Home Wiadomości BOŚ bank z zyskami w 2022 r. pomimo problemu z Frankowiczami i wakacji kredytowych

BOŚ bank z zyskami w 2022 r. pomimo problemu z Frankowiczami i wakacji kredytowych

dodał Bankingo

Trzy kwartały 2022 roku upłynęły dla Banku Ochrony Środowiska pod znakiem dobrych wyników. Co więcej, BOŚ zwiększa swoje cele w sprawie rentowności. Dzieje się to pomimo poniesienia dodatkowych kosztów w związku z tak zwanymi wakacjami kredytowymi. Wynika to z bardzo dużych zysków, jakie spółka zdołała wypracować. Innym obciążeniem bez wątpienia był fundusz wsparcia kredytobiorców. Poniższy artykuł będzie stanowił szczegółowe omówienie kondycji finansowej BOŚ. Uwaga zostanie także poświęcona zaktualizowanej strategii na zbliżający się rok 2023.

Zyski BOŚ rok do roku

Trzeci kwartał 2022 roku BOŚ zamknął z zyskami netto wynoszącymi 32 miliony złotych. Oznacza to poprawę o 34 procent względem trzeciego kwartału roku ubiegłego. Jednocześnie wynik ten stanowi około połowy wyników zgłoszonych za drugi kwartał 2022. Z czego wynika taka okoliczność? Jest to skutek ogłoszenia przez rząd Funduszu Wsparcia Kredytobiorców. Z jego środków wspierano finansowo osoby, które znalazły się w trudnej sytuacji ekonomicznej, a jednocześnie spłacały kredyt mieszkaniowy. FWK wywarł negatywny wpływ na cały sektor bankowy w omawianym okresie. W przypadku BOŚ rządowe wsparcie uszczupliło budżet o 35 miliony złotych. W skład tej sumy wchodzą składki za kwartał trzeci i czwarty.

Zyski BOŚ w 2022

Jak dotąd upłynęły trzy pełne kwartały 2022 roku. W tym okresie Grupa BOŚ wypracowała zyski netto w kwocie 116 milionów złotych. Wynik odsetkowy za 3 kwartały wynosi w tym momencie 502 miliony złotych. Kwota ta wynosi 89 procent więcej, niż miało to miejsce w roku poprzednim. Przyczyniło się do tego przede wszystkim zwiększone oprocentowanie zobowiązań kredytowych. 

Marża odsetkowa osiągnęła poziom 3.1 procent. Z kolei prowizje i opłaty przyniosły w 2022 29 milionów złotych. Jest to wynik gorszy, niż ten za 2021. Wtedy wyniósł on 64 miliony złotych. Oznacza to spadek o aż 35 milionów.

Koszty działania banku rok do roku zanotowały bardzo poważny wzrost. Wynosi on aż jedną trzecią. Obecnie pochłaniają one 382 miliony złotych z budżetu Grupy BOŚ. Wzrostowi o 13procent uległo także saldo rezerw kredytowych. Obecnie wynosi ono 120 miliony złotych. Jest to bardzo dobra prognoza dla Banku Ochrony Środowiska. Oznacza ona, że jego kredytobiorcy cechują się rzetelnością w spłacaniu swoich zobowiązań. 

Co mogło pójść lepiej?

Eksperci zgodnie zauważają, że poważny wpływ na kondycję całego sektora bankowego miało rządowe wsparcie. Dało się to odczuć szczególnie w trzecim kwartale bieżącego roku. Oznaczały one, że wielu kredytobiorców czasowo nie musiało spłacać swoich zobowiązań.

Co więcej, ze środków banków udzielano im znacznego wsparcia finansowego. Mimo niesprzyjających okoliczności ekonomicznych i politycznych Grupa BOŚ może pochwalić się historycznymi zyskami. Warto przy tym przypomnieć, że czwarty kwartał 2022 roku nie dobiegł jeszcze końca. Możliwe, że przyniesie on Bankowi Ochrony Środowiska dalsze powody do dumy. Niemniej należy mieć na uwadze możliwość wprowadzenia przez panujący rząd nowych

Nowa strategia BOŚ – duże aktualizacje pierwotnych założeń

Historyczne zyski skłoniły osoby decyzyjne w BOŚ do bardzo odważnego kroku. W strategii opracowanej na nadchodzący 2023 zawarto zwiększone parametry finansowe. Wynik działalności bankowej ma wynieść 787 milionów złotych. Jest to wartość większa od pierwotnie planowanych 734 milionów. Prognoza ta pochodzi z zaledwie czerwca bieżącego roku. Uwzględniwszy niewielką ilość czasu, jaka upłynęła, wynik ten skłania do optymistycznych rokowań.

BOŚ spodziewa się także zmian w relacji kosztów do dochodów. Ma ona wynieść 52 procent, choć pierwotnie plany zakładały wynik na poziomie 54 procent. Po trzech kwartałach 2022 wskaźnik ten ma poziom 56.2 procent. Z kolei w 2021 wyniósł on 64.9 procent. Można więc zaobserwować tendencję do stałego poprawiania się wskaźnika poziomu kosztów operacyjnych.

Osobną kwestią są kredyty frankowe. „Frankowicze” od lat toczą batalie sądowe z bankami. Co więcej, w branży bankowej kredyty w szwajcarskiej walucie są oceniane jako potencjalnie ryzykowne. Co za tym idzie, BOŚ podniósł rezerwę związaną z owym ryzykiem. Obecnie wynosi ona 491 milionów złotych. Decyzję tą postanowił podjąć zarząd spółki. Kredyty frankowe stanowią około 7 procent wszystkich udzielonych przez BOŚ. Ich łączna kwota to 900 milionów złotych.

BOŚ prowadzi także politykę ugód. Osoby spłacające kredyty hipoteczne w obcych walutach mogą skorzystać z zasad, jakie zaproponowała KNF. Do końca trzeciego kwartału BOŚ obsłużył 731 wnioski na łączną kwotę 89 milionów złotych. Warto pamiętać, że do konkretnych banków należy decyzja, czy postanowią skorzystać z przedłożonych przez Komisję Nadzoru Finansowego. W ramach procesu mediacyjnego strony wybierają mediatora.

Następnie szczegółowo, pod jego przewodnictwem, omawiają wszystkie kwestie sporne. Mediator pomaga stron w sformułowaniu swoich żądań. Jeśli ugoda zostaje podpisana, trafia ona do sądu powszechnego. Ten zatwierdza ją tak, jakby była ugodą sądową. Następnie ma ona moc tytułu wykonawczego.

 

Mamy coś, co może Ci się spodobać

Bankingo.pl

Bankingo to portal dostarczający najnowsze i najważniejsze wiadomości prawo- ekonomiczne. Nasza misja to dostarczenie najbardziej wartościowych informacji w przystępnej formie jak najszybciej to możliwe.

Kontakt:

redakcja@bankingo.pl

Wybór Redakcji

Ostatnie artykuły

© 2024 Bankingo.pl – Portal prawno-ekonomiczny. Wykonanie