia hipoteki i wykreślenia frankowicza z BIK.

Jeśli bank nie wykonuje tego obowiązku, można samodzielnie złożyć wniosek do ksiąg wieczystych o wykreślenie hipoteki. W razie konieczności można także złożyć pozew o ustalenie treści księgi wieczystej w celu wykreślenia hipoteki.

Szybkie rozliczenia i zmieniająca się sytuacja

W przeszłości banki często opóźniały rozliczenia z klientami, ale obecnie sytuacja wygląda zupełnie inaczej.Banki zwykle dobrowolnie wypłacają należne środki po wyroku sądowym, aby uniknąć egzekucji komorniczej, która zwiększałaby ich koszty. Jak wynika z jednego z relacji kancelarii frankowych, pełnomocnicy banków sami kontaktują się z kancelariami reprezentującymi frankowiczów i proszą o numer rachunku bankowego, na który przelać zasądzone kwoty.To oznacza, że kredytobiorcy po wyroku otrzymują na swoje konta olbrzymie sumy w ciągu kilku dni.

Warto zauważyć, że liczba wygranych spraw frankowych jest coraz większa. Według nieoficjalnych danych, aż 97% spraw kończy się zwycięstwem frankowiczów w I instancji, a ponad 98% w II instancji. Sądy coraz częściej unieważniają umowy kredytowe, co zobowiązuje banki do zwrotu pieniędzy. To korzystny rezultat dla kredytobiorców, którzy mają coraz większe szanse na odzyskanie swoich środków.

Mamy coś, co może Ci się spodobać

Bankingo.pl

Bankingo to portal dostarczający najnowsze i najważniejsze wiadomości prawo- ekonomiczne. Nasza misja to dostarczenie najbardziej wartościowych informacji w przystępnej formie jak najszybciej to możliwe.

Kontakt:

redakcja@bankingo.pl

Wybór Redakcji

Ostatnie artykuły

© 2024 Bankingo.pl – Portal prawno-ekonomiczny. Wykonanie