Home Wiadomości Co zrobić z kredytem we frankach w 2024 roku?

Co zrobić z kredytem we frankach w 2024 roku?

dodał Bankingo

Rok 2023 okazał się być historycznym momentem dla kredytobiorców frankowych w Polsce. Zdumiewające wyniki w sądach okręgowych i apelacyjnych, gdzie odnotowano zwycięstwa w 97% i 99% przypadków, skierowały uwagę opinii publicznej na tę szczególną grupę finansową. Ale po spektakularnych sukcesach, jakie osiągnęli przed Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej, narasta pytanie: co przyniesie rok 2024? Czy możliwe jest, żeby był jeszcze lepszy niż mijający rok pełen zwycięstw? Czy unieważnienie kredytu we frankach nadal będzie najlepszym rozwiązaniem dla Frankowiczów?

Ten artykuł ma na celu zbadanie tego zagadnienia, analizując zarówno pozytywne perspektywy, jak i potencjalne zagrożenia, które mogą pojawić się na drodze frankowiczów. Zostanie przedstawiona prognoza dla tej grupy kredytobiorców na najbliższe miesiące, biorąc pod uwagę różnorodne czynniki ekonomiczne i prawne. To kompleksowe spojrzenie pozwoli czytelnikom zrozumieć, w jakim kierunku może zmierzać sytuacja frankowiczów w Polsce w 2024 roku.

Nowy Rozdział dla Frankowiczów: Kluczowe Zmiany Orzecznictwa w 2024

W obliczu nadchodzącej wielkiej zmiany orzecznictwa w sprawach frankowych, rok 2024 zapowiada się jako kolejny przełomowy moment dla frankowiczów. Wszystko wskazuje na to, że sytuacja może być dla nich jeszcze bardziej korzystna niż w roku 2023, co jest bezpośrednim efektem dwóch kluczowych wyroków Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z grudnia 2023 roku. Te wyroki otwierają nowy rozdział w sporach kredytobiorców z bankami, zmieniając zasady gry na korzyść konsumentów.

Po pierwsze, w związku z odpowiedzią Trybunału na pytanie prejudycjalne z Warszawy (sygnatura C-28/22), sądy przestaną przyznawać bankom prawo do zatrzymania w sporach dotyczących kredytów pseudowalutowych. To fundamentalna zmiana, która niesie ze sobą konsekwencje dla obu stron sporu.

Po drugie, frankowicze zyskają możliwość efektywniejszego egzekwowania ustawowych odsetek za opóźnienie od pełnej wartości zasądzanej kwoty. Co więcej, odsetki te będą naliczane już od momentu doręczenia bankowi wezwania do zapłaty. Oznacza to, że przewlekłość spraw sądowych przestanie być tak obciążająca dla konsumentów, którzy teraz będą mogli zarobić dodatkowe tysiące złotych za każdy rok trwania postępowania.

Kolejną istotną zmianą jest możliwość, że w niektórych już toczących się sporach sądowych roszczenia banków o zwrot kapitału kredytu mogą okazać się przedawnione. Wynika to bezpośrednio z wyroku TSUE z 14 grudnia 2023 roku (sygnatura C-28/22), który wprowadza nowe zasady liczenia początku biegu terminu przedawnienia roszczeń przedsiębiorcy.

Dodatkowo, zeszłoroczne wyroki TSUE powinny przyspieszyć rozpatrywanie spraw frankowych w Polsce. Sędziowie Trybunału negują pogląd, że konsument musi składać przed sądem oświadczenie o znajomości skutków nieważności umowy. Ponadto, z wyroku dla sprawy C-139/22 wynika, że sąd krajowy nie musi za każdym razem analizować zapisu zawartego w umowie kredytowej, jeśli ten zapis został już wprowadzony do rejestru klauzul abuzywnych przez UOKiK.

W świetle tych zmian, rok 2024 zapowiada się jako kolejny etap w walce frankowiczów o sprawiedliwość. Zmiany te mają szansę nie tylko uprościć proces sądowy, ale także zwiększyć skuteczność roszczeń kredytobiorców. W kontekście tych zmian, możemy oczekiwać dalszych, być może jeszcze bardziej spektakularnych, sukcesów frankowiczów na salach sądowych.

Oczekiwane Przyspieszenie w Orzecznictwie Frankowym w 2024

Zarówno kredytobiorcy frankowi, jak i cały system sądownictwa, stoją przed nowym etapem, który może znacząco wpłynąć na tempo orzecznictwa w 2024 roku. Ostatnie doniesienia medialne wskazują na nadchodzące poszerzenie obsady sądów zajmujących się sprawami frankowymi.

Wprowadzenie nowych stanowisk sędziowskich, asystenckich oraz urzędniczych ma na celu usprawnienie procesu rozpatrywania tych złożonych postępowań. Jest to reakcja na zmiany w kodeksie postępowania cywilnego, które zaczęły obowiązywać w kwietniu i lipcu ubiegłego roku, sprawiając, że nowe pozwy są rozproszone po całej Polsce, a sprawy o mniejszej wartości są rozpatrywane przez sądy rejonowe.

Eksperci podkreślają, że te zmiany mogą przyczynić się do zwiększenia efektywności orzekania. Mimo to, nadal istnieje wyzwanie w postaci rosnącej liczby nowych powództw. Zmiany organizacyjne w sądach i w kodeksie postępowania cywilnego mogą zatem nie tylko ułatwić rozpatrywanie spraw, ale też zapobiec większej przewlekłości kolejnych sporów sądowych.

Jednakże, nie można ignorować determinacji banków w walce prawnej. Większość kredytobiorców nadal będzie musiała przejść przez sądy dwóch instancji, aby unieważnić wadliwe umowy. Automatyczne unieważnienie umów zaraz po wpłynięciu pozwu nie jest możliwe, a przypadki, w których banki rezygnują z apelacji, są raczej wyjątkiem niż regułą.

Co więcej, nie należy spodziewać się radykalnej zmiany w postawie banków w kwestii ugód frankowych. Ich stała presja na wznowienie prac nad tzw. ustawą frankową wskazuje na to, że nie planują one rewolucji w swoich programach. Propozycja projektu forsowana przez szefa Komisji Nadzoru Finansowego, o której intensywnie dyskutują media, wydaje się być jedynie próbą odwrócenia uwagi od sądzenia się i skłonienia konsumentów do dobrowolnych ugód.

Ponadto, każda propozycja ustawy frankowej, która ograniczałaby ochronę konsumencką wynikającą z unijnej dyrektywy 93/13/EWG, jest nie tylko niekorzystna dla konsumentów, ale także ryzykowna dla Skarbu Państwa. Gdyby frankowicze stracili możliwość odzyskania należnych im pieniędzy od banków, mogliby skierować swoje roszczenia odszkodowawcze bezpośrednio przeciwko Państwu Polskiemu. W związku z tym, można rozsądnie założyć, że ustawa frankowa jest obecnie raczej narzędziem nacisku niż realnym rozwiązaniem.

W świetle tych przewidywań rok 2024 staje się kluczowym okresem dla frankowiczów, w którym mogą oni spodziewać się nie tylko przyspieszenia w orzekaniu, ale również kontynuacji swojej walki o sprawiedliwość na salach sądowych.

Najlepsze rozwiązanie dla Frankowiczów w 2024 to pozwanie banku

Rok 2024 ma potencjał, aby przynieść frankowiczom dalsze spektakularne zwycięstwa w sądach. W obliczu korzystnych statystyk orzeczniczych, niestabilnego kursu franka i niepewnej sytuacji międzynarodowej, wzrasta liczba osób decydujących się na działania prawne przeciwko bankom. Grupa frankowiczów, którzy nadal spłacają swoje kredyty, jest imponująca – szacuje się, że liczy około 360 tysięcy osób. Jednakże, to nie jedyni potencjalni uczestnicy tych procesów.

Roszczenia przysługują również tym konsumentom, którzy już spłacili swoje umowy, nawet jeśli miało to miejsce kilka lat temu. I to właśnie ta grupa coraz częściej decyduje się na drogę sądową. Z niechęcią przyznają to sami bankowcy, którzy liczyli na to, że utworzone rezerwy frankowe pozwolą na rozwiązanie problemu z kredytami pseudowalutowymi. Jednak wydaje się, że banki będą musiały księgować kolejne wielomilionowe odpisy związane z rosnącymi kosztami unieważnień umów – głównie ze względu na ustawowe odsetki za opóźnienie i utratę prawa do zarzutu zatrzymania przez kredytodawców.

Zachętą dla frankowiczów do rozpoczęcia postępowania sądowego są także prawomocne wyroki, które są prezentowane na stronach czołowych kancelarii specjalizujących się w sprawach frankowych w Polsce. Te wyroki, prezentowane w sposób przystępny i rzetelny, mają większy wpływ na decyzje kredytobiorców niż suche statystyki czy ekspertyzy.

Te przykłady stanowią dla wielu potencjalnych powodów jasny sygnał, że walka o swoje prawa w sądzie może przynieść oczekiwane rezultaty. Biorąc pod uwagę te zachęcające precedensy, możemy spodziewać się, że liczba pozwów przeciwko bankom w 2024 roku wzrośnie, co może przełożyć się na kolejny rekordowy rok pod względem liczby spraw sądowych dotyczących kredytów frankowych.

Mamy coś, co może Ci się spodobać

Bankingo.pl

Bankingo to portal dostarczający najnowsze i najważniejsze wiadomości prawo- ekonomiczne. Nasza misja to dostarczenie najbardziej wartościowych informacji w przystępnej formie jak najszybciej to możliwe.

Kontakt:

redakcja@bankingo.pl

Wybór Redakcji

Ostatnie artykuły

© 2024 Bankingo.pl – Portal prawno-ekonomiczny. Wykonanie