Home Edukacja Co po prawomocnym wyroku o unieważnienie kredytu we frankach?

Co po prawomocnym wyroku o unieważnienie kredytu we frankach?

dodał Andrzej Kozlowski

Po długim i trudnym procesie sądowym, frankowicze w końcu otrzymują prawomocny wyrok, który stwierdza nieważność umowy kredytowej i zasądza na ich rzecz zwrot nienależnie zapłaconych rat. Jednak samo otrzymanie wyroku to dopiero początek dalszych działań, które należy podjąć w celu rozliczenia się z bankiem i odzyskania należnych środków. W tym artykule przedstawimy praktyczny przewodnik, jak postępować po prawomocnym wyroku w sprawie frankowiczów.

Kiedy wyrok staje się prawomocny?

Prawomocność wyroku może zostać osiągnięta na dwa sposoby. Po pierwsze, bank może zaniechać wniesienia apelacji w określonym terminie, co skutkuje stwierdzeniem prawomocności wyroku. Po drugie, wyrok może zostać utrzymany przez Sąd II instancji w postępowaniu apelacyjnym. W obu przypadkach, gdy wyrok staje się prawomocny, następuje czas na rozliczenie z bankiem.

Co daje prawomocny wyrok?

Prawomocny wyrok, który stwierdza nieważność umowy kredytowej i zasądza na rzecz frankowicza nienależnie zapłacone raty, staje się podstawą do zaprzestania spłat rat kredytu. Oznacza to, że frankowicze nie muszą już kontynuować spłaty kredytu, ponieważ umowa została uznana za nieważną.

Rozliczenie z bankiem po prawomocnym wyroku może odbywać się na dwa sposoby: dobrowolnie lub przez egzekucję komorniczą.

Najlepszym scenariuszem jest, gdy bank dobrowolnie wykonuje wyrok i wypłaca frankowiczowi zasądzone kwoty wraz z odsetkami i kosztami. W takim przypadku, frankowicz powinien najpierw wystosować do banku wezwanie do zapłaty wszystkich kwot zasądzonych przez sąd. Następnie, w celu rozliczenia, można skierować oświadczenie o potrąceniu, w którym frankowicz potrąca swoje roszczenia z kwotą zasądzoną przez sąd. W ten sposób strony wzajemnie potrącają swoje wierzytelności, eliminując konieczność przelewanie dużych kwot.

Egzekucja komornicza

Jeżeli bank nie wykonuje dobrowolnie wyroku i odmawia rozliczenia, frankowicz ma możliwość wdrożenia egzekucji komorniczej. W takim przypadku, należy najpierw uzyskać wyrok z klauzulą wykonalności, a następnie skierować wniosek do komornika o wszczęcie egzekucji. Komornik będzie odpowiedzialny za odzyskanie zasądzonych kwot od banku.

Wykreślenie hipoteki oraz innych wpisów

Po otrzymaniu prawomocnego wyroku stwierdzającego nieważność umowy kredytowej, bank jest zobowiązany do wykonania wyroku w zakresie wykreślenia hipoteki oraz innych wpisów dotyczących kredytu. Frankowicz powinien upewnić się, że bank wyda list mazalny na potrzeby wykreślenia hipoteki i skieruje wniosek o wykreślenie z Biura Informacji Kredytowej (BIK). Jeżeli bank nie wykonuje tych działań, frankowicz może samodzielnie złożyć wniosek do ksiąg wieczystych o wykreślenie hipoteki.

Po prawomocnym wyroku w sprawie frankowiczów, rozpoczyna się proces rozliczenia z bankiem i odzyskiwania należnych środków. Najlepszym scenariuszem jest rozliczenie dobrowolne, gdzie bank wypłaca zasądzone kwoty. Jeżeli bank odmawia rozliczenia, można wdrożyć egzekucję komorniczą. Ważne jest również upewnienie się, że bank wykonuje wyrok w zakresie wykreślenia hipoteki i innych wpisów. Pamiętaj, że każdy przypadek może być nieco inny, dlatego zawsze warto skonsultować się z prawnikiem specjalizującym się w sprawach frankowych, aby uzyskać indywidualne porady i wsparcie.

Mamy coś, co może Ci się spodobać

Bankingo.pl

Bankingo to portal dostarczający najnowsze i najważniejsze wiadomości prawo- ekonomiczne. Nasza misja to dostarczenie najbardziej wartościowych informacji w przystępnej formie jak najszybciej to możliwe.

Kontakt:

redakcja@bankingo.pl

Wybór Redakcji

Ostatnie artykuły

© 2024 Bankingo.pl – Portal prawno-ekonomiczny. Wykonanie