Home Wiadomości Co dalej z Frankowiczami po wyroku TSUE?

Co dalej z Frankowiczami po wyroku TSUE?

dodał Bankingo

W dniu 15 czerwca 2023 roku Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) wydał dwa wyroki dotyczące kredytów frankowych, które mają duże znaczenie dla Frankowiczów i instytucji finansowych. Wyrok w sprawie C-520/21 dotyczył bezumownego korzystania z kapitału, natomiast wyrok w sprawie C-287/22 dotyczył możliwości zawieszenia płatności rat. Obie decyzje TSUE są korzystne dla Frankowiczów i mają potencjalnie daleko idące konsekwencje dla banków.

Bezumowne korzystanie z kapitału – wyrok TSUE C-520/21

Wyrok TSUE C-520/21 stanowi przełom w sprawie bezumownego korzystania z kapitału w umowach frankowych. Trybunał jednoznacznie stwierdził, że banki nie mogą żądać od kredytobiorców frankowych wynagrodzenia za korzystanie z kapitału przekraczającego faktycznie wypłaconą kwotę.

Decyzja TSUE jest korzystna dla Frankowiczów, ponieważ oznacza, że po unieważnieniu umowy kredytowej bank nie może żądać dodatkowych opłat od konsumenta. To ważne zwycięstwo dla Frankowiczów, którzy byli straszeni przez banki pozwami za bezumowne korzystanie z kapitału. Wyrok TSUE stanowi potwierdzenie, że banki nie mogą czerpać korzyści z niewłaściwego zachowania i muszą ponosić konsekwencje swoich działań.

Możliwość zawieszenia płatności rat – wyrok TSUE C-287/22

Drugim ważnym aspektem wyroku TSUE jest możliwość zawieszenia płatności rat przez Frankowiczów na czas trwania procesu sądowego. Wyrok w sprawie C-287/22 stanowi, że sąd krajowy nie może odmówić zastosowania środka tymczasowego w postaci zawieszenia rat, jeśli jest to konieczne dla zapewnienia pełnej skuteczności orzeczenia sądu.

To oznacza, że Frankowicz, który złożył pozew o unieważnienie umowy kredytowej, może zawiesić płatność rat, niezależnie od tego, czy spłacił już kapitał kredytu, czy nie. Wyrok TSUE daje Frankowiczom możliwość wstrzymania wykonywania umowy i oddala obawy o kontrpozew od banku.

Konsekwencje wyroków dla Frankowiczów

Wyroki TSUE C-520/21 i C-287/22 mają duże znaczenie dla Frankowiczów, którzy teraz mają solidne podstawy do dochodzenia swoich roszczeń od banków i mogą to robić bez stresu i obaw. Decyzje te mogą skłonić Frankowiczów do podjęcia działań prawnych i zwiększyć liczbę pozwów przeciwko instytucjom finansowym.

Otwiera się również możliwość dla Frankowiczów, którzy już spłacili kredyt indeksowany lub denominowany do waluty obcej, aby dochodzić roszczeń od banków.

Wyrok TSUE potwierdza, że banki nie mają prawa żądać dodatkowych opłat od Frankowiczów po unieważnieniu umowy. To oznacza, że Frankowicz, który spłacił już kredyt, może odważyć się do pozwania banku i żądać zwrotu nadpłaconych rat oraz ewentualnych odsetek za opóźnienie.

Reakcje banków na wyroki TSUE

Wyroki TSUE C-520/21 i C-287/22 są druzgocące dla banków, które straciły możliwość żądania dodatkowego wynagrodzenia od Frankowiczów. Banki, takie jak mBank, Millennium, BPH, PKO BP, Santander, Deutsche Bank i inne, muszą teraz dostosować swoje praktyki do wyroków TSUE.

Banki wcześniej straszyły Frankowiczów pozwami i zachęcały ich do zawierania ugód. Jednak teraz, po wyrokach TSUE, ugody te mogą być mniej korzystne dla Frankowiczów niż unieważnienie umowy. Banki będą musiały zmierzyć się z większą liczbą pozwów i koniecznością zwrócenia nadpłaconych rat.

Perspektywy dla Frankowiczów

Wyroki TSUE C-520/21 i C-287/22 dają Frankowiczom mocne podstawy do dochodzenia swoich roszczeń od banków. Teraz Frankowicze mogą odetchnąć z ulgą, że banki nie mogą już żądać dodatkowego wynagrodzenia za korzystanie z kapitału. To zachęcające dla Frankowiczów, którzy wcześniej mogli czuć się zastraszani i obawiać się kontrpozwów bankowych.

Jednak ważne jest, aby Frankowicze zwrócili uwagę na pułapki i korzystali z profesjonalnej pomocy prawnika przy dochodzeniu swoich roszczeń. Kompleksowość spraw frankowych i różne interpretacje wyroków TSUE mogą stanowić wyzwanie dla Frankowiczów.

Podsumowanie

Wyroki TSUE C-520/21 i C-287/22 stanowią przełom w sprawie kredytów frankowych. Frankowicze mają teraz mocne podstawy do dochodzenia swoich roszczeń od banków i unikania dodatkowych opłat. Decyzje TSUE są korzystne dla Frankowiczów i mogą doprowadzić do wzrostu liczby pozwów przeciwko instytucjom finansowym.

Jednocześnie banki muszą dostosować swoje praktyki do wyroków TSUE. Ważne jest, aby Frankowicze korzystali z profesjonalnej pomocy prawnej i uważali na pułapki związane z dochodzeniem swoich roszczeń.

Mamy coś, co może Ci się spodobać

Bankingo.pl

Bankingo to portal dostarczający najnowsze i najważniejsze wiadomości prawo- ekonomiczne. Nasza misja to dostarczenie najbardziej wartościowych informacji w przystępnej formie jak najszybciej to możliwe.

Kontakt:

redakcja@bankingo.pl

Wybór Redakcji

Ostatnie artykuły

© 2024 Bankingo.pl – Portal prawno-ekonomiczny. Wykonanie