Home Wiadomości Banki nie mają prawa do waloryzacji kapitału pożyczonego frankowiczom na mieszkania – UOKIK ostrzega banki!

Banki nie mają prawa do waloryzacji kapitału pożyczonego frankowiczom na mieszkania – UOKIK ostrzega banki!

dodał Bankingo

Banki w Polsce od lat prowadzą spory z klientami, którzy zaciągnęli kredyty hipoteczne we frankach szwajcarskich. W ostatnich latach kwestia waloryzacji kapitału stała się jednym z głównych sporów między bankami a frankowiczami. Jednak prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK), Tomasz Chróstny, wydał oświadczenie, w którym stwierdza, że banki nie mają prawa do waloryzacji kapitału pożyczonego frankowiczom na mieszkania, gdy umowa kredytowa została unieważniona.

Stanowisko UOKiK w sprawie waloryzacji kapitału

Prezes UOKiK, Tomasz Chróstny, jednoznacznie stwierdził, że banki nie mają prawa do żadnych świadczeń ekonomicznych, z wyjątkiem zwrotu kapitału, który został wypłacony. W oparciu o orzeczenie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE), UOKiK uznaje, że banki nie mają podstaw do domagania się waloryzacji kapitału od kredytobiorców.

W swojej opinii, UOKiK podkreśla, że banki, które stosowały klauzule abuzywne w umowach kredytowych, ponoszą pełne konsekwencje upadku umowy. Dlatego też, działania banków mające na celu uzyskanie waloryzacji kapitału nawet po unieważnieniu umowy kredytowej są nieuzasadnione i nieetyczne.

Spory banków i frankowiczów

Banki w Polsce twierdzą, że pomimo wyroku TSUE, wciąż mają prawo domagać się waloryzacji kapitału z unieważnionych kredytów frankowych. Ich argumentacja opiera się na twierdzeniu, że waloryzacja kapitału nie jest równoznaczna z wynagrodzeniem za korzystanie z kapitału, ale ma na celu równoważenie straty realnej wartości pieniądza spowodowanej inflacją.

Jednak UOKiK nie zgadza się z tym stanowiskiem banków. Prezes Chróstny podkreśla, że banki próbują ograniczyć finansowe skutki swoich błędów, które popełnili w przeszłości. Według UOKiK, waloryzacja kapitału nie jest należna bankom, gdy umowa kredytowa została unieważniona z powodu klauzul abuzywnych wprowadzonych przez bank.

Wsparcie UOKiK dla frankowiczów

Mimo że sądy w Polsce wydają różne wyroki w sprawach dotyczących waloryzacji kapitału, UOKiK deklaruje wsparcie dla klientów banków. W sytuacji, gdy sądy wydają niekorzystne wyroki dla konsumentów, pełnomocnicy konsumentów mają prawo zażądać uzasadnienia i mogą się odwołać do sądu wyższej instancji. UOKiK jest gotowy wesprzeć konsumentów swoją opinią prawną w przypadku potrzeby.

Jednak prezes Chróstny zaznacza, że wyroki sądów pierwszej instancji są nieprawomocne, a ostateczne rozstrzygnięcie w sprawie waloryzacji kapitału należy do TSUE. UOKiK oczekuje, że Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej potwierdzi swoje wcześniejsze orzeczenia i potwierdzi, że banki nie mają prawa do waloryzacji kapitału od frankowiczów.

Perspektywy na przyszłość

Prezes UOKiK uważa, że wyrok TSUE powinien otworzyć nowy rozdział w sporze między bankami a frankowiczami. Banki powinny zaakceptować decyzję TSUE, przeprosić klientów i podjąć działania mające na celu rozwiązanie problemu frankowego. Prezes Chróstny wskazuje, że zmiana musi mieć charakter jakościowy w całym sektorze bankowym.

UOKiK deklaruje gotowość do współpracy i patronowania pracom nad jednolitym wzorem umowy kredytu hipotecznego. Jednak aby to było możliwe, banki muszą wykazać się konstruktywnym podejściem i gotowością do zmiany swojego dotychczasowego sposobu działania. Wspólna praca nad bezpiecznym kredytem hipotecznym opartym na stałej stopie procentowej powinna być priorytetem, aby zapewnić ochronę interesów konsumentów i poprawić sytuację na rynku kredytowym.

Podsumowanie

W sporze między bankami a frankowiczami dotyczącym waloryzacji kapitału, prezes UOKiK stwierdza, że banki nie mają prawa do żadnych świadczeń ekonomicznych, z wyjątkiem zwrotu kapitału. UOKiK opiera swoje stanowisko na orzeczeniu TSUE, które jednoznacznie wskazuje, że banki nie mają podstaw do domagania się waloryzacji kapitału od klientów. Banki twierdzą jednak, że mają prawo do waloryzacji, co jest przedmiotem sporów sądowych.

UOKiK deklaruje wsparcie dla klientów banków i gotowość do patronowania pracom nad jednolitym wzorem umowy kredytu hipotecznego. Jednak aby to było możliwe, banki muszą zmienić swoje podejście i wykazać się konstruktywnym podejściem do rozwiązania problemu. Ostateczne rozstrzygnięcie w sprawie waloryzacji kapitału należy do TSUE, które powinno potwierdzić swoje wcześniejsze orzeczenia.

Mamy coś, co może Ci się spodobać

Bankingo.pl

Bankingo to portal dostarczający najnowsze i najważniejsze wiadomości prawo- ekonomiczne. Nasza misja to dostarczenie najbardziej wartościowych informacji w przystępnej formie jak najszybciej to możliwe.

Kontakt:

redakcja@bankingo.pl

Wybór Redakcji

Ostatnie artykuły

© 2024 Bankingo.pl – Portal prawno-ekonomiczny. Wykonanie