Home Wiadomości Co dalej z ugodami za kredyty we frankach Millennium Bank w 2024 roku?

Co dalej z ugodami za kredyty we frankach Millennium Bank w 2024 roku?

dodał Bankingo

Kredyty frankowe od dawna stanowią problem dla polskich frankowiczów. Kwestia niesprawiedliwych warunków umów oraz wysokich rat kredytowych była przedmiotem wielu sporów sądowych. Jednak ostatnie wyroki Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) z 2023 roku wzmocniły pozycję frankowiczów, gwarantując im większe korzyści finansowe z pozwów sądowych i eliminując dotychczasowe argumenty banków. W odpowiedzi na proponowane przez Millennium Bank ugody, frankowicze zaczynają odrzucać te propozycje, zamiast tego skupiając się na uzyskaniu sprawiedliwych wyroków sądowych opartych na orzecznictwie TSUE.

Millennium Bank i proponowane ugody

Bank Millennium jest jednym z najczęściej pozywanych banków w sprawach dotyczących kredytów frankowych. W celu zmniejszenia kosztów związanych z pozwami, bank proponuje ugody oparte na rekomendacji prezesa Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) z 2020 roku. Ta propozycja ugody obejmuje przewalutowanie kredytu z zastosowaniem drogiego wskaźnika WIBOR.

Jednak frankowicze coraz bardziej zdają sobie sprawę, że propozycje ugody banku Millennium nie przynoszą korzyści. Nawet jeśli bank częściowo umorzy saldo zadłużenia, kredytobiorcy nadal będą płacić wysokie raty ze względu na oprocentowanie WIBOR.

Ugody proponowane przez Millennium są zupełnie niedorzeczne w świetle orzecznictwa TSUE. Wyroki TSUE gwarantują unieważnienie nieuczciwej umowy, zwrot nadpłaconych rat oraz odsetki należne w pełnej wysokości. Dlatego frankowiczom bardziej opłaca się odrzucić ugody i skupić się na uzyskaniu sprawiedliwego wyroku sądowego.

Wyroki TSUE na korzyść frankowiczów

Wyroki TSUE z ubiegłego roku umocniły pozycję frankowiczów względem banków. Frankowicze mogą być pewni, że w przypadku pozwu przeciwko bankowi wygrają proces, niezależnie od tego, czy nieruchomość była częściowo wykorzystywana w celach gospodarczych czy też nie.

Wykształcenie ekonomiczne lub zawodowe nie mają znaczenia w sprawie unieważnienia umowy kredytowej. Jeśli konsument działa w celach niezwiązanych z jego działalnością zawodową lub gospodarczą, ma możliwość skutecznego unieważnienia abuzywnej umowy kredytowej. Banki straciły argumenty, które pozwalały im uniknąć odpowiedzialności prawnej w tego typu przypadkach.

Orzecznictwo TSUE gwarantuje frankowiczom jeszcze większe korzyści finansowe z pozwów przeciwko bankom. Wyroki TSUE zlikwidowały instytucję „trwałej bezskuteczności”, która skracała okres, za który frankowiczom należały się odsetki.

Teraz banki nie mają już podstaw do wydłużania procesu sądowego, ponieważ odsetki należą się od dnia złożenia pozwu o kredyt frankowy. Ponadto okres przedawnienia roszczeń banków biegnie zgodnie z zasadami wynikającymi z kodeksu cywilnego, a nie od złożenia oświadczenia przez konsumenta. Wiele roszczeń banków jest już przedawnionych, co oznacza, że banki nie otrzymają nawet zwrotu kapitału.

Dlaczego frankowiczom opłaca się odrzucać ugody Millennium?

Propozycje ugody banku Millennium są nieuczciwe w porównaniu do tego, co frankowicze mogą uzyskać na drodze sądowej. Ugody nie zapewniają pełnego zwrotu nadpłaconych rat i odsetek. Z kolei wygrana w sądzie jest praktycznie pewna, zwłaszcza że TSUE jednoznacznie wskazał na nieuczciwość banków w umowach kredytowych. Frankowicze mogą więc oczekiwać unieważnienia umowy, zwrotu nadpłaconych rat oraz odsetek w pełnej wysokości.

Opłaca się więc frankowiczom odrzucać ugody Millennium i skupić się na uzyskaniu wyroku sądowego opartego na wyroku TSUE.

Mamy coś, co może Ci się spodobać

Bankingo.pl

Bankingo to portal dostarczający najnowsze i najważniejsze wiadomości prawo- ekonomiczne. Nasza misja to dostarczenie najbardziej wartościowych informacji w przystępnej formie jak najszybciej to możliwe.

Kontakt:

redakcja@bankingo.pl

Wybór Redakcji

Ostatnie artykuły

© 2024 Bankingo.pl – Portal prawno-ekonomiczny. Wykonanie