Home Wiadomości Czy Bank BPH zawiera ugody z Frankowiczami?

Czy Bank BPH zawiera ugody z Frankowiczami?

dodał Bankingo

Bank BPH S.A., będący częścią grupy GE Money, jest jednym z podmiotów silnie zaangażowanych w kredyty hipoteczne udzielane w walucie franka szwajcarskiego. W wyniku rosnących sporów sądowych z klientami, bank zaczął proponować ugody w celu rozwiązania konfliktów. Jednakże, warto zastanowić się, czy warunki tych ugód są korzystne dla frankowiczów. W niniejszym artykule przyjrzymy się propozycjom ugód Banku BPH S.A. i porównamy je z potencjalnymi korzyściami, jakie można uzyskać w wyniku rozstrzygnięcia sądowego.

Aktualna sytuacja

Bank BPH S.A. jest obecnie pozwany przez wielu klientów, którzy żądają unieważnienia umów kredytowych. Z tego powodu, bank stara się odnaleźć polubowne rozwiązania, które byłyby korzystne dla obu stron. Jednakże, proponowane ugody przez Bank BPH S.A. spotykają się z krytyką ze strony frankowiczów.

Propozycje ugód Banku BPH S.A.

Bank BPH S.A. proponuje swoim klientom ugody, które niekoniecznie przynoszą im wymierne korzyści. W ramach tych ugód, bank oczekuje od klientów, że zgodzą się na zapłatę dodatkowej kwoty, wynoszącej około 50% oryginalnej kwoty kredytu, jako wynagrodzenie. Propozycje te nie są dobrze przyjmowane przez frankowiczów, którzy wyśmiewają takie warunki w Internecie.

Korzyści wynikające z rozstrzygnięcia sądowego

Frankowicze, którzy zdecydują się na pozwanie Banku BPH S.A. w celu unieważnienia umowy kredytowej, mogą liczyć na znacznie większe korzyści w wyniku rozstrzygnięcia sądowego. Sąd może nałożyć na bank sankcję w postaci przekształcenia kredytu w darmowy, co oznacza zwrot wyłącznie czystej kwoty kapitału. Ponadto, frankowicze mogą otrzymać ustawowe odsetki za zwłokę.

Porównanie ugód z korzyściami sądowymi

Propozycje ugód Banku BPH S.A. są zdecydowanie mniej korzystne dla frankowiczów w porównaniu do potencjalnych korzyści wynikających z rozstrzygnięcia sądowego. Choć ugody oferowane przez bank mogą zapewnić pewne rozwiązanie konfliktu bez konieczności długotrwałego procesu sądowego, nie przyniosą one takiej samej rekompensaty finansowej, jaką można uzyskać w sądzie.

Wniosek

Frankowicze powinni dokładnie przemyśleć, czy akceptowanie propozycji ugód Banku BPH S.A. jest dla nich opłacalne. W przypadku, gdy mają podstawy do unieważnienia umowy kredytowej, warto skorzystać z możliwości rozstrzygnięcia sporu w sądzie, co może przynieść znacznie większe korzyści finansowe. Przed podjęciem jakiejkolwiek decyzji, zaleca się skonsultowanie się z doświadczonym prawnikiem specjalizującym się w sprawach frankowych.

Mamy coś, co może Ci się spodobać

Bankingo.pl

Bankingo to portal dostarczający najnowsze i najważniejsze wiadomości prawo- ekonomiczne. Nasza misja to dostarczenie najbardziej wartościowych informacji w przystępnej formie jak najszybciej to możliwe.

Kontakt:

redakcja@bankingo.pl

Wybór Redakcji

Ostatnie artykuły

© 2024 Bankingo.pl – Portal prawno-ekonomiczny. Wykonanie