Home Wiadomości Centrum Mediacji Sądu Polubownego przy Komisji Nadzoru Finansowego: Jak przebiega zawieranie ugód Frankowiczów z bankami?

Centrum Mediacji Sądu Polubownego przy Komisji Nadzoru Finansowego: Jak przebiega zawieranie ugód Frankowiczów z bankami?

dodał Bankingo

W Centrum Mediacji Sądu Polubownego przy Komisji Nadzoru Finansowego (UKNF) zakończono już ponad 50,5 tysiąca postępowań mediacyjnych dotyczących umów kredytów denominowanych lub indeksowanych do waluty innej niż polska. Dane te obejmują okres do 13 listopada. Zawarcie ugody miało miejsce w niemal 37,4 tysiącach przypadków, co oznacza, że prawie 74% postępowań zakończyło się porozumieniem pomiędzy stronami. Mediacje w Sądzie Polubownym przy KNF są prowadzone od października 2021 roku, a obecnie obejmują niemal 55 tysięcy postępowań.

Mediacje w Sądzie Polubownym przy KNF

Projekt mediacji w Sądzie Polubownym przy Komisji Nadzoru Finansowego ma na celu rozwiązanie sporów między bankami a frankowiczami, czyli osobami posiadającymi kredyty indeksowane lub denominowane w walucie obcej. W ramach tych mediacji zawierane są ugody opierające się na koncepcji, że kredyt w walucie obcej od początku był kredytem w złotówkach. Przez to, że dane podane przez UKNF nie obejmują wszystkich porozumień zawartych przez banki z frankowiczami, warto sięgnąć także po dane pozyskane ze Związku Banków Polskich. Według tych danych, na koniec czerwca zostało zawartych łącznie około 70 tysięcy ugód, z czego prawie 20 tysięcy podpisano w pierwszych trzech miesiącach tego roku.

Liczba ugód frankowych

Według analizy Piotra Sobolewskiego, starszego analityka Polityki Insight, w III kwartale siedem giełdowych banków podpisało łącznie 7,91 tysiąca ugód frankowych. Dzięki temu, liczba porozumień w tym gronie sięga już 77 tysięcy. Warto jednak dodać, że należy doliczyć stosunkowo niewielką liczbę ugód zawartych przez banki niegiełdowe, takie jak BPH, Deutsche Bank czy Raiffeisen, które również, choć w ograniczonym stopniu, podpisują porozumienia. Większość frankowiczów, którzy nie byli zadowoleni ze swoich hipotek, zdecydowała się wystąpić do sądów. W drugiej połowie 2019 roku fala ta przybrała na sile, a na koniec września 2021 roku w całym sektorze bankowym toczyło się ponad 140 tysięcy spraw frankowych.

Przeszłość sporów frankowiczów z bankami

Przez wiele lat frankowicze, czyli osoby posiadające kredyty indeksowane lub denominowane w walucie obcej, nie miały możliwości rozwiązania swoich spraw polubownie. Dopiero orzeczenia sądowe, które wyraźnie sprzyjały klientom, oraz apel przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego skłoniły banki do oferowania ugód. Coraz więcej instytucji dołącza do programu rozwiązywania sporów z frankowiczami w sposób polubowny, co jest pozytywnym krokiem w kierunku rozwiązania tych trudnych spraw.

Podsumowanie

W Centrum Mediacji Sądu Polubownego przy Komisji Nadzoru Finansowego prowadzone są mediacje dotyczące umów kredytów denominowanych lub indeksowanych do waluty obcej. Dane opublikowane przez UKNF pokazują, że w wyniku tych mediacji niemal 74% postępowań zakończyło się zawarciem ugody pomiędzy stronami.

Warto jednak zauważyć, że nie wszystkie porozumienia zawarte między bankami a frankowiczami są uwzględnione w tych danych. Liczba ugód frankowych rośnie, a coraz więcej banków oferuje możliwość polubownego rozwiązania sporów z klientami posiadającymi kredyty w walucie obcej. To pozytywny krok w kierunku zakończenia trwających latami sporów i zapewnienia klientom satysfakcjonującego rozwiązania.

Mamy coś, co może Ci się spodobać

Bankingo.pl

Bankingo to portal dostarczający najnowsze i najważniejsze wiadomości prawo- ekonomiczne. Nasza misja to dostarczenie najbardziej wartościowych informacji w przystępnej formie jak najszybciej to możliwe.

Kontakt:

redakcja@bankingo.pl

Wybór Redakcji

Ostatnie artykuły

© 2024 Bankingo.pl – Portal prawno-ekonomiczny. Wykonanie