Home Wiadomości Banki podnoszą kryteria kredytowe w 2024 roku: Kiedy spodziewać się zmian?

Banki podnoszą kryteria kredytowe w 2024 roku: Kiedy spodziewać się zmian?

dodał Bankingo

Banki w Polsce planują wprowadzić zaostrzenie kryteriów udzielania kredytów zarówno dla konsumentów, jak i dla firm. Oczekuje się, że zmiany te zostaną wprowadzone w pierwszym kwartale 2024 roku. Decyzja ta wynika z ankiet przeprowadzonych przez Narodowy Bank Polski (NBP) wśród instytucji finansowych. Banki spodziewają się wzrostu popytu na kredyty dla firm, spadku zainteresowania kredytami mieszkaniowymi oraz utrzymania dotychczasowego poziomu popytu na kredyty konsumpcyjne.

Kredyty dla przedsiębiorstw

Według ankietowanych banków, kryteria udzielania kredytów dla dużych przedsiębiorstw, kredytów długoterminowych dla małych i średnich przedsiębiorstw (MSP) oraz kredytów konsumpcyjnych zostaną zaostrzone w pierwszym kwartale 2024 roku. Banki uzasadniają te zmiany pogorszeniem się sytuacji gospodarczej i jakością portfela kredytowego. Oczekuje się również wzrostu popytu na wszystkie rodzaje kredytów dla przedsiębiorstw.

Popyt na kredyty długoterminowe ma rosnąć, podczas gdy popyt na kredyty krótkoterminowe ma maleć. Spadek popytu na krótkoterminowe kredyty wynika głównie z mniejszego zapotrzebowania na finansowanie zapasów i kapitału obrotowego. Banki oczekują, że wzrost popytu na kredyty dla przedsiębiorstw będzie kontynuowany w pierwszym kwartale 2024 roku.

Kredyty mieszkaniowe

W przypadku kredytów mieszkaniowych, ankietowane banki nie przewidują istotnych zmian w kryteriach i warunkach udzielania kredytów. Jednakże, można się spodziewać zwiększenia marży kredytowej. Po czterech kwartałach istotnego wzrostu, oczekiwany jest znaczny spadek popytu na kredyty mieszkaniowe. Ta zmiana wynika głównie z prognoz dotyczących rynku mieszkaniowego oraz zakończenia programu Bezpieczny Kredyt 2 proc.

Kredyty konsumenckie

W przypadku kredytów konsumenckich, banki planują kontynuację procesu zaostrzania kryteriów udzielania kredytów, który rozpoczął się w pierwszym kwartale 2022 roku. Zmiany te są motywowane pogorszeniem jakości portfela kredytowego, ale jednocześnie banki łagodzą niektóre warunki udzielania kredytów, takie jak zmniejszenie kosztów pozaodsetkowych. Oczekuje się dalszego wzrostu popytu na kredyty konsumenckie, głównie ze względu na zwiększone zapotrzebowanie na finansowanie zakupu dóbr trwałego użytku.

Podsumowanie

Wnioski z przeprowadzonych ankiet wskazują, że banki w Polsce planują zaostrzenie kryteriów udzielania kredytów zarówno dla firm, jak i dla konsumentów. Oczekuje się wzrostu popytu na kredyty dla przedsiębiorstw, spadku zainteresowania kredytami mieszkaniowymi oraz utrzymania dotychczasowego poziomu popytu na kredyty konsumpcyjne. Zmiany te mają na celu dostosowanie się do zmieniających się warunków gospodarczych i utrzymanie stabilności sektora bankowego.

Banki planują wprowadzenie zaostrzenia kryteriów kredytowych w pierwszym kwartale 2024 roku. Osoby i firmy ubiegające się o kredyt powinny być przygotowane na większe wymagania dotyczące zdolności kredytowej. W przypadku kredytów mieszkaniowych, oczekuje się również wzrostu marż kredytowych. Warto zauważyć, że te zmiany mają na celu zabezpieczenie sektora bankowego przed ryzykiem pogorszenia jakości portfela kredytowego i perspektywami makroekonomicznymi.

Podsumowując, zmiany w kryteriach kredytowych wprowadzane przez banki mogą mieć wpływ na dostępność kredytów dla konsumentów i firm. Osoby ubiegające się o kredyt powinny być świadome tych zmian i odpowiednio się do nich przygotować. Warto skonsultować się z doradcą finansowym, aby dowiedzieć się, jakie są aktualne wymagania banków i jakie są dostępne alternatywy w przypadku odrzucenia wniosku o kredyt.

Mamy coś, co może Ci się spodobać

Bankingo.pl

Bankingo to portal dostarczający najnowsze i najważniejsze wiadomości prawo- ekonomiczne. Nasza misja to dostarczenie najbardziej wartościowych informacji w przystępnej formie jak najszybciej to możliwe.

Kontakt:

redakcja@bankingo.pl

Wybór Redakcji

Ostatnie artykuły

© 2024 Bankingo.pl – Portal prawno-ekonomiczny. Wykonanie