Home Wiadomości Banki przeciwstawiają się trendom: Więcej pracowników i wyższe pensje w dobie cyfryzacji

Banki przeciwstawiają się trendom: Więcej pracowników i wyższe pensje w dobie cyfryzacji

dodał Bankingo

W obliczu rosnącej cyfryzacji sektora bankowego, mogłoby się wydawać, że zapotrzebowanie na pracowników bankowych zmaleje, a automatyzacja zastąpi ludzką pracę. Jednak rzeczywistość jest zaskakująco odmienna. Pomimo spadku liczby placówek bankowych, zatrudnienie w branży bankowej rośnie, co pokazuje, że banki przeciwstawiają się trendom rynkowym, zwiększając jednocześnie zarówno liczbę pracowników, jak i wysokość ich wynagrodzeń. Jak wynika z analiz, banki nie tylko rozszerzają swoje zespoły o nowe etaty, ale również oferują swoim pracownikom wyraźnie wyższe pensje, znacznie przewyższające średnią krajową. Wynagrodzenia w bankach rosły w ubiegłym roku znacznie szybciej niż przeciętne zarobki w całej gospodarce, a kilka instytucji finansowych zanotowało rekordowe podwyżki dla swoich pracowników.

Zatrudnienie w sektorze bankowym w liczbach

Pomimo malejącej liczby placówek, sektor bankowy wykazał w ostatnim czasie tendencję wzrostową w zakresie zatrudnienia. W 2020 roku, pomimo pandemii i szybkiego zamykania placówek, pracę straciło 7,9 tys. osób, natomiast w kolejnych latach nastąpił prawdziwy zwrot trendu. W ciągu ostatniego roku, banki zatrudniły dodatkowe 1,7 tys. pracowników, zwiększając całkowitą liczbę zatrudnionych w sektorze do 149,9 tys. osób. Taki stan rzeczy świadczy o tym, że sektor bankowy nie tylko adaptuje się do zmian, ale także rośnie, zwiększając swoją zdolność do obsługi klientów i wdrażania nowych technologii.

 

Wynagrodzenia w bankach – które instytucje płacą najwięcej?

 

Kolejną istotną kwestią jest poziom wynagrodzeń oferowanych przez banki. Z opracowanego badania, średnia podwyżka wynagrodzeń w dziesięciu największych bankach w Polsce wyniosła 16,8 proc. rok do roku, co wyraźnie przewyższa średni wzrost pensji w całej gospodarce. Citi Bank Handlowy okazał się liderem wśród banków płacących najwyższe wynagrodzenia, oferując swoim pracownikom około 16,3 tys. zł brutto miesięcznie. ING Bank Śląski również plasuje się wysoko w rankingu, z wynagrodzeniem brutto na poziomie 16,1 tys. zł, a zaraz za nim uplasował się Santander Bank Polska z kwotą przekraczającą 9 tys. zł na rękę dla przeciętnego pracownika. Ta tendencja pokazuje, że banki, mimo wyzwań, nie tylko zatrudniają, ale również inwestują w swoich pracowników, oferując im konkurencyjne warunki.

 

Cyfryzacja a zatrudnienie w bankowości

 

Spadek liczby placówek a wzrost zatrudnienia

 

Mimo że liczba placówek bankowych systematycznie maleje, zatrudnienie w sektorze bankowym wykazuje tendencję wzrostową. Przez ostatnie lata obserwujemy istotne zmniejszenie liczby oddziałów, co przypisywane jest rosnącej cyfryzacji usług finansowych. W teorii mogłoby to sugerować redukcję zatrudnienia, jednak rzeczywistość prezentuje się odmiennie. W ostatnim okresie banki zatrudniły dodatkowe 1,7 tys. pracowników, co stanowi wyraźny sygnał, że rozwój technologii niekoniecznie przekłada się na mniejsze zapotrzebowanie na pracowników w branży bankowej. Sektor ten adaptuje się do nowych realiów, kształcąc specjalistów z zakresu IT oraz analityki danych, którzy wspierają cyfryzacyjne przemiany i innowacyjne podejście do świadczenia usług finansowych.

Rok ubiegły dla banków był rekordowy pod względem zysków, dzięki czemu mogą one pozwolić sobie na zwiększanie funduszu płac oraz zatrudnianie nowych pracowników. Zwiększone zatrudnienie idzie w parze z wyższymi wynagrodzeniami, co jest dowodem na to, że pracownicy są bezpośrednimi beneficjentami dobrych wyników finansowych firm. Co więcej, cyfryzacja, choć mogłoby się wydawać, że zmniejszy zapotrzebowanie na pracę, faktycznie generuje nowe miejsca pracy, szczególnie w obszarach wymagających specjalistycznych umiejętności.

W kontekście liczby nowych pracowników, liderem jest grupa PKO BP, która zatrudnia najwięcej pracowników w sektorze. Inne banki, takie jak Santander BP i Bank Pekao również zwiększają zatrudnienie, co świadczy o stabilnym wzroście sektora bankowego. Niezależnie od zastosowanych strategii, wszystkie te instytucje finansowe kontynuują inwestycje w kapitał ludzki, przyczyniając się do poprawy ogólnych warunków pracy i zwiększania zatrudnienia w branży.

 

Średnie wynagrodzenia w bankach

 

Podwyżki wynagrodzeń powyżej średniej krajowej

 

Średnia podwyżka wynagrodzeń w bankach znacznie przekracza średni wzrost płac w gospodarce krajowej. Z najnowszych danych wynika, że średnie wynagrodzenie rosło o 16,8% rok do roku, co stanowi istotnie wyższy wskaźnik niż ogólnokrajowy wzrost płac. Jest to sygnał zakotwiczenia sektora bankowego jako atrakcyjnego i konkurencyjnego pracodawcy, oferującego stabilne zatrudnienie wraz z atrakcyjnym pakietem wynagrodzeń.

 

Które banki płacą najwięcej?

 

Na czele banków oferujących najwyższe pensje plasuje się grupa Citi Banku Handlowego, oferująca wynagrodzenia niemal dwukrotnie wyższe od średniej krajowej. Tuż za nim znajduje się ING BSK, wskazując na znaczącą przewagę tych międzynarodowych instytucji finansowych pod względem oferowanych wynagrodzeń. Również grupa Santander BP zalicza się do liderów płacowych, zapewniając swoim pracownikom wynagrodzenia wysoko ponad średnią krajową. Wynika to nie tylko z dobrych wyników finansowych, ale również z potrzeby przyciągnięcia i zatrzymania wysoko wykwalifikowanej kadry, co jest kluczowe w erze intensywnej cyfryzacji sektora bankowego.

Wpływ cyfryzacji na kondycję banków

Cyfryzacja, proces, który w ostatnich latach zyskał na znaczeniu na niemal każdym polu działalności gospodarczej, miał również głęboki wpływ na sektor bankowy. Paradoksalnie, mimo redukcji liczby placówek bankowych, zatrudnienie w bankach wzrosło. Trend ten kładzie kres powszechnym obawom, że automatyzacja i cyfryzacja prowadzą do masowych zwolnień. Przeciwnie, dzięki nowym technologiom pojawiają się nowe możliwości zatrudnienia.

 

Nowe możliwości zatrudnienia dzięki cyfryzacji

 

Cyfryzacja sektora bankowego otwiera przed nim nowe horyzonty i wymaga specjalistów w dziedzinach, które dotąd nie były z bankowością kojarzone. Analitycy danych, specjaliści od cyberbezpieczeństwa czy eksperci od UX/UI to tylko niektóre z profesji, które zyskały na znaczeniu w erze cyfrowej. Rozwój bankowości internetowej i mobilnej wymaga nie tylko utrzymania wysokiego poziomu bezpieczeństwa transakcji, ale też zapewnienia jak najlepszego doświadczenia użytkownika. Dlatego banki coraz więcej inwestują w pracowników o kompetencjach cyfrowych.

Cyfryzacja wywiera również istotny wpływ na poziom wynagrodzeń w sektorze bankowym. Przykładowo, średnia podwyżka zarobków w dziesięciu największych bankach wyniosła 16,8% rok do roku, co jest wyraźnie wyżej niż średni wzrost w całej gospodarce. Wysokie wynagrodzenia są odzwierciedleniem rosnącego zapotrzebowania na specjalistów od technologii oraz wzrostem zysków, jakie banki mogą osiągać dzięki efektywniejszej, cyfryzowanej działalności.

W związku z rosnącym zapotrzebowaniem na bankowość cyfrową, banki muszą dostosowywać swoje strategie oraz oferowane produkty i usługi. Inwestycje w technologie oraz w pracowników, którzy będą w stanie te technologie wykorzystywać i rozwijać, stają się kluczowym czynnikiem zapewniającym konkurencyjność w sektorze. Cyfryzacja nie jest już wyborem, a koniecznością.

Jak pokazują dane, banki nie tylko przetrwały transformację cyfrową, ale i wykorzystały ją do zwiększenia swojej efektywności oraz do oferowania klientom bardziej atrakcyjnych warunków. Kluczem do sukcesu w nowej, cyfrowej rzeczywistości jest inwestycja w pracowników.

Rozwój kompetencji pracowników i zatrudnianie specjalistów w dziedzinach związanych z cyfrową transformacją to fundament, na którym banki budują swoją przewagę konkurencyjną. Elastyczne podejście do zmian, szkolenia i rozwój umiejętności cyfrowych pracowników, wspieranie innowacyjności – to kierunki, w których banki muszą podążać, aby sprostać oczekiwaniom nowych oraz istniejących klientów.

Mimo że cyfryzacja otworzyła przed bankami nowe możliwości, niesie z sobą również wyzwania. Konieczność ciągłego inwestowania w technologie, zabezpieczenia przed cyberatakami oraz rywalizacja z fintechami wymagają od banków gotowości na szybkie i skuteczne działanie. Perspektywy rozwoju sektora bankowego są jednak obiecujące, o ile instytucje te będą kontynuować swoje wysiłki w transformacji cyfrowej i nadążać za szybko zmieniającym się rynkiem.

 

Podsumowanie

 

W dobie cyfryzacji i postępującej transformacji cyfrowej, sektor bankowy wydaje się przeczyć powszechnym oczekiwaniom dotyczącym zmniejszania zatrudnienia oraz conajmniej stabilizacji poziomów płac. Analiza najnowszych danych oraz trendów w branży bankowej wykazała, że mimo spadku liczby placówek, popyt na pracowników nie tylko nie maleje, ale wręcz wzrasta. Jest to świadectwo elastyczności sektora bankowego w dostosowaniu się do nowych realiów rynkowych oraz wykorzystywania postępów technologicznych nie jako narzędzia do redukcji zatrudnienia, ale jako okazji do jego rozwijania w nowych obszarach. Poniżej przedstawiamy kluczowe wnioski z naszej analizy:

– Wzrost zatrudnienia: Mimo że liczba placówek zmniejszyła się w ciągu ostatnich lat, to całkowite zatrudnienie w sektorze bankowym nie tylko się utrzymuje, ale nawet zwiększa. To wskazuje na silne zapotrzebowanie na pracowników, którzy posługują się nowymi technologiami oraz kompetencjami cyfrowymi.

– Zwiększenie płac: Banki, odnotowujące rekordowe zyski, w znaczący sposób zwiększyły wynagrodzenia swoich pracowników, znacznie wyprzedzając przeciętny wzrost płac w innych sektorach gospodarki. To świadczy o zdrowym środowisku pracy i dobrostanie pracowników w sektorze bankowym.

– Przeznaczenie na wynagrodzenia: Czołowe banki w Polsce nie tylko zapewniają wzrost liczby miejsc pracy, ale również przeznaczają znaczące kwoty na wynagrodzenia, co przełożyło się na znacznie wyższe płace niż średnia krajowa.

– Zmiany struktury zatrudnienia: Pomimo, że niektóre banki zdecydowały się zredukować liczbę zatrudnionych pracowników, to większość z nich zwiększyła liczebność swojej kadry, co sugeruje, że banki aktywnie poszukują nowych talentów, zwłaszcza w obszarach związanych z cyfryzacją i nowymi technologiami.

Te obserwacje potwierdzają, że sektor bankowy nie tylko przetrwał wyzwania związane z cyfryzacją, ale również potrafił je wykorzystać do własnej korzyści, oferując pracownikom lepsze warunki zatrudnienia i wyższe wynagrodzenia. Zatrudnienie w bankach pokazuje, jak możemy spodziewać się dalszego rozwoju i ewolucji sektora w odpowiedzi na zmieniający się świat technologii i preferencji konsumentów.

 

Mamy coś, co może Ci się spodobać

Bankingo.pl

Bankingo to portal dostarczający najnowsze i najważniejsze wiadomości prawo- ekonomiczne. Nasza misja to dostarczenie najbardziej wartościowych informacji w przystępnej formie jak najszybciej to możliwe.

Kontakt:

redakcja@bankingo.pl

Wybór Redakcji

Ostatnie artykuły

© 2024 Bankingo.pl – Portal prawno-ekonomiczny. Wykonanie