Home Finanse Co oznacza unieważnienie kredytu we frankach?

Co oznacza unieważnienie kredytu we frankach?

dodał Bankingo

Kredyty we frankach szwajcarskich były przez wiele lat popularnym wyborem dla polskich kredytobiorców. Niestety, nieuczciwe praktyki stosowane przez banki, takie jak niedozwolone klauzule abuzywne, spowodowały poważne problemy dla wielu frankowiczów. Jednym z rozwiązań, które daje nadzieję na uwolnienie się od absurdalnie wysokich rat kredytowych, jest unieważnienie umowy kredytowej.

W 2023 roku coraz więcej osób decyduje się na podjęcie działań prawnych w celu unieważnienia umowy kredytowej. Obecnie szacuje się, że w sądach toczy się ponad 140.000 spraw przeciwko bankom w związku z kredytami we frankach.

W tym przewodniku dowiesz się co oznacza unieważnienie kredytu we frankach.

Rozumienie unieważnienia umowy kredytowej

Unieważnienie umowy kredytowej oznacza, że umowa ta jest traktowana tak, jakby nigdy nie została zawarta. W praktyce oznacza to, że umowa kredytowa jest uznawana za nieważną i nie wywołuje żadnych skutków prawnych. Jeśli sąd orzeka o unieważnieniu umowy kredytowej we frankach, strony postępowania są zobowiązane do wzajemnego rozliczenia się.

Podstawy prawne unieważnienia umowy kredytowej

Podstawą do unieważnienia umowy kredytowej we frankach są niedozwolone klauzule abuzywne, które naruszają interesy konsumenta. W przypadku kredytów denominowanych lub indeksowanych do franka szwajcarskiego, klauzule te często dotyczą ryzyka walutowego. Banki często przenosiły całe ryzyko kursowe na kredytobiorców, nie wyjaśniając im w pełni zasad działania kredytu frankowego.

Skutki nieważności umowy kredytowej

Unieważnienie umowy kredytowej we frankach ma kilka istotnych skutków. Po pierwsze, kredytobiorca otrzymuje zwrot wszystkich wpłaconych przez siebie środków.

Jednakże, bank może żądać zwrotu kwoty udzielonego kredytu. W praktyce oznacza to, że kredytobiorca musi zwrócić jedynie kwotę kredytu faktycznie otrzymaną od banku, bez odsetek, opłat i prowizji.

Przedawnienie roszczeń

Ważną kwestią jest przedawnienie roszczeń związanych z unieważnieniem umowy kredytowej. Okres przedawnienia wynosi zazwyczaj 10 lat, choć po nowelizacji Kodeksu Cywilnego w 2018 roku może wynosić tylko 6 lat. Przedawnienie dotyczy zarówno roszczeń kredytobiorców, jak i banków. W przypadku kredytobiorców, każda rata kredytu przedawnia się oddzielnie, podczas gdy roszczenie banku przedawnia się w całości po 3 latach.

Wybór strategii procesowej

Podjęcie decyzji o unieważnieniu umowy kredytowej we frankach wymaga przemyślanej strategii procesowej. Istnieją dwie główne metody rozliczeń: teoria salda i teoria dwóch kondykcji. Teoria salda zakłada, że strona, która uzyskała większą korzyść, musi zwrócić nadwyżkę drugiej stronie. Z kolei teoria dwóch kondykcji polega na tym, że strony nie dokonują automatycznej kompensacji, a sąd rozstrzyga o roszczeniach każdej ze stron niezależnie.Obecnie sądy orzekają w 96,5 % przypadków unieważnienia kredytu we frankach. Rozliczenie oparte jest na zasadzie 2 kondykcji.

Koszty sądowe

W przypadku unieważnienia umowy kredytowej we frankach, konieczne jest złożenie pozwu przeciwko bankowi. W związku z tym, kredytobiorca musi uiścić opłatę sądową oraz ewentualnie zaliczkę na biegłego sądowego. Koszty te mogą być znaczące, dlatego warto dokładnie rozważyć, czy podjęcie takiego kroku jest opłacalne.

Skutki unieważnienia umowy kredytowej

Unieważnienie umowy kredytowej we frankach ma kilka istotnych skutków. Po pierwsze, kredytobiorca jest zwolniony z obowiązku spłaty rat kredytowych. Ponadto, umowa kredytowa jest uznawana za nieważną, co oznacza, że kredytobiorca pozostaje właścicielem nieruchomości bez obciążeń hipotecznych. Dodatkowo, kredytobiorca odzyskuje zdolność kredytową.

Opłacalność unieważnienia umowy kredytowej

Unieważnienie umowy kredytowej we frankach może być opłacalne dla kredytobiorcy, ponieważ pozwala mu uwolnić się od ciężaru wysokich rat kredytowych.Jednakże, warto dokładnie ocenić wszystkie koszty związane z procesem sądowym i porównać je z potencjalnymi korzyściami. Każdy przypadek jest inny, dlatego ważne jest skonsultowanie się z profesjonalistami prawnymi, którzy pomogą ocenić sytuację i podjąć najlepszą decyzję.

Podsumowanie

Unieważnienie umowy kredytowej we frankach jest jednym z możliwych rozwiązań dla frankowiczów, którzy czują się poszkodowani przez banki.Unieważnienie umowy kredytowej we frankach to ostateczne rozwiązanie dla Frankowiczów, które daje im wiele korzyści.

Decyzja o unieważnieniu umowy wiąże się z konkretnymi skutkami prawymi, które należy dokładnie rozważyć. Warto skonsultować się z prawnikiem specjalizującym się w sprawach frankowych, który pomoże w podjęciu właściwej decyzji i przeprowadzi przez cały proces sądowy.

Mamy coś, co może Ci się spodobać

Bankingo.pl

Bankingo to portal dostarczający najnowsze i najważniejsze wiadomości prawo- ekonomiczne. Nasza misja to dostarczenie najbardziej wartościowych informacji w przystępnej formie jak najszybciej to możliwe.

Kontakt:

redakcja@bankingo.pl

Wybór Redakcji

Ostatnie artykuły

© 2024 Bankingo.pl – Portal prawno-ekonomiczny. Wykonanie