Home Wiadomości Ciąg dalszy upadłości Getin Bank – co dalej z Frankowiczami pod koniec 2023 roku?

Ciąg dalszy upadłości Getin Bank – co dalej z Frankowiczami pod koniec 2023 roku?

dodał Bankingo

W świetle najnowszych wydarzeń dotyczących procesu upadłościowego Getin, syndyk ogłosił proponowane kandydatury do Rady Wierzycieli, zwracając uwagę na grupę wierzycieli bezspornych. W tej kluczowej fazie procesu wybrano pięć głównych grup wierzycieli, które mają odgrywać centralną rolę w dalszym postępowaniu.

Pierwsza z grup to Bankowy Fundusz Gwarancyjny (BFG), z wierzytelnościami sięgającymi 6,9 mld zł w ramach przymusowej restrukturyzacji oraz dodatkowymi 1,55 mln zł składki. Następną grupę stanowią wierzyciele publicznoprawni, w tym Urzędy Skarbowe z wierzytelnościami na poziomie 129 tys. zł i 35,5 tys. zł. Trzecią grupę tworzą wierzyciele handlowi, głównie kancelarie prawne i audytorzy, z dziewięcioma wskazanymi podmiotami (jedna z kancelarii posiada wierzytelności na sumę 681 tys. zł).

Czwarta grupa to osoby, które wpłaciły kaucję na zabezpieczenie kredytu. W tej grupie wskazano 10 podmiotów, z najwyższą wierzytelnością wynoszącą 2,86 mln zł. Ostatnia, piąta grupa, to osoby posiadające prawomocny wyrok dotyczący kredytów we frankach szwajcarskich (CHF), z dziesięcioma wskazanymi podmiotami, choć bez określenia wysokości ich wierzytelności.

Zauważalne jest pominięcie na tym etapie frankowiczów, którzy nie posiadają prawomocnych wyroków, ale powołują się na wadliwość umowy CHF. Syndyk podkreśla, że pominięcie tej grupy nie oznacza odmowy uznania ich wierzytelności w przyszłości. Każda zgłaszana wierzytelność będzie rozpatrywana indywidualnie, a znajdowanie się w grupie wierzycieli bezspornych nie gwarantuje automatycznego uznania wierzytelności. W szczególności, syndyk zapowiedział kwestionowanie wirtualnej wierzytelności BFG, sugerując, że środki te mogły zostać w całości przetransferowane do VeloBank SA.

W następnym etapie procesu planowane jest powołanie Rady Wierzycieli, składającej się z pięciu członków. Rada ta będzie miała wpływ na szereg decyzji, w tym dotyczących dalszego prowadzenia przedsiębiorstwa, ewentualnej sprzedaży przedsiębiorstwa, zarządzania mieniem wchodzącym w skład masy upadłościowej, zaciągania kredytów i pożyczek, a także decyzji o uznaniu, zrzeczeniu się lub zawarciu ugody co do roszczeń spornych.

Proces upadłościowy Getin nabiera tempa, a działania syndyka i przyszłej Rady Wierzycieli będą miały kluczowe znaczenie dla rozstrzygnięcia sytuacji wielu wierzycieli i dalszego losu przedsiębiorstwa.

Mamy coś, co może Ci się spodobać

Bankingo.pl

Bankingo to portal dostarczający najnowsze i najważniejsze wiadomości prawo- ekonomiczne. Nasza misja to dostarczenie najbardziej wartościowych informacji w przystępnej formie jak najszybciej to możliwe.

Kontakt:

redakcja@bankingo.pl

Wybór Redakcji

Ostatnie artykuły

© 2024 Bankingo.pl – Portal prawno-ekonomiczny. Wykonanie