Home Wiadomości Banki na celowniku frankowiczów: 130 tys. postępowań sądowych i liczba rośnie

Banki na celowniku frankowiczów: 130 tys. postępowań sądowych i liczba rośnie

dodał Bankingo

W ostatnich latach liczba pozwów składanych przez frankowiczów przeciwko bankom rośnie systematycznie, a eksperci przewidują dalszy wzrost liczby spraw sądowych. Rosnące koszty dla banków wynikające z tych postępowań osiągają już dziesiątki miliardów złotych.

Na koniec 2022 roku przeciwko dziewięciu głównym kredytodawcom toczyło się około 85,6 tys. indywidualnych spraw frankowych. Obecnie, na początku kwietnia 2023 roku, w całym polskim sektorze bankowym liczba postępowań sądowych dotyczących hipotek we frankach wynosi już około 130 tys. Wartość rezerw związanych z tymi sprawami przekracza 34 mld zł, co stanowi ponad połowę wartości portfela frankowego.

Liczba pozwów związanych z kredytami mieszkaniowymi we frankach zaczęła rosnąć w Polsce od 2019 roku, gdy korzystne dla frankowiczów wyroki Sądu Najwyższego i Trybunału Sprawiedliwości Europejskiego zwiększyły szanse na wygraną z bankiem. W przeważającej liczbie przypadków wyroki sądów są korzystne dla frankowiczów, co sprawia, że banki ponoszą straty związane z unieważnieniem umów i muszą zwiększać rezerwy.

Czy w 2023 Frankowicze będą chętnie pozywać?

Liczba pozwów frankowych z pewnością będzie rosła, jednak skala tego zjawiska pozostaje niewiadomą. Wpływ na to będzie miało oczekiwane orzeczenie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) dotyczące opłat dla banków w razie unieważnienia umów.

Wzrost liczby pozwów może być również związany z korzystnymi dla frankowiczów wyrokami sądów, które motywują innych kredytobiorców do walki z bankami. Wzrost stóp procentowych w Szwajcarii i kursu franka również przyczynia się do zwiększonego zainteresowania kredytobiorców.

W obliczu rosnącej liczby postępowań sądowych, banki muszą zmierzyć się z rosnącymi kosztami, co może prowadzić do negocjacji ugód z frankowiczami. Tylko czas pokaże, jak dalece liczba pozwów frankowych wzrośnie i jak wpłynie to na sytuację polskiego sektora bankowego.

Ważne statystyki dla Frankowiczów

W związku z rosnącym zainteresowaniem polskich frankowiczów sądowymi bataliami przeciwko bankom, statystyki pokazują znaczący wzrost liczby wyroków sądowych w sprawach frankowych. W 2022 roku liczba zapadłych wyroków wzrosła do co najmniej 9,6 tys. w porównaniu z 2,8 tys. w 2021 roku. Z danych przytaczanych przez pełnomocników kredytobiorców wynika, że aż 97% wyroków jest korzystnych dla frankowiczów, najczęściej prowadząc do stwierdzenia nieważności umowy. Chociaż w 2022 roku zaledwie 1,5 tys. wyroków stało się prawomocnych, oczekuje się, że kolejne miesiące przyniosą finalizację spraw, a następnie uzyskiwanie prawomocnych orzeczeń.

Takie sądowe porażki i unieważnienia umów powodują straty dla banków, które muszą zwiększać rezerwy na pokrycie tych strat. Na koniec 2022 roku dziewiątka analizowanych banków posiadała 33,5 mld zł frankowych rezerw. Stanowią one blisko 52% portfela brutto tych kredytów. Banki z najwyższymi wskaźnikami pokrycia rezerwami to Pekao (85%), Bank Ochrony Środowiska (57%), mBank (55%), Millennium oraz ING Bank Śląski (po 52%). W Santanderze i BNP Paribas wskaźniki te są niższe, wynosząc około 44%.

Wraz z rosnącą liczbą pozwów i wygasaniem umów ciekawa jest również informacja o tym o ile chętniej Frankowicze pozywają dane banki. Na koniec 2022 roku największy ten wskaźnik wyglądał następująco. W Santanderze (około 57%) w Millennium (45%) i mBanku (42%). W ING Banku Śląskim wskaźnik ten wyniósł 32%, a jeszcze mniejszy był w PKO BP i BNP Paribas, gdzie osiągnął poziom 23%.

Trend wzrostu pozwów oraz wyroków korzystnych dla frankowiczów może wpłynąć na dalsze zmiany w polityce banków oraz prowadzić do zmiany sytuacji na rynku kredytowym. W związku z tym, warto obserwować rozwój sytuacji oraz dostosowywać swoje działania na rynku finansowym.

FAQ do artykułu:

  1. Czy liczba pozwów składanych przez frankowiczów przeciwko bankom rośnie? Tak, liczba pozwów frankowych rośnie systematycznie, a eksperci przewidują dalszy wzrost liczby spraw sądowych.
  2. Ile spraw dotyczących kredytów frankowych toczy się obecnie w polskim sektorze bankowym? Na początku kwietnia 2023 roku liczba postępowań sądowych dotyczących hipotek we frankach wynosi około 130 tys.
  3. Jaką wartość mają rezerwy związane z tymi sprawami? Wartość rezerw związanych z tymi sprawami przekracza 34 mld zł, co stanowi ponad połowę wartości portfela frankowego.
  4. Od kiedy liczba pozwów związanych z kredytami we frankach zaczęła rosnąć w Polsce? Liczba pozwów związanych z kredytami we frankach zaczęła rosnąć od 2019 roku.
  5. Czy wyroki sądów są zazwyczaj korzystne dla frankowiczów? Tak, w przeważającej liczbie przypadków wyroki sądów są korzystne dla frankowiczów.
  6. Jakie są konsekwencje korzystnych wyroków sądowych dla frankowiczów? Banki ponoszą straty związane z unieważnieniem umów i muszą zwiększać rezerwy.
  7. Jakie czynniki wpływają na wzrost liczby pozwów? Korzystne wyroki sądów, wzrost stóp procentowych w Szwajcarii oraz kursu franka motywują kredytobiorców do walki z bankami.
  8. Jakie są konsekwencje rosnącej liczby postępowań sądowych dla banków? Banki muszą zmierzyć się z rosnącymi kosztami, co może prowadzić do negocjacji ugód z frankowiczami.
  9. Jaka jest liczba wyroków sądowych w sprawach frankowych w Polsce? W 2022 roku liczba zapadłych wyroków wzrosła do co najmniej 9,6 tys. w porównaniu z 2,8 tys. w 2021 roku.
  10. Jakie są wskaźniki pokrycia rezerwami dla banków? Banki z najwyższymi wskaźnikami pokrycia rezerwami to Pekao (85%), Bank Ochrony Środowiska (57%), mBank (55%), Millennium oraz ING Bank Śląski (po 52%). W Santanderze i BNP Paribas wskaźniki te są niższe, wynosząc około 44%.

Mamy coś, co może Ci się spodobać

Bankingo.pl

Bankingo to portal dostarczający najnowsze i najważniejsze wiadomości prawo- ekonomiczne. Nasza misja to dostarczenie najbardziej wartościowych informacji w przystępnej formie jak najszybciej to możliwe.

Kontakt:

redakcja@bankingo.pl

Wybór Redakcji

Ostatnie artykuły

© 2023 Bankingo.pl – Portal prawno-ekonomiczny. Wykonanie