Home Banki Banki niezadowolone – PROGNOZY zarobków na 2023 r. ich nie zadowalają

Banki niezadowolone – PROGNOZY zarobków na 2023 r. ich nie zadowalają

dodał Bankingo

Mimo spektakularnego wzrostu zysków na początku tego roku, Związek Banków Polskich (ZBP) przewiduje, że wyniki finansowe banków w 2023 roku będą zbliżone do osiągniętych w 2022 roku. Oczekiwania te wynikają z obaw związanych z niepewnością gospodarczą oraz nieco niższymi dochodami odsetkowymi.

W 2022 roku zysk netto sektora bankowego wyniósł 12,6 mld zł, co było dwukrotnie wyższe niż w trudnym 2021 roku. Warto zwrócić uwagę, że zyski z 2022 roku byłyby jeszcze wyższe, gdyby nie dodatkowe koszty, które obciążyły wyniki o około 32 mld zł brutto.

ZBP zauważa, że choć pierwsze miesiące 2023 roku przyniosły duży wzrost zysków, dochody odsetkowe w całym roku nie będą tak wysokie jak w 2022. Wynik banków będzie zależał od skali przychodów oraz kosztów, takich jak ewentualne przedłużenie wakacji kredytowych na 2024 rok.

Związek nie spodziewa się wyraźnego pogorszenia jakości kredytów, ale zwraca uwagę na rozwój sytuacji w zakresie walutowych kredytów mieszkaniowych. Ostateczne rozstrzygnięcia w tej sprawie mogą wpłynąć na kształtowanie się polskiego orzecznictwa oraz koszty dla banków.

ZBP prognozuje umiarkowane zainteresowanie kredytem bankowym w 2023 roku, z przewagą popytu ze strony przedsiębiorstw. Mniejszy popyt na kredyt może prowadzić do większych inwestycji w papiery wartościowe. Ograniczone zainteresowanie kredytem bankowym prawdopodobnie nie będzie skłaniać banków do zwiększenia pozyskiwania depozytów i oferowania wyższego oprocentowania.

Mamy coś, co może Ci się spodobać

Bankingo.pl

Bankingo to portal dostarczający najnowsze i najważniejsze wiadomości prawo- ekonomiczne. Nasza misja to dostarczenie najbardziej wartościowych informacji w przystępnej formie jak najszybciej to możliwe.

Kontakt:

redakcja@bankingo.pl

Wybór Redakcji

Ostatnie artykuły

© 2024 Bankingo.pl – Portal prawno-ekonomiczny. Wykonanie