Home Wiadomości Bank slowly gets back on its feet. Shows results and reveals plan for franking credits

Bank slowly gets back on its feet. Shows results and reveals plan for franking credits

dodał Bankingo

Obecnie Bank Millennium osiąga pozytywne wyniki finansowe. W planach jest zakończenie planu naprawy w 2024 roku, co oznaczałoby wyjście na prostą i spełnienie wymogów kapitałowych, które stanowiły wyzwanie dla banku. Prezes Joao Bras Jorge podkreśla, że bank potrafi generować kapitał w sposób organiczny i nawet rozważa powrót do wypłat dywidendy. Wyniki finansowe Banku Millennium pokazują pozytywny trend, a liczba kredytów frankowych zostaje zredukowana poprzez zawieranie ugód. W tym artykule przedstawimy szczegóły dotyczące odbudowy Banku Millennium, planu naprawy, wyników finansowych oraz strategii dotyczącej kredytów frankowych.

Odbudowa Banku Millennium

Bank Millennium skutecznie realizuje plan naprawy, który zakłada wyjście na prostą i spełnienie wymogów kapitałowych. Prezes Joao Bras Jorge wyraża optymizm odnośnie odbudowy banku, twierdząc, że rezultaty są lepsze niż przewidywano. Bank dostosował wskaźniki kapitałowe do minimalnych wymogów, co świadczy o zdolności generowania kapitału w sposób organiczny. Wiceprezes Fernando Bicho podkreśla, że bank korzysta z korzystnego otoczenia i posiada jakość portfela, co przekłada się na niski koszt ryzyka.

„Przewidujemy, że koszty ryzyka będą wyższe w następnych kwartałach, jednakże zbliżą się one do normalnych poziomów” – mówi wiceprezes Fernando Bicho.

Plan Naprawy

Bank Millennium spodziewa się zakończenia planu naprawy w 2024 roku. Spełnienie wymogów kapitałowych jest kluczowe dla przyszłości banku. Prezes Joao Bras Jorge podkreśla, że bank potrafi generować kapitał w sposób organiczny, co pozwala na optymistyczne prognozy. W przypadku spełnienia wymogów kapitałowych, bank rozważa nawet powrót do wypłat dywidendy, co jest pozytywnym sygnałem dla inwestorów.

Wyniki Finansowe Banku Millennium

Wyniki finansowe Banku Millennium są obiecujące i pokazują poprawę w stosunku do poprzednich lat. W trzecim kwartale bank osiągnął zysk netto w wysokości 102,7 mln zł, w porównaniu do straty ponad 1 mld zł rok wcześniej. Wyniki za pierwsze półrocze wskazują na zysk w wysokości 461 mln zł po pierwszych dziewięciu miesiącach 2023 roku. Prezes Joao Bras Jorge komentuje te wyniki, podkreślając dobre rezultaty w biznesie bankowości detalicznej i korporacyjnej.

„W ciągu trzech kwartałów bieżącego roku osiągnęliśmy znaczący skonsolidowany zysk netto w wysokości 461 mln zł, dzięki dobrym wynikom biznesowym bankowości detalicznej i korporacyjnej” – mówi prezes Joao Bras Jorge.

Kredyty Frankowe w Banku Millennium

Bank Millennium aktywnie podejmuje działania w celu rozwiązania problematycznych kredytów frankowych. Jednym ze sposobów jest zawieranie ugód z klientami, co przyczynia się do redukcji liczby tych kredytów. W trzecim kwartale bank zawarł ugody z 869 klientami, a w tym roku ogółem podpisał 2,6 tys. takich ugód. Liczba ugód zawartych od początku 2020 roku wynosi już ponad 20 tys., co stanowi ponad 33% liczby umów kredytowych dotyczących kredytów hipotecznych w momencie startu programu ugód.

Bank Millennium konsekwentnie redukuje liczbę aktywnych kredytów frankowych poprzez negocjacje, wyroki sądowe oraz naturalne czynniki. W trzecim kwartale 2023 roku liczba aktywnych kredytów hipotecznych zmniejszyła się o ponad 1,3 tys., osiągając poziom 34 tys. 76.

„Bank przykłada wysoką wagę do redukcji swojego portfela walutowych kredytów hipotecznych oraz związanego z nim ryzyka” – zapewnia prezes Banku Millennium.

Liczba ugód zawartych w sądzie nadal rośnie w stałym tempie. W samym trzecim kwartale 2023 roku, zawarto 156 ugód, a od początku roku już 342. Bank Millennium aktywnie podejmuje działania w celu redukcji liczby kredytów frankowych poprzez negocjacje indywidualnie dostosowanych rozwiązań, takich jak przewalutowanie kredytów na złote, przedterminowe spłaty lub częściowe wykupienie kredytów.

Podsumowanie

Bank Millennium odnotowuje pozytywne rezultaty finansowe i wykazuje oznaki poprawy. Plan naprawy, który zakłada spełnienie wymogów kapitałowych, jest realizowany z sukcesem, a bank potrafi generować kapitał w sposób organiczny. Wyniki finansowe banku są obiecujące, a liczba kredytów frankowych ulega redukcji poprzez zawieranie ugód. Bank Millennium konsekwentnie podejmuje działania w celu rozwiązania problematycznych kredytów frankowych, co przyczynia się do poprawy stabilności banku. Przyszłość Banku Millennium wydaje się być obiecująca, a strategia naprawy i redukcji ryzyka przynosi pozytywne efekty.

Mamy coś, co może Ci się spodobać

Bankingo.pl

Bankingo to portal dostarczający najnowsze i najważniejsze wiadomości prawo- ekonomiczne. Nasza misja to dostarczenie najbardziej wartościowych informacji w przystępnej formie jak najszybciej to możliwe.

Kontakt:

redakcja@bankingo.pl

Wybór Redakcji

Ostatnie artykuły

© 2024 Bankingo.pl – Portal prawno-ekonomiczny. Wykonanie