Home Finanse Co ma wpływ na wysokość emerytury?

Co ma wpływ na wysokość emerytury?

dodał Bankingo

Emerytura jest dla wielu osób okresem zasłużonego odpoczynku po wielu latach pracy zawodowej. Jednak wiele osób martwi się o wysokość świadczenia emerytalnego i czy będzie ono wystarczające do prowadzenia normalnego życia. Wysokość emerytury w Polsce nadal pozostaje na niskim poziomie, a prognozy nie napawają optymizmem. W tym artykule omówimy, od czego zależy wysokość emerytury, jak można ją sprawdzić oraz jak jest obliczana.

Wysokość emerytur w Polsce

Wysokość emerytur w Polsce wciąż jest na bardzo niskim poziomie. Według Instytutu Emerytalnego, stopa zastąpienia zbliża się do minimalnego poziomu 40%. Oznacza to, że system emerytalny powinien zapewnić przyznawanie świadczeń na poziomie co najmniej 40% ostatniego wynagrodzenia. Obecnie jednak wysokość emerytur w stosunku do zarobków jest coraz niższa, a dzisiejsi 30-latkowie mogą liczyć na świadczenie w wysokości jedynie 30% swojej ostatniej pensji. Najniższa emerytura w Polsce wynosi obecnie 1338,44 zł brutto, a średnia wartość świadczenia to 2524,37 zł brutto.

Od czego zależy wysokość emerytury?

Wysokość emerytury zależy od kilku czynników. Przede wszystkim, jest ona uzależniona od zgromadzonego kapitału emerytalnego. ZUS ustala wysokość emerytury, dzieląc podstawę obliczenia świadczenia przez średnie dalsze trwanie życia. Podstawę obliczeń stanowi kapitał początkowy, składki na ubezpieczenie emerytalne zapisane na koncie ZUS oraz środki zapisane na subkoncie dla członków OFE. Część składkowa kapitału początkowego jest brana pod uwagę tylko w przypadku, gdy senior był objęty ubezpieczeniem społecznym przed 1 stycznia 1999 roku.

Jak obliczyć wysokość emerytury?

Obliczanie wysokości emerytury może wydawać się trudne, ale wszystkie niezbędne dane są dostępne na stronie ZUS i zapisane na indywidualnych kontach. Wartość kapitału, czyli podstawy obliczenia emerytury, dzieli się przez średni czas dalszego trwania życia, licząc go od momentu przejścia na emeryturę. Jeśli nie chcesz samodzielnie wykonywać skomplikowanych obliczeń, istnieją kalkulatory emerytalne dostępne na stronie ZUS, które pomogą ci sprawdzić przyszłe świadczenia.

Jak sprawdzić wysokość emerytury?

Aby sprawdzić wysokość przyszłej emerytury, można skorzystać z kalkulatora emerytalnego dostępnego na stronie ZUS. Po uzupełnieniu niezbędnych danych, otrzymamy wartość świadczenia brutto. Warto pamiętać, że wynik obliczenia jest jedynie orientacyjny i nie stanowi podstawy do jakichkolwiek roszczeń.

Czy można kontynuować pracę po przyznaniu emerytury?

Tak, można kontynuować pracę po przyznaniu emerytury. Emeryt, który otrzymuje świadczenie, może podjąć zatrudnienie na podstawie umowy o pracę u tego samego lub innego pracodawcy. Po osiągnięciu powszechnego wieku emerytalnego nie ma ograniczeń co do zarobków, które można osiągnąć.

Wpływ zmian demograficznych i politycznych na emerytury

System emerytalny jest podatny na zmiany demograficzne i polityczne. Wraz ze starzeniem się społeczeństwa, emerytury z I filara będą niższe, ponieważ będzie mniej osób pracujących i więcej emerytów. Obecnie na jednego emeryta przypada czterech pracujących, a za kilkadziesiąt lat będzie już tylko dwóch. Istnieje również ryzyko polityczne związane z ewentualnymi zmianami w systemie emerytalnym, które mogą wpłynąć na warunki wypłacania emerytur.

Podsumowanie

Wysokość emerytury w Polsce zależy od wielu czynników, takich jak zgromadzony kapitał emerytalny, okresy składkowe i nieskładkowe oraz dalsza oczekiwana długość trwania życia. Aby sprawdzić wysokość przyszłej emerytury, można skorzystać z kalkulatora emerytalnego dostępnego na stronie ZUS. Warto pamiętać, że system emerytalny jest podatny na zmiany demograficzne i polityczne, dlatego ważne jest, aby być świadomym tych ryzyk i odpowiednio planować swoją przyszłość emerytalną.

Mamy coś, co może Ci się spodobać

Bankingo.pl

Bankingo to portal dostarczający najnowsze i najważniejsze wiadomości prawo- ekonomiczne. Nasza misja to dostarczenie najbardziej wartościowych informacji w przystępnej formie jak najszybciej to możliwe.

Kontakt:

redakcja@bankingo.pl

Wybór Redakcji

Ostatnie artykuły

© 2024 Bankingo.pl – Portal prawno-ekonomiczny. Wykonanie