Home Wiadomości Bank Millennium i Santander nie chcą unieważnienia kredytów we frankach. Bronią się ugodami.

Bank Millennium i Santander nie chcą unieważnienia kredytów we frankach. Bronią się ugodami.

dodał Bankingo

Po czerwcowych wyrokach Trybunału Sprawiedliwości UE, które tylko umocniły pozycję frankowiczów w sądach (jedno orzeczenie dotyczyło braku zasadności roszczeń banków o wypłatę wynagrodzenia po unieważnieniu umowy kredytowej, a drugie udzielenia zabezpieczenia w sprawach frankowych), prawnicy i sądy spodziewają się lawiny nowych pozwów o unieważnienie zawartych kontraktów, tymczasem jednak, banki Santander i Millennium chwalą się ugodami, które udało im się podpisać z kredytobiorcami. Upublicznianie liczby zawartych porozumień to jeden z elementów kampanii prowadzonej przez banki, która ma na celu przekonanie jak największej liczby frankowiczów do podpisywania ugód, gdyż ugody to jedyna szansa dla banków by na kredytach frankowych jednak zyskać. W rzeczywistości jednak, ugody nadal stanowią niewielki odsetek w stosunku do zawartych umów kredytowych, banki mogą więc próbować, ale procesów sądowych nie uda im się uniknąć.

Ugody są, ale nadal nie ma ich dużo.

Zakończenie pierwszego półrocza 2023 r. to dobry czas na podsumowanie, swoimi wynikami w zakresie ugód postanowiły więc podzielić się bank Santander i bank Millennium.

Z informacji podanych przez Santander Bank Polska wynika, że tylko w pierwszej połowie br. bank ten zawarł 4 337 ugód w sprawach frankowych, co przy ogólnej liczbie porozumień podpisanych przez bank Santander z frankowiczami, która wynosi 7 374, przyznać należy, że nie jest to najgorszy wynik.

Porozumienia zawierane są zarówno na etapie przedsądowym, jak i w trakcie trwania procesów, a proponowane warunki ugód to połączenie rekomendacji wydanych przez Komisję Nadzoru Finansowego w 2020 r. oraz własnych propozycji opracowanych przez bank. Santander bank przyznaje również, że po wyroku TSUE zainteresowanie ugodami spadło, lecz sytuacja już się stabilizuje i bank ma zamiar kontynuować proces polubownego rozstrzygania sporów frankowych. Tylko w pierwszej połowie 2023 r. bank przeznaczył na zawarte ugody 267,5 mln zł, a w analogicznym okresie roku ubiegłego kwota ta wyniosła 40,8 mln zł.

Ugód w przypadku banku Millennium jest zdecydowanie mniej, z oficjalnych danych wynika, że w drugim kwartale 2023 r. podpisane zostały 924 porozumienia, natomiast w całym pierwszym półroczu br. zostało zawartych 1 730 ugód. W przypadku banku Millennium istotniejsze są jednak dane ogólne, gdyż z informacji podanej przez bank wynika, że od 2020 r., a więc, gdy ugody zaczęła rekomendować Komisja Nadzoru Finansowego, bank Millennium podpisał około 19 500 ugód, co stanowi aż 32% wszystkich aktywnych wówczas umów o kredyty odnoszące się do waluty obcej.

Na skutek zawartych porozumień, jak również zakończonych procesów sądowych oraz całkowitej spłaty kredytów przez kredytobiorców, bank Millennium podał, iż w drugim kwartale 2023 r. liczba aktywnych kredytów hipotecznych zmniejszyła się prawie o 1 400 kontraktów, więc obecnie bank ten posiada nieco ponad 35 000 umów o kredyty frankowe, które wciąż są spłacane.

Na temat obecnej sytuacji w zakresie spraw frankowych wypowiedział się również niedawno przedstawiciel Związku Banków Polskich, który wskazał, że nie widzi zapowiadanego wzrostu liczby pozwów po orzeczeniach Trybunału Sprawiedliwości UE, lecz obserwuje dużo większe zainteresowanie ugodami, które obecnie są zdecydowanie częściej zawierane niż jeszcze rok temu.

Powyższe może wynikać z faktu, że banki być może w końcu proponują lepsze warunki ugód, które dla kredytobiorców są akceptowalne, więc więcej osób decyduje się na to rozwiązanie, nie oznacza to jednak, że frankowicze odpuścili procesy sądowe.

Ugody banków Santander i Millennium to sukces?

Jak to banki mają w zwyczaju, chętnie chwalą się ugodami i korzystnymi dla siebie wyrokami, jednak na temat liczby procesów sądowych i przegranych w sądach milczą, gdyż wtedy statystyki dotyczące ugód wcale nie prezentowałyby się tak imponująco.

W przypadku banku Santander, liczba złożonych przeciwko bankowi pozwów z tytułu frankowych umów kredytowych sięga już blisko 15 000, a tylko w drugim kwartale 2023 r. wpłynęło 1 255 nowych pozwów, co stanowi wzrost o 9,17% w stosunku do poprzedniego kwartału, z kolei wartość przedmiotu sporu zwiększyła się w tym samym okresie o 15,5%.

Do końca pierwszego półrocza 2023 r., przeciwko bankowi Santander zostało wydanych 1 734 prawomocnych rozstrzygnięć, a z tego, aż w 1 655 przypadkach bank przegrał. W drugim kwartale 2023 r. wydanych zostało 419 prawomocnych wyroków w sprawach prowadzonych z Santander Bank Polska, na korzyść kredytobiorców sądy orzekły natomiast 416 razy, co oznacza, że kredytobiorcy wygrali ponad 99 % procesów. Wzrost odnotowano także w liczbie wydawanych wyroków, gdyż zwiększyła się ona o 8% w drugim kwartale br. w stosunku do kwartału pierwszego.

Sytuacja banku Millennium wygląda następująco, na dzień 30 czerwca 2023 r., w sądach toczyło się niespełna 20 000 postępowań dotyczących umów o kredyty frankowe zawartych przez ten właśnie bank, przy czym, liczba ta uwzględnia również umowy kredytowe zawarte przez Euro Bank, dla którego bank Millennium jest następcą prawnym, a które także zostały zakwestionowane.

W przypadku banku Millennium wyraźnie widać, że liczba pozwów z roku na rok rośnie, a obecny rok będzie najprawdopodobniej rekordowy, gdyż tylko w pierwszej połowie 2023 r. do sądów trafiło 3 237 nowych pozwów, co oznacza wzrost o 5,15% w stosunku do roku ubiegłego.

Prawomocnie rozstrzygniętych zostało 351 postępowań, i co najważniejsze, kredytobiorcy uzyskali korzystne rozstrzygnięcia, aż w 99,7% przypadków! Duża liczba procesów oraz przegranych, zmusiła bank do zwiększenia rezerw finansowych na ryzyko prawne związane z kredytami frankowymi, wartość tych rezerw wzrosła więc o blisko 60 % w stosunku do zeszłego roku.

Z powyższego jasno wnika, że ugody, którymi banki szumnie się chwalą, tak naprawdę dotyczą jedynie niewielki promil toczących się procesów i tych, które mogą jeszcze zostać zainicjowane.

Przedwczesna jest również radość Związku Banków Polskich z tego, że po wyrokach TSUE liczba spraw sądowych nie wzrosła, gdyż kancelarie specjalizujące się w pomocy frankowiczom donoszą, iż liczba nowych kontraktów na obsługę spraw frankowych wzrosła w ostatnim miesiącu nawet o 150%, więc kancelarie i frankowicze dopiero się przygotowują by ruszyć do sądów, a to oznacza, że jesień w sądach i bankach będzie bardzo intensywna.

Nie daj skusić się na ugodę, ostrzegają prawnicy!

Kampania banków w sprawie ugód oczywiście nadal będzie trwać, kredytobiorcy powinni zatem bardzo uważać, gdyż jeśli nawet frankowicz nie chce procesować się z bankiem, to mimo wszystko, podpisanie ugody powinno zostać skonsultowane z prawnikiem. Decydując się na ugodę pamiętać również należy, że porozumienie z bankiem zawsze jest mniej opłacalne niż unieważnienie zawartego kontraktu, dlatego nie warto odpuszczać, bo minimalnie ryzykując można zyskać bardzo wiele.

O tym jak wiele można zyskać wygrywając z bankiem Santander przekonali się m.in. kredytobiorcy, którzy po procesie trwającym zaledwie 26 miesięcy, unieważnili swoją umowę kredytową przed wrocławskim sądem.

Frankowiczów w sądzie reprezentowała Kancelaria Adwokacka Pawła Borowskiego, a wyrok w pierwszej instancji, którym umowa kredytowa została unieważniona, został wydany w dniu 15 lipca 2022 r., sygn. akt: I C 244/21, przez Sąd Okręgowy w Jeleniej Górze. Na skutek apelacji pozwanego banku sprawa trafiła na wokandę Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu, który orzeczeniem z dnia 19 kwietnia 2023 r., sygn. akt: I ACa 1953/22, apelację oddalił, więc unieważnienie stało się prawomocne. Korzystne dla frankowiczów orzeczenie spowodowało, że na unieważnieniu zyskali aż 137 000 zł. Ugoda nigdy takiego zysku bym im nie zapewniła.

Jeszcze więcej, bo aż 242 000 zł zysku uzyskali kredytobiorcy, którzy wygrali proces z bankiem Millennium. W tym przypadku sprawa również była prowadzona przez Kancelarię Adwokacką Pawła Borowskiego, a cały proces trwał 25 miesięcy. W pierwszej instancji rozstrzygnięcie wydane zostało przez Sąd Okręgowy w Bydgoszczy, który wyrokiem z dnia 21 lutego 2022 r., sygn.. akt: I C 215/21, unieważnił kwestionowaną umowę kredytową. Z orzeczeniem tym nie zgodził się bank, więc złożona została apelacja, jednak Sąd Apelacyjny w Gdańsku wyrokiem z dnia 31 marca 2023 r., sygn. akt: V ACa 460/22, podtrzymał orzeczoną nieważność kontraktu, więc unieważnienie stało się prawomocne.

Mamy coś, co może Ci się spodobać

Bankingo.pl

Bankingo to portal dostarczający najnowsze i najważniejsze wiadomości prawo- ekonomiczne. Nasza misja to dostarczenie najbardziej wartościowych informacji w przystępnej formie jak najszybciej to możliwe.

Kontakt:

redakcja@bankingo.pl

Wybór Redakcji

Ostatnie artykuły

© 2024 Bankingo.pl – Portal prawno-ekonomiczny. Wykonanie