Home Felietony Centralne Repozytorium Elektronicznych Wypisów Aktów Notarialnych (CREWAN): Elektroniczna Rewolucja w Dziedzinie Aktów Notarialnych

Centralne Repozytorium Elektronicznych Wypisów Aktów Notarialnych (CREWAN): Elektroniczna Rewolucja w Dziedzinie Aktów Notarialnych

dodał Bankingo

W ostatnich latach technologia zaczęła odgrywać kluczową rolę w wielu dziedzinach, a sektor notarialny nie jest wyjątkiem. W 2018 roku uruchomiono Centralne Repozytorium Elektronicznych Wypisów Aktów Notarialnych (CREWAN), które stało się przełomem w sposobie gromadzenia, przechowywania i udostępniania elektronicznych wypisów aktów notarialnych. W tym artykule przyjrzymy się bliżej tej innowacyjnej platformie oraz jej wpływowi na sektor notarialny w Polsce.

Elektroniczne Wypisy Aktów Notarialnych w CREWAN

CREWAN zostało stworzone jako centralne repozytorium elektronicznych wypisów aktów notarialnych zawierających dane stanowiące podstawę wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego. Dotyczy to zarówno podmiotów wpisanych do rejestru przedsiębiorców, jak i innych organizacji społecznych i zawodowych, publicznych zakładów opieki zdrowotnej oraz fundacji. Elektroniczne wypisy aktów notarialnych gromadzone w CREWAN są dostępne dla sądów rejestrowych, co znacznie ułatwia przeprowadzanie procedur rejestracyjnych.

Po sporządzeniu aktu notarialnego, który wymaga zgłoszenia do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, notariusz niezwłocznie umieszcza elektroniczny wypis tego aktu w CREWAN. W momencie umieszczenia wypisu lub wyciągu z aktu notarialnego w CREWAN generowane jest zawiadomienie, zawierające unikalny numer dokumentu oraz datę i godzinę rejestracji. Jeden egzemplarz tego zawiadomienia trafia do strony czynności notarialnej, a drugi jest przechowywany razem z oryginałem aktu notarialnego.

Ważną informacją jest to, że od 1 marca 2023 roku CREWAN udostępnia także elektroniczne wypisy aktów notarialnych Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej. Dotyczy to czynności cywilnoprawnych, czynności prawnych związanych z podatkiem od spadków i darowizn, a także oświadczeń dotyczących podatku od towarów i usług. Ponadto, w CREWAN są przechowywane elektroniczne wypisy zarejestrowanych aktów poświadczenia dziedziczenia oraz europejskich poświadczeń spadkowych.

Rola Notariuszy w CREWAN

Notariusze odgrywają kluczową rolę w procesie umieszczania elektronicznych wypisów aktów notarialnych w CREWAN. Zgodnie z przepisami prawa notarialnego, notariusz jest odpowiedzialny za pouczenie stron aktu notarialnego na temat sposobu składania wniosku w postępowaniu rejestrowym oraz obowiązku podania numeru wypisu lub wyciągu z CREWAN. Po sporządzeniu aktu notarialnego, który zawiera dane wymagane do rejestracji, notariusz niezwłocznie umieszcza jego elektroniczny wypis w CREWAN. Warto zaznaczyć, że notariusz musi opatrzyć wypis kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Na żądanie stron, notariusz może również umieścić w CREWAN elektroniczny wyciąg z aktu notarialnego. W momencie umieszczenia wypisu lub wyciągu w CREWAN, notariusz otrzymuje zawiadomienie zawierające numer dokumentu oraz datę i godzinę jego umieszczenia. Zawiadomienie to jest dołączane do oryginału aktu notarialnego, a drugi egzemplarz jest wydawany stronie aktu.

Elektroniczne Wpisy do Krajowego Rejestru Sądowego

Od 1 lipca br. CREWAN zostanie połączone z Krajowym Rejestrem Sądowym, co oznacza, że wypis aktu notarialnego nie będzie już przekazywany do sądu w postaci papierowej. Zamiast tego, klient rejestrujący np. spółkę będzie składał wniosek do sądu, podając numer dokumentu zarejestrowanego w CREWAN. Elektroniczny wypis aktu trafi automatycznie do sądu, co przyczyni się do znacznego przyspieszenia postępowania rejestracyjnego.

Ministerstwo Sprawiedliwości spodziewa się, że od 1 lipca 2021 r. około 85% wniosków o wpis do Krajowego Rejestru Sądowego będzie składanych elektronicznie. Elektronizacja rejestru przedsiębiorców pozwoli na prowadzenie spraw wyłącznie w formie elektronicznej, co eliminuje konieczność ręcznego przepisywania danych z papierowych wniosków do rejestru oraz drukowania i doręczania dokumentów sądowych. Ponadto, wprowadzenie jawnych elektronicznych akt rejestrowych, udostępnianych online, przyczyni się do zwiększenia transparentności i dostępności informacji.

Przygotowania Notariuszy do Zmian

Notariusze w Polsce przygotowują się również do kolejnej zmiany legislacyjnej, która dotyczy prostej spółki akcyjnej. Od 1 lipca br. wejdą w życie przepisy umożliwiające rejestrację i prowadzenie prostej spółki akcyjnej. Notariusze będą mogli prowadzić rejestr akcjonariuszy prostej spółki akcyjnej, co stanowi nowe wyzwanie dla tej grupy zawodowej.

Notariusze, jako eksperci w dziedzinie prawa i finansów, są przygotowani do wykorzystania nowych technologii. Od wielu lat notariusze posługują się kwalifikowanym podpisem elektronicznym, co jest unikalne wśród innych grup zawodowych. Dzięki temu notariusze są w stanie zapewnić klientom bezpieczeństwo i pewność prawną w procesach rejestracyjnych i notarialnych.

Podsumowanie

Centralne Repozytorium Elektronicznych Wypisów Aktów Notarialnych (CREWAN) to przełomowa inicjatywa, która umożliwia gromadzenie, przechowywanie i udostępnianie elektronicznych wypisów aktów notarialnych. Dzięki temu notariusze, sądy rejestrowe i inne instytucje mają łatwiejszy dostęp do danych niezbędnych do skutecznego prowadzenia procesów rejestracyjnych. Połączenie CREWAN z Krajowym Rejestrem Sądowym przyniesie kolejną rewolucję w sektorze notarialnym, eliminując konieczność przekazywania wypisów aktów w formie papierowej. Elektronizacja rejestrów przyspieszy procesy rejestracyjne i wpłynie na większą przejrzystość i dostępność informacji. Notariusze, jako eksperci w dziedzinie prawa i finansów, są gotowi na te zmiany i wykorzystują nowoczesne technologie, aby zapewnić klientom wysoką jakość usług notarialnych.

Mamy coś, co może Ci się spodobać

Bankingo.pl

Bankingo to portal dostarczający najnowsze i najważniejsze wiadomości prawo- ekonomiczne. Nasza misja to dostarczenie najbardziej wartościowych informacji w przystępnej formie jak najszybciej to możliwe.

Kontakt:

redakcja@bankingo.pl

Wybór Redakcji

Ostatnie artykuły

© 2024 Bankingo.pl – Portal prawno-ekonomiczny. Wykonanie