Home Finanse Co zrobić gdy jest problem ze spłatą kredytu?

Co zrobić gdy jest problem ze spłatą kredytu?

dodał Bankingo

Wzrost stóp procentowych i rosnąca inflacja sprawiają, że coraz więcej gospodarstw domowych boryka się z trudnościami w terminowym regulowaniu swoich zobowiązań. W przypadku problemów ze spłatą kredytu, szczególnie hipotecznego, zarówno kredytodawcy, jak i państwo mogą oferować wsparcie. Warto zatem zrozumieć, jakie możliwości mają kredytobiorcy w sytuacji kryzysowej.

Banki, mając na uwadze uniknięcie kosztownych procedur windykacyjnych, opracowują procedury restrukturyzacji zadłużenia. W przypadku trudności finansowych, kredytobiorcy mogą również liczyć na pomoc ze strony państwa. Warto jednak pamiętać, że unikanie kontaktu z bankiem może prowadzić do poważniejszych problemów, gdyż większość rozwiązań pomocowych jest dostępna tylko w sytuacji, gdy kredytobiorca nie jest jeszcze w skrajnie trudnej sytuacji finansowej.

Kredytobiorcy mają do czynienia z dodatkowymi kosztami, takimi jak odsetki karne czy wysyłka płatnych monitów, oraz obciążeniami niefinansowymi, które obniżają ich wiarygodność i reputację na wiele lat. Negatywna historia kredytowa może utrudnić, a nawet uniemożliwić zaciąganie kolejnych kredytów i pożyczek w przyszłości.

Banki starają się odpowiednio wcześnie podejmować działania pozwalające złagodzić skutki opóźnień w spłacie kredytów, zwłaszcza gdy kłopoty te wynikają z przyczyn niezależnych od kredytobiorców, takich jak dynamiczny wzrost miesięcznych rat kredytów z oprocentowaniem zmiennym, ciężka choroba utrudniająca pracę zarobkową czy wypowiedzenie umowy o pracę przez pracodawcę.

Odpowiednia współpraca między bankiem a kredytobiorcą jest kluczowa dla opracowania skutecznych rozwiązań restrukturyzacyjnych. Dzięki niej, kredytobiorcy mają szansę na złagodzenie skutków finansowych wynikających z problemów ze spłatą kredytu oraz uniknięcie długotrwałych negatywnych konsekwencji dla swojej reputacji kredytowej.

Renegocjacja warunków kredytu: jak kredytobiorcy mogą dostosować swoje zobowiązania

W sytuacji trudności finansowych, kredytobiorcy mają możliwość złożenia wniosku o restrukturyzację zadłużenia, zgodnie z prawem bankowym. Bank może zgodzić się na zmianę warunków finansowania, takich jak czasowe lub stałe obniżenie marży kredytowej, zmiana oprocentowania, zmiana rodzaju rat, czy przesunięcie terminu spłaty. Restrukturyzacja nie dotyczy jedynie kredytów hipotecznych, ale również kredytów gotówkowych, samochodowych czy inwestycyjnych.

Jednym z rozważanych rozwiązań jest zmiana oprocentowania kredytu na stopę stałą, szczególnie w przypadku kredytów hipotecznych z oprocentowaniem zmiennym opartym na stawce WIBOR. Gwałtowny wzrost stóp procentowych NBP wpłynął na wzrost rat kredytowych, pogarszając sytuację finansową wielu kredytobiorców.

Banki oferują możliwość zmiany oprocentowania na stałe przez okres od 5 do 10 lat. Niemniej jednak, takie rozwiązanie wiąże się z co najmniej dwoma problemami. Po pierwsze, konieczność ponownej oceny zdolności kredytowej, którą osoba w trudnej sytuacji finansowej może nie przejść. Po drugie, niepewne otoczenie gospodarcze i geopolityczne utrudnia prognozowanie stóp procentowych.

W przypadku spadku stóp procentowych, raty kredytów hipotecznych opartych na WIBOR powinny maleć. Jednak „zablokowanie” oprocentowania na wyższym poziomie może stać się źródłem problemów i niezadowolenia kredytobiorców. Prognozowanie poziomu stóp procentowych w zmieniającym się otoczeniu jest obarczone dużym ryzykiem błędu, co sprawia, że kredytobiorcy powinni dokładnie rozważyć różne scenariusze i możliwości renegocjacji warunków kredytu.

Wydłużenie okresu spłaty kredytu, refinansowanie i konsolidacja

Wydłużenie okresu spłaty kredytu, refinansowanie i konsolidacja to trzy popularne metody, które kredytobiorcy mogą wykorzystać w celu poprawienia swojej bieżącej płynności finansowej:

 1. Wydłużenie okresu spłaty kredytu: Obniża wysokość miesięcznej raty poprzez rozłożenie spłaty na dłuższy czas, ale zwiększa całkowity koszt kredytu ze względu na dłuższy okres naliczania odsetek.
 2. Refinansowanie kredytu: Przeniesienie kredytu do innego banku oferującego korzystniejsze warunki finansowania. Przed podjęciem decyzji o refinansowaniu, kredytobiorca powinien uwzględnić wszelkie koszty związane z tym procesem, takie jak prowizje za wcześniejszą spłatę kredytu, koszty dodatkowych ubezpieczeń czy opłaty za przejęcie kredytu przez nowy bank.
 3. Kredyt konsolidacyjny: Łączenie różnych kredytów i pożyczek w jedno zobowiązanie z jedną miesięczną ratą, co ułatwia zarządzanie budżetem i poprawia płynność finansową. W rezultacie wydłuża okres spłaty i zwiększa całkowity koszt kredytu, ale obniża wysokość miesięcznej raty.

Przed podjęciem decyzji o skorzystaniu z któregokolwiek z tych rozwiązań, warto porównać sumę miesięcznych rat przed i po zmianach, a także sprawdzić wszelkie dodatkowe koszty i prowizje, które mogą wpłynąć na opłacalność takich operacji. Ważne jest również, aby pamiętać, że niektóre z tych rozwiązań, takie jak kredyt konsolidacyjny, wymagają oceny zdolności kredytowej, dlatego warto rozważyć te opcje zanim w rejestrach BIK pojawią się informacje o opóźnieniach w spłacie zobowiązań.

Pomoc państwa w przypadku spłaty kredytu

W przypadku problemów ze spłatą kredytu, państwo oferuje różne formy wsparcia, takie jak ustawowe wakacje kredytowe czy Fundusz Wsparcia Kredytobiorców.

 1. Ustawowe wakacje kredytowe: Pozwalają na odroczenie płatności 8 rat kredytu hipotecznego, które są rozłożone w określonych kwartałach. Jest to wsparcie skierowane do osób, które nabyły na kredyt nieruchomość w celu zaspokojenia własnych potrzeb mieszkaniowych.
 2. Fundusz Wsparcia Kredytobiorców (FWK): Kredytobiorcy mający problemy ze spłatą kredytu mieszkaniowego mogą otrzymać wsparcie z FWK, na który składają się wpłaty kredytodawców. Wsparcie jest przekazywane przez Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) bezpośrednio do banku, który udzielił kredytu. Aby skorzystać z FWK, kredytobiorca musi spełnić określone kryteria, takie jak bycie bezrobotnym, spłata kredytu przekraczająca 50% dochodów gospodarstwa domowego lub niski dochód gospodarstwa po odliczeniu raty kredytu.

Wsparcie w ramach FWK może być także skierowane do kredytobiorców, którzy musieli sprzedać kredytowaną nieruchomość, a otrzymana kwota nie pozwoliła na spłatę całego zobowiązania. Spłata kwoty pożyczonej w ramach FWK rozpoczyna się po 2 latach od wypłaty ostatniej raty wsparcia i jest rozłożona na 144 nieoprocentowane raty równe.

Warto pamiętać, że korzystanie z tych form wsparcia może być obarczone pewnymi warunkami lub ograniczeniami, dlatego zawsze warto dokładnie zapoznać się z regulaminami i przepisami dotyczącymi takiej pomocy.

Co robić w przypadku problemów ze spłatą kredytu?

W przypadku problemów ze spłatą kredytu, można podjąć następujące działania samodzielnie:

 1. Sprzedaż wartościowych składników majątku: Spróbuj uwolnić dodatkową gotówkę, sprzedając przedmioty, które mogą przynieść korzyści finansowe, takie jak drugi samochód lub zastąpienie drogiego pojazdu tańszym i bardziej ekonomicznym.
 2. Pożyczka hipoteczna: Jeśli posiadasz nieruchomość wolną od obciążeń, możesz rozważyć wzięcie pożyczki hipotecznej z nieruchomością jako zabezpieczeniem. Pozyskane w ten sposób środki można przeznaczyć na dowolny cel.
 3. Ograniczenie wydatków: Zrewiduj swoje subskrypcje i rezygnuj z niepotrzebnych usług, takich jak platformy streamingowe czy abonamenty telefoniczne i telewizyjne, które mogą przynieść oszczędności każdego miesiąca.
 4. Upadłość konsumencka: W ostateczności, jeśli nie jesteś w stanie spłacić swoich długów, możesz rozważyć ogłoszenie upadłości konsumenckiej, która prowadzi do likwidacji majątku w celu spłaty wierzycieli.

Aby uniknąć problemów ze spłatą kredytu, warto:

 1. Starannie planować: Przed zaciągnięciem kredytu, wyobraź sobie potencjalne trudne sytuacje, które mogą wpłynąć na twoją zdolność do spłaty zobowiązań, takie jak utrata pracy czy kłopoty finansowe.
 2. Budować poduszkę finansową: Zgromadź odpowiedni wkład własny oraz zapasy finansowe na nieprzewidziane wydatki, aby uniknąć problemów związanych z długami.
 3. Wybierać odpowiednią ofertę: Nawet niewielkie różnice w oprocentowaniu mogą prowadzić do znacznych oszczędności lub dodatkowych kosztów w długim okresie spłaty. Korzystaj z rankingów i kalkulatorów dostępnych online, aby znaleźć najlepszą ofertę.
 4. Dopasowywanie potrzeb do zdolności kredytowej: Unikaj zaciągania kredytów na maksymalną zdolność kredytową, ponieważ może to prowadzić do problemów finansowych w przyszłości. Dopasuj kwotę kredytu do rzeczywistych potrzeb.

 

 

Mamy coś, co może Ci się spodobać

Bankingo.pl

Bankingo to portal dostarczający najnowsze i najważniejsze wiadomości prawo- ekonomiczne. Nasza misja to dostarczenie najbardziej wartościowych informacji w przystępnej formie jak najszybciej to możliwe.

Kontakt:

redakcja@bankingo.pl

Wybór Redakcji

Ostatnie artykuły

© 2024 Bankingo.pl – Portal prawno-ekonomiczny. Wykonanie