Home Wiadomości Czy bank pobiera podatek od emerytury zagranicznej?

Czy bank pobiera podatek od emerytury zagranicznej?

dodał Bankingo

Zagraniczne emerytury stanowią świadczenie pieniężne podlegające opodatkowaniu w Polsce. W sytuacji, gdy środki te wpływają na polski rachunek bankowy, pojawia się pytanie o zasadność potrącania przez bank zaliczki na podatek od emerytury.

Opodatkowanie zagranicznych emerytur

Emerytury i renty są jednym ze źródeł przychodów. Osoby fizyczne będące polskimi rezydentami podatkowymi mają obowiązek zapłaty podatku od zarówno polskich, jak i zagranicznych emerytur. Opodatkowanie emerytur i rent z zagranicy ma miejsce wyłącznie w państwie zamieszkania beneficjenta, zgodnie z większością umów o unikaniu podwójnego opodatkowania, których stroną jest Polska.

Bank jako płatnik z tytułu wypłaty zagranicznej emerytury

Banki dokonujące wypłaty zagranicznych emerytur i rent są płatnikami, obowiązanymi do poboru miesięcznych zaliczek na podatek od wypłacanych przez nie emerytur i rent. Płatnikiem podatku dochodowego od osób fizycznych jest wyłącznie bank dokonujący wypłaty emerytur i rent z zagranicy, a więc ten, w którym beneficjent posiada swój rachunek.

Odpowiedzialność banku za niepobranie zaliczki na podatek

Bank nie ponosi odpowiedzialności za niepobrane zaliczki od zagranicznych emerytur w sytuacji, gdy fakt niepobrania nastąpił z winy podatnika. W takich okolicznościach odpowiedzialnym za zaliczki jest podatnik.

W konsekwencji powyższych rozważań, w stosunku do polskich rezydentów podatkowych, bank będzie pełnił rolę płatnika z tytułu wypłacanych zagranicznych emerytur. Warto o tym pamiętać, szczególnie w kontekście regulacji stanowiących o odpowiedzialności banku za niepobranie i niewpłacenie zaliczek na rachunek właściwego urzędu skarbowego.

Mamy coś, co może Ci się spodobać

Bankingo.pl

Bankingo to portal dostarczający najnowsze i najważniejsze wiadomości prawo- ekonomiczne. Nasza misja to dostarczenie najbardziej wartościowych informacji w przystępnej formie jak najszybciej to możliwe.

Kontakt:

redakcja@bankingo.pl

Wybór Redakcji

Ostatnie artykuły

© 2023 Bankingo.pl – Portal prawno-ekonomiczny. Wykonanie