Home Wiadomości Banki dużo zyskają na POMOCY PAŃSTWA i ustawie frankowej

Banki dużo zyskają na POMOCY PAŃSTWA i ustawie frankowej

dodał Bankingo

Ustawowe rozwiązanie problemu kredytów frankowych może okazać się korzystne dla sektora bankowego i impuls do wzrostu kursów akcji banków. Warto zauważyć, że negatywny wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) mógłby oddalić perspektywę wzrostu wyników sektora.

Banki zyskują na atrakcyjności wyceny giełdowej, a potencjał wzrostu kursu akcji jest duży. Obecnie ważną kwestią może być ustawowe rozwiązanie problemu kredytów frankowych (CHF), które byłoby korzystne dla sektora bankowego. W przypadku pozytywnego scenariusza, wyceny banków mogą być jeszcze wyższe.

Niepewność dotycząca kredytów frankowych nadal stanowi duże ryzyko dla sektora. Klienci banków, które oferowały walutowe kredyty hipoteczne, od wielu kwartałów pozywają kredytodawców, wskazując na abuzywne zapisy w umowach. Banki przegrywają te sprawy w sądach i zawiązują znaczące rezerwy na ryzyko prawne.

Banki mogą jeszcze potrzebować około 20 mld zł rezerw na ryzyko prawne kredytów CHF, aby pozbyć się ryzyka związanego z tym portfelem. Negatywny wyrok TSUE może odsunąć perspektywę wzrostu wyników sektora, jednak w przypadku korzystnego dla banków rozstrzygnięcia, wyniki banków w 2024 i 2025 roku mogą być znacznie wyższe.

Banki zyskają na ustawie frankowej

Ustawowe rozwiązanie problemu kredytów CHF może być korzystne dla sektora bankowego, ponieważ banki dobrze zarabiają na wysokim WIBORZE. Możliwe jest opracowanie rozwiązania, które obejmuje przewalutowanie kredytów frankowych na złote w taki sposób, jakby hipoteka od początku była zaciągnięta w krajowej walucie.

W przypadku ustawowego rozwiązania problemu kredytów CHF, banki mogłyby rozwiązać część rezerw na franki, co prowadziłoby do wzrostu cen akcji banków. Brak wakacji kredytowych w 2024 roku mógłby okazać się pozytywną niespodzianką.

Rządowy program wakacji kredytowych pozwala na zawieszenie spłaty kredytu hipotecznego udzielonego w polskiej walucie łącznie przez 8 miesięcy, co miało negatywny wpływ na wyniki banków.

Przedłużenie tego programu na 2024 rok spowodowałoby dodatkowy koszt dla banków w wysokości w wysokości 5-6 mld zł. Obecnie rynek zdaje się pogodzić z możliwością przedłużenia tego programu, jednak nieobecność wakacji kredytowych w 2024 roku miałaby pozytywne konsekwencje dla sektora bankowego.

Premier Mateusz Morawiecki poinformował, że rząd nie przesądza, ale i nie wyklucza przedłużenia wakacji kredytowych na 2024 rok, co uzależnione jest między innymi od tempa spadku inflacji. Partycypacja w programie wakacji kredytowych nie jest tak wysoka, jak pierwotnie zakładano, wynosząc poniżej 60% uprawnionych. Jeśli program zostanie przedłużony na kolejny rok, to oznaczać to będzie dodatkowe koszty dla banków.

Niemniej jednak, eksperci zgadzają się, że ustawowe rozwiązanie problemu kredytów frankowych może przynieść znaczące korzyści sektorowi bankowemu, zmniejszyć ryzyko prawne i prowadzić do wzrostu kursów akcji banków. Ostatecznie, to, czy sektor bankowy skorzysta na ustawie frankowej, będzie zależeć od decyzji władz oraz wyniku postępowań sądowych dotyczących kredytów frankowych.

WIBOR bez negatywnego wpływu na banki

Warto także zwrócić uwagę na sytuację związaną z kredytami opartymi na wskaźniku WIBOR.  W krajowych sądach zaczynają pojawiać się pierwsze pozwy dotyczące tego wskaźnika. Pod koniec 2022 roku, Związek Banków Polskich (ZBP) szacował, że liczba pozwów kwestionujących WIBOR wynosiła kilkadziesiąt. Bankowcy twierdzą jednak, że obecnie sądy oddalają aż 95% wniosków o zabezpieczenia roszczenia kredytobiorców w sporach dotyczących kredytów opartych na WIBOR.

Komitet Stabilności Finansowej ds. nadzoru makroostrożnościowego (KSF-M) ostrzega, że dalsze kwestionowanie rzetelności WIBOR może stanowić ryzyko dla stabilności systemu finansowego, ze względu na skalę umów i instrumentów, w których stosowany jest ten wskaźnik. Pod koniec 2022 roku wartość aktywów sektora bankowego opartych na WIBOR wyniosła 997 mld zł, w tym 382 mld zł stanowiły kredyty hipoteczne.

Ryzyko związane z ewentualnym podważaniem WIBOR pozostaje, chociaż nie zakłada, że kwestia ta będzie miała negatywny wpływ na sektor bankowy. Jeśli jednak sprawy tego rodzaju zaczną napływać masowo do sądów, nie wiadomo, jak będzie kształtować się orzecznictwo.  Wcześniej, w latach 2015-2016, również nikt nie wierzył, że sprawy frankowe tak szeroko zagoszczą na rynku.

Najważniejsze pytania i odpowiedzi (FAQ)

  1. Czy ustawowe rozwiązanie problemu kredytów frankowych może być korzystne dla sektora bankowego? Tak, ustawowe rozwiązanie problemu kredytów frankowych może okazać się korzystne dla sektora bankowego i impuls do wzrostu kursów akcji banków.
  2. Jakie jest ryzyko związane z niepewnością dotyczącą kredytów frankowych? Niepewność dotycząca kredytów frankowych stanowi duże ryzyko dla sektora, ponieważ banki przegrywają sprawy w sądach i zawiązują znaczące rezerwy na ryzyko prawne.
  3. Jakie dodatkowe rezerwy mogą być potrzebne dla banków? Banki mogą jeszcze potrzebować około 20 mld zł rezerw na ryzyko prawne kredytów CHF, aby pozbyć się ryzyka związanego z tym portfelem.
  4. Czy przedłużenie programu wakacji kredytowych na 2024 rok wpłynie na banki? Tak, przedłużenie tego programu na 2024 rok spowodowałoby dodatkowy koszt dla banków w wysokości w wysokości 5-6 mld zł.
  5. Jaką rolę odgrywa WIBOR w sektorze bankowym? WIBOR jest istotnym wskaźnikiem dla kredytów, a dalsze kwestionowanie jego rzetelności może stanowić ryzyko dla stabilności systemu finansowego, ze względu na skalę umów i instrumentów, w których stosowany jest ten wskaźnik. Jednak obecnie sądy oddalają aż 95% wniosków o zabezpieczenia roszczenia kredytobiorców w sporach dotyczących kredytów opartych na WIBOR, co wskazuje na brak negatywnego wpływu na banki.

Mamy coś, co może Ci się spodobać

Bankingo.pl

Bankingo to portal dostarczający najnowsze i najważniejsze wiadomości prawo- ekonomiczne. Nasza misja to dostarczenie najbardziej wartościowych informacji w przystępnej formie jak najszybciej to możliwe.

Kontakt:

redakcja@bankingo.pl

Wybór Redakcji

Ostatnie artykuły

© 2024 Bankingo.pl – Portal prawno-ekonomiczny. Wykonanie