Home Wiadomości Bankom teraz zależy na ugodach – Frankowiczom niekoniecznie

Bankom teraz zależy na ugodach – Frankowiczom niekoniecznie

dodał Bankingo

Banki w Polsce starają się zawierać ugody z frankowiczami, ale nie zawsze spełniają one oczekiwania kredytobiorców. Według danych Związku Banków Polskich (ZBP), do końca drugiego kwartału 2023 roku banki zawarły około 70 tysięcy ugód z frankowiczami, z czego co trzecia nastąpiła w pierwszych trzech miesiącach tego roku. Eksperci przewidują, że w nadchodzących miesiącach dojdzie do kolejnych tysięcy takich porozumień. Jednakże coraz trudniej jest przekonać frankowiczów do polubownego rozwiązania, ponieważ proponowane ugody wciąż nie spełniają ich oczekiwań.

Banki chcą ugód

Wydaje się, że banki w Polsce są zainteresowane zawieraniem ugód z frankowiczami. Po wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE), kredytobiorcy coraz częściej zwracają się do prawników, aby dowiedzieć się, czy istnieje możliwość rozwiązania już zawartej ugody. Związek Banków Polskich (ZBP) podkreśla jednak, że podważanie takich porozumień nie może mieć masowego charakteru. Podważenie ugody zawartej przed sądem polubownym przy Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) wymaga oddzielnego postępowania i może być trudne, zwłaszcza jeśli zawiera ona informacje o skutkach i o pełnej świadomości jej podpisania.

Frankowicze niezadowoleni z proponowanych ugód

Chociaż banki starają się poprawić ofertę ugód, większość frankowiczów nie jest zadowolona z proponowanych warunków. Banki zachęcają klientów do obniżenia salda kredytu i rozłożenia pozostałej części długu na raty ze stałym oprocentowaniem. Jednakże wielu kredytobiorców uważa, że takie ugody są mniej korzystne niż rozstrzygnięcia sądowe. Kredytobiorcy obawiają się, że korzystny wyrok sądowy nie jest pewny, a postępowanie może trwać wiele lat. Niektórzy frankowicze są także niezadowoleni z wysokich kosztów ugody, które mogą przewyższać potencjalne korzyści.

Szansa na utrzymanie dynamiki

Mimo niezadowolenia frankowiczów z proponowanych ugód, istnieje szansa na zawarcie kolejnych porozumień w najbliższych miesiącach. Niektórzy kredytobiorcy obawiają się długotrwałego postępowania sądowego i wolą mieć sprawę zamkniętą już teraz. Związek Banków Polskich przewiduje, że do końca roku może dojść do zawarcia kilku tysięcy ugód. Warto jednak dokładnie przeanalizować propozycję banku i zastanowić się, czy ugoda jest korzystniejsza od sprawy sądowej. Należy wziąć pod uwagę potencjalny zwrot nadpłaconych rat, opłat dodatkowych oraz możliwość dochodzenia odszkodowania od banku.

Czy frankowicze mogą podważyć zawarte ugody?

Oprócz niezadowolenia z proponowanych ugód, pojawił się problem agresywnego marketingu niektórych kancelarii prawnych. Tworzą one fałszywą narrację, sugerując, że istnieje masowe zainteresowanie podważaniem zawartych ugód. Jednakże dane Związku Banków Polskich wskazują, że takie przypadki mają charakter jednostkowy. Podważenie zawartej ugody jest trudne, wymaga stwierdzenia, że była ona nieważna z uwagi na klauzule niedozwolone lub błąd w zakresie faktów istotnych. Warto jednak indywidualnie ocenić każdy przypadek i rozważyć ewentualne możliwości.

Podsumowanie

W Polsce banki starają się zawierać ugody z frankowiczami, ale nie zawsze spełniają one oczekiwania kredytobiorców. Proponowane warunki nie zawsze są korzystne, a niektórzy frankowicze obawiają się długotrwałego postępowania sądowego. Mimo to, istnieje szansa na zawarcie kolejnych ugód w najbliższych miesiącach. Należy jednak dokładnie przeanalizować propozycję banku i zastanowić się, czy ugoda jest korzystniejsza od sprawy sądowej. Podważenie zawartej ugody jest trudne, ale każdy przypadek należy rozważyć indywidualnie.

Mamy coś, co może Ci się spodobać

Bankingo.pl

Bankingo to portal dostarczający najnowsze i najważniejsze wiadomości prawo- ekonomiczne. Nasza misja to dostarczenie najbardziej wartościowych informacji w przystępnej formie jak najszybciej to możliwe.

Kontakt:

redakcja@bankingo.pl

Wybór Redakcji

Ostatnie artykuły

© 2024 Bankingo.pl – Portal prawno-ekonomiczny. Wykonanie